přeskočit k navigaci »

Hlasujte pro zachráněnou památku Karlovarského kraje roku 2016

18.05.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | komentáře: 8

 
 
 | Stavby Karlovarského kraje 2016

Součástí letošního již XVI. ročníku regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje se opět stalo hlasování v kategorii „Zachráněná památka“. Soutěž, konající se jako nosná akce v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016, probíhající ve dnech 9. - 10. června 2016, vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.

Cílem kategorie „Zachráněná památka“ je představit obyvatelům Karlovarského kraje a dalším zájemcům památky regionu, které byly zchátralé, zničené, ale podařilo se je zachránit, nebo na nich probíhají záchranné práce. Při hlasování laické veřejnosti na webu stavbykarlovarska.cz můžete dát hlas zachráněné památce, jejíž rekonstrukce je podle vás nejvíce zdařilá a pomoci tak ocenit úsilí majitelů, kteří objekty zachránili před zkázou. Hlasující mají možnost vyhrát některou z cen od hotelu Spa Resort Sanssouci či Grandhotelu AMBASSADOR Národní dům, kteří jsou rovněž čestnými partnery soutěže.

Do užšího výběru se pro letošek dostalo celkem šest obnovených či opravovaných kulturně-historických objektů Karlovarského kraje. Hrad Hartenštejn u Bochova, zámek ve Štědré, hotel Císař Ferdinand a hrad v Lokti a špýchar a Kreuzingerova lidová knihovna v Chebu.

Hlasovat pro nejzdařilejší rekonstrukci památkově chráněného objektu Karlovarska můžete na internetových stránkách stavbykarlovarska.cz od 16. května až do 10. června 2016 do 16.00 hod, poté bude soutěž ukončena. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního večera dne 10. června 2016. Následně budou zveřejněny v regionálním i v odborném tisku a samozřejmě na internetu na adrese stavbykarlovarska.cz. Jednotlivé objekty budou dále prezentovány po dobu 1 roku v podobě panelů na putovní výstavě na radnicích v Karlovarském kraji.

 

Nominované objekty v kategorii „Zachráněná památka Karlovarského kraje 2016“:

BOCHOV - HRAD HARTENŠTEJN

Pozdně gotický hrad Hartenštejn nechal vystavět Jindřich II. z Plavna na počátku 70. let 15. století jako náhradu za zbořený hrad Hungerberg na návrší jihozápadně od města Bochov (Buchau). Již v roce 1573 je však hrad uváděn jako zpustlý, následně byl ještě úsporně obnoven, po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl však definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom. Ve 30. letech 20. století byly hradní zříceniny částečně upraveny. Od roku 2006 probíhá postupná rekonstrukce zříceniny hradu Hartenštejn.

Více informací o historii a popis objektu: Bochov - hrad Hartenštejn

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hrad-hartenstejn-246

 

ŠTĚDRÁ - ZÁMEK

Barokní zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v letech 1730-1734 snad podle plánu architekta Tomáše Haffeneckera v západní části obce Štědrá (Stiedra). Po požáru roku 1744 byl obnoven a rozšířen v pozdně barokním slohu. Po roce 1945 areál užíval státní statek, později zde sídlila zemědělská škola či ONV. Na počátku 90. let 20. století doplatil zámek na chaotickou privatizaci a nevyužívaný objekt postupně chátral. Roku 2011 zakoupila zdevastovaný zámek obec Štědrá, která ihned přistoupila k záchranným pracím.

Více informací o historii a popis objektu: Štědrá - zámek

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/zamek-stedra-242

 

CHEB - KREUZINGEROVA LIDOVÁ KNIHOVNA

Reprezentativní secesní budova lidové knihovny byla vystavěna v letech 1909-1910 na rohu ulic Hradební a Obrněné brigády uprostřed města Cheb (Eger) z odkazu továrníka Ing. Dominika Kreuzingera. Detailní plány podle návrhu neznámého autora vypracoval teplický architekt Max Loos z Losinfeldu a samotnou stavbu provedl chebský stavitel Franz Kraus. Slavnostní otevření knihovny proběhlo dne 12. února 1911. V letech 2012-2014 prošla historická budova celkovou rekonstrukcí.

Více informací o historii a popis objektu: Cheb - Kreuzingerova lidová knihovna

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde:
http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/kreuzingerova-lidova-knihovna-cheb-247

 

CHEB - ŠPÝCHAR

Pozdně barokní špýchar čp. 30 byl vystavěn v roce 1749 chebským tesařským mistrem Johannem Kasparem Fleissnerem na místě starší zástavby jako součást nově vybudovaného kláštera klarisek na Františkánském náměstí uprostřed města Cheb (Eger). V letech 1965-1969 byla provedena nákladná celková rekonstrukce areálu bývalého kláštera a v obnoveném objektu špýcharu poté umístěn depozitář Chebského muzea. V letech 2014-2015 přistoupil Karlovarský kraj k celkové rekonstrukci objektu bývalého špýcharu a jeho přeměnu na umělecké centrum Galerie 4. Slavnostní otevření galerie proběhlo dne 4. prosince 2015.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/spychar-cheb-244

 

LOKET - HOTEL CÍSAŘ FERDINAND

Nárožní bytový dům čp. 81 s řadou secesních prvků nechal vystavět v roce 1912 majitel pivovaru dr. Anton Thum na místě bývalé sladovny podle návrhu karlovarského městského stavitele Josefa Walderta, přepracovaného loketským stavitelem Friedrichem Dörflerem v ulici T. G. Masaryka v krásné vyvýšené poloze nad řekou Ohří při vjezdu na náměstí v historickém centru města Loket (Elbogen). V letech 2003-2006 nechali manželé Lojínovi dům s přilehlým areálem přestavět na Hotel Císař Ferdinand, jehož součástí se stal malý rodinný pivovar Sv. Florián se stylovou restaurací.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hotel-cisar-ferdinand-245

 

LOKET - HRAD

Původně románský královský hrad Loket byl vystavěn již ve 12. století následně se stal jedním z nejdůležitějších opěrných bodů v zemi. Roku 1319 zde byl krátce vězněn mladý Karel IV. Za vlády Václava IV. na konci 14. století proběhla rozsáhlá gotická přestavba hradu. V průběhu třicetileté války však byl poškozen a rychle ztrácel na významu. Hrad poté začal být využíván pro hospodářské účely. Roku 1725 hrad spolu s městem vyhořel. Na konci 18. století byl poškozený hrad necitlivě přestavěn na krajskou věznici. Od počátku 70. let 20. století probíhala celková rekonstrukce hradního areálu, hlavní práce však proběhly po navrácení hradu do vlastnictví města Loket v roce 1992. Od roku 1993 je hrad opět zpřístupněn veřejnosti.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hrad-loket-243

 

Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Bochov - hrad Hartenštejn
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Štědrá - zámek
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Cheb - Kreuzingerova lidová knihovna
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Cheb - špýchar
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Loket - Hostel Císař Ferdinand
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Loket - hrad
 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Hana Jásková (02.06.2016 10:39)

hlasuji pro zámek Štědrá

 

K.Houf (13.07.2016 09:04)

Dobrý den. Málo kdo si asi všimnul, jak rychle mizí hrad na Andělské hoře. Bylo to unikátní dílo a každý!!! kdo přijížděl po silnici do Karlových Varů byl fascinován nebo ho alespoň hrad oslovil, zrovna tak jako v dobách kdy se do Varů sjíždělo do města z Hůrek, pohled na Imperiál. Již dříve jsem projevoval iniciativu že by se dřív než do Kyselky mělo investovat do zachování tohoto jedinečného panoramatu. Pokuste se zařadit toto jedinečné dílo do nějaké aktivity pro záchranu případně i dostavbu do původních obrysů trosek tak vypadaly alespoň před 30ti lety. Zrovna tak se naskýtala možnost postavit nové Karlovarské nádraží tak jak bylo v dobách kdy přijíždějící návštěvníci při východu od vlaku viděli před sebou město jako na dlani. Nebyl zájem a byla promarněna jedinečná šance která se již opakovat nebude.

 

WebseoPt (25.06.2018 16:52)

<img src="http://doskaob.ru/foto/2017/10/19/389892_1_1508425549__640.jpg"> <a href=https://webcrasty.ru/><img src="http://s01.geekpic.net/dm-Z5F535.gif"></a> Однако, к большому сожалению, многие до сих пор считают, что продвижение статьями — это написание каких-то текстов от балды и распространение их копий с ссылками на свой ресурс на множестве каких-то непонятных площадках, форумах. Такой подход уже много лет назад устарел, ведь поисковые машины все больше делают акцент именно на полезность контента для своих пользователей, поэтому и продвижение должно быть направлено на пользователя, а не на поисковые роботы, как это было раньше. Также следует обращать свое внимание на количество переходов на Ваш сайт по тем ссылкам, которые Вы разместили пользуясь данным в уроке методом продвижения. Затем со статьи переписывается краткий анонс (или резюме) и адаптируется под каждый ресурс <b><u><a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/krasnojarsk/>как раскрутить сайт бесплатно форум Красноярск</a>. </b></u> Если по ссылкам есть переходы и их много, то поисковые системы начнут ранжировать Вас выше конкурентов по продвигаемым запросам. В подтверждение моих слов можете прочитать про Баден-Баден. Условно продвижение сайта статьями можно разделить на: Бесплатное. Своими руками пишите статьи, либо заказываете, и размещаете ссылки-анонсы на бесплатных ресурсах; Платное. Можете писать тексты как своим руками, так и заказывать их у копирайтера. Размещение ссылок-анонсов происходит через специальные биржи , пример: GoGetLinks, Miralinks и другие. Требования к адаптации такие же – уникальность 80-90% <a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/krasnojarsk/>продвижение г Красноярск</a>. Естественно при первом способе продвижения ждать результата придется очень долго, в плоть до нескольких месяцев. А вот если воспользоваться услугами бирж, то получить желаемое можно чуть быстрее. Как продвинуть сайт статьями? Как мы уже поняли, продвижение сайта в поисковых системах статьями является комплексной работой над контентом и привлечением трафика со сторонних тематических ресурсов. тэг: <u><b>продвижение сайта Красноярск, </b></u> продвижение сайта в поисковых системах самостоятельно бесплатно Красноярск, продвижение в поисковых системах г Красноярск, раскрутка сайта Красноярск, seo продвижение нового сайта в Красноярске, продвижение мобильного приложения в app store в Красноярске, продвижение сайта этапы в Красноярске, <b><u>seo продвижение интернет магазина цена г Красноярск, </b></u> продвижение Красноярск, раскрутка сайтов цена в Красноярске, <u><b>seo раскрутка сайта цена в Красноярске, </b></u> раскрутка сайтов Красноярск, <img src="https://image.ibb.co/jb7P0J/image.png"> http://remont-free.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=109468 http://forum.sunstone.com/member202716.html http://planetoved.ru/content/poyas-koypera?page=2#comment-429

 

KrasnovSPa (05.08.2018 09:29)

[url=https://brouns-x.ru][img]https://brouns-x.ru/gif2/55.gif[/img][/url] . . [url=https://brouns-x.ru][img]https://brouns-x.ru/gif1/50.gif[/img][/url] ------> [url=https://brouns-x.ru]SТАRТ MАКE BIТСOIN NОW!![/url] <------ ------> [url=https://brouns-x.ru]SТАRТ МАКE BITСОIN NОW!![/url] <------ ------> [url=https://brouns-x.ru]SТАRТ МАKЕ BITСОIN NОW!![/url] <------ . however, there is no guarantee that they could retain this power since this requires to invest as much than all other miners in the world. it is however possible to regulate the use of bitcoin in a similar way to any other instrument. just like the dollar, bitcoin can be used for a wide variety of purposes, some of which can be considered legitimate or not as per each jurisdiction's laws. in this regard, bitcoin is no different than any other tool or resource and can be subjected to different regulations in each country. [url=https://brouns-x.ru]money making business[/url] bitcoin use could also be made difficult by restrictive regulations, in which case it is hard to determine what percentage of users would keep using the technology. a government that chooses to ban bitcoin would prevent domestic businesses and markets from developing, shifting innovation to other countries. the challenge for regulators, as always, is to develop efficient solutions while not impairing the growth of new emerging markets and businesses. what about bitcoin and taxes? bitcoin is not a fiat currency with legal tender status in any jurisdiction, but often tax liability accrues regardless of the medium used. there is a wide variety of legislation in many different jurisdictions which could cause income, sales, payroll, capital gains, or some other form of tax liability to arise with bitcoin. what about bitcoin and consumer protection? work from home 2018 us, work from home united states, work from home united states, work from home flexible hours, work from home 2018, work from home reasons, work from home york pa, work from home kit, work from home 2018, work from home 3 days a week, work from home reviews, work from home with apple, work from home 2nd shift, work from home positions, work from home based jobs, work from home business ideas, work from home websites, work from home 2nd income, work from home quality analyst, work from home kissimmee, work from home project manager, work from home your own business, work from home 2018 us, work from home apps, work from home no phone, work from home u.k

 

ValeraSPa (05.08.2018 11:02)

[url=https://brouns-x.ru][img]https://brouns-x.ru/gif/47.gif[/img][/url] . [url=https://brouns-x.ru][img]https://brouns-x.ru/gif1/70.gif[/img][/url] ------> [url=https://brouns-x.ru]STARТ MАKE ВIТСOIN NOW!![/url] <------ ------> [url=https://brouns-x.ru]SТАRТ МAКЕ BIТCOIN NOW!![/url] <------ ------> [url=https://brouns-x.ru]SТART МАКE BITСOIN NOW!![/url] <------ . for instance: how to convert a national currency price to a bits price. to convert national currency to the bits unit, you first need to know the exchange rate. just divide the price by the current bits exchange rate:how much of the world's money is in bitcoin? image courtesy of howmuch.net: thebitcoin economy, in perspective. bitcoin, in particular, and cryptocurrencies more generally, are a hot topic right now. [url=https://brouns-x.ru]playstation 3 bitcoin mining[/url] with all this talk of bitcoin, you'd think it was everywhere; but how much of the world's money is actually in the form of this cryptocurrency? bitcoin is, of course, the most well-known and highly valued cryptocurrency in the the global economy, but it is far from the only one. these are dramatic, and perhaps alarmist claims. while it might be true that a run toward or away from the stock market would be destabilizing, do we have reason to believe this is imminent, or even probable? and there are of course, other reasons that one might buy up or invest in bitcoin, besides the inevitable erosion and devaluation of traditional forms of currency and measures of wealth. it is, after all, in and of itself, a form of currency with some practical applications. what you will learn in this video. work from home in ocala fl, work at home based business, work from home 10 hours a week, work from home business ideas for moms, work from home quick money, working from home, work from home 2018, work from home 3rd shift, work from home reservations, work from home 45k, work from home puerto rico, work from home typing jobs, work from home franchise, work from home business ideas, work from home business ideas, work from home franchise, work from home land o lakes fl, work from home ideas, work from home 2018 us, work from home quotes, work from home benefits, work from home fl, work from home 2 days a week, work from home $60 000, work from home your own hours, work from home reservations

 

MarsisSPa (08.09.2018 03:38)

[url=https://goo.gl/XGZD26][img]https://thecoconuti.com/gif/2/5.gif[/img][/url] OPEN WEBSITE -> https://goo.gl/iDcUoM .

 

exopiku (03.06.2019 22:51)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> jai.clzc.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.nck.wu http://mewkid.net/buy-prednisone/

 

EllDiff (31.07.2019 21:21)

Does Cephalexin Contain Sulfa [url=http://via100mg.com]viagra online[/url] Brand Cialis Price Fast Quick Delivered Viagra Cialis 36 Anni

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz