přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Boč - pomník obětem 1. světové války

Boč - pomník obětem 1. světové války

Boč - pomník obětem 1. světové války | Boč - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kadaňského sochaře Martina Grimmera byl vztyčen v roce 1926 při pravé straně okresní silnice do Perštějna na tehdejším severovýchodním okraji vsi Boč (Wotsch). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 12. září 1926. Po roce1945 byl objekt přeměněn na pomník osvobození Československa sovětskou armádou a další úpravy pomníku proběhly v roce 1960. Následně přestal být pomník udržován a postupně zcala zchátral.

 

Objekt: pomník v podobě monolitického přírodního kamene

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Boč (Wotsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně silnici do Perštejna v severovýchodní části vsi

GPS: 50°21'48.031"N, 13°5'2.288"E

Období vzniku: 1926

Architekt: Martin Grimmer

Stavitel: Fichel und Sachs-werke

Slavnostní odhalení: 12. září 1926

Materiál: křemenec

Přestavba: 1945 a 1960

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války byl vybudován v roce 1926 při pravé straně okresní silnice do Perštějna na tehdejším severovýchodním okraji vsi Boč (Wotsch). Iniciátory výstavby pomníku byli bočští občané úředník Josef Siegel, majitel pily J. Schmidt, Kilian ad. Autorem pomníku byl kadaňský sochař a kameník Martin Grimmer. Velký přírodní kámen byl nalezen na nedalekém návrší a za velkého úsilí obyvatel Boče přenesen ze strmého svahu. Za dohledu sochaře Grimmera byl poté kámen osazen firmou Fichel und Sachs-werke z Černýše na betonovém soklu uprostřed staveniště. Seskupení dalších kamenů do podoby alpinia probíhalo rovněž podle Grimmerových pokynů. Dřevěný plot kolem objektu dodal majitel pily J. Schmidt. Celkové náklady na pořízení pomníku padlým v Boči činily 5.300 korun. Pomník sloužil jako připomínka 42 padlých, zemřelých a ztracených občanů zdejší farnosti.

Slavnostní odhalení pomníku poté proběhlo dne 12. září 1926 za velké účasti místních obyvatel. Odhalení pomníku provedl děkan Franz Xaver Tobisch z Boče. Další slavnostní řeči pronesli vojenský kněz Ad. Nitsche, tehdejší farář v Rašovicích, Paul Eichholz z Chomutova a předseda dobrovolných hasičů v Boči Rudolf Schmidt. Během odhalení pomníku zazněla píseň „Dobrý kamarád“ a chorál „Modlitba před bitvou“. Ferdinand Siegl následně předal pomník prostřednictvím starosty Franze Kunze do vlastnictví obce Boč k věčnému zachování.

Slavnosti se účastnily sbory dobrovolných hasičů z Boče, Malého Hrzína, Srní, Korunní, Okounova a Oslovic, členové spolku válečných veteránů z Perštejna (Verein gedienter Soldaten), mládežnického svazu „Westmark“ a Německého tělocvičného spolku (Deutschen Turnverin), delegace bývalého 92. pěšího pluku a 9. pluku, obyvatelé farností Boč, Stráž nad Ohří, Okounov a Perštejn a mnoho dalších hostů. Program slavnostního dne, ozdobený velkým počtem bíle oděných dívek, zajišťovali místní školáci pod vedením učitelského sboru. Odpoledne proběhl koncert kapely Wild, která zahrála bez nároku na odměnu.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byla novými osídlenci byl objekt přeměněn na pomník osvobození Československa sovětskou armádou. Reliéf hlavy vojáka a původní nápisová deska se jmény padlých byla sejmuta a nahrazena novou černou skleněnou nápisovou deskou s pěticípou hvězdou a nápisem: „VĚČNÁ VZPOMÍNKA A SLÁVA PADLÝM RUDOARMĚJCŮM ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI“.

V roce 1960 proběhli u příležitosti 15. výročí osvobození další úpravy pomníku. Skleněná nápisová deska byla tehdy nahrazena novou odolnější dvoudílnou nápisovou deskou ze silného bílého mramoru. Kolem objektu byl vybudován nový kovový plot s betonovou podezdívkou a instalovány kovové žerdi na vlajky. V den výročí osvobození 9. května 1960 byly poté u pomníku položeny věnce a pionýrka Erika Jenčušová následně provedla odhalení nové podoby pomníku. Pomník však poté přestal být udržován a postupně zcela zchátral. V prostoru těsně za pomníkem vyrostly náletové stromy, zadní část oplocení bylo rozvaleno a nakonec odstraněno. V roce 2017 byly vzrostlé stromy vykáceny a celé okolí pomníku vyřezáno.

 

Popis objektu

Pomník v podobě na výšku postaveného monolitického přírodního křemencového kamene. V horní části přední strany pomníku býval původně vsazen bronzový plastický reliéf profilu hlavy vojáka v helmě s vavřínovou ratolestí v dolní části, odlitý podle Grimmerova modelu. Pod ním bývala v mělkém obdélném vpadlém výklenku původně osazena velká nápisová deska z černé leštěné švédské žuly, na které byla vyvedena datace „1914-1918“, německý věnovací nápis a 42 jmen padlých, zemřelých a ztracených občanů zdejší farnosti ve dvou sloupcích, doplněných patrně příslušenstvím k regimentu a datací a místem skonu:

Inf. Johann Fürst

Inf. Johann Reim

Inf. Rudolf Fux

Inf. Ernst Selinger

Inf. Oswald Kilian

Inf. Franz Selinger

Inf. Franz Melzer

Inf. Albin Weber

Inf. Franz Schaller

Inf. Wenzl Wild

Inf Josef Stamm

Inf. Josef Fiedler

Inf. Rudolf Weber

Inf. Konrad Fürst

Inf. Josef Berth

Inf. Franz Kilian

Inf. Albin Feigl

Ob. Kan. Franz Krems

Inf. Wenzel Feigl

Inf. Alois Siegl

Inf. Ludwig Fischer

Inf. Richard Siegl

Inf. Karl Fuchs

Inf. Johann Stark

Pion. Josef Göschka

Inf. Wilhelm Ziener

Inf. Johann Heidlas

Inf. Johann Bleier

Inf. Eduard Lexa

Inf. Wenzel Kunz

Inf. Oswald Lexa

Jgr. Albin Rollinger

Kadett Adolf Melzer

Inf. Erwin Kilian

Inf. Herbert Pils

Vorm. Oswald Kilian

Inf. Johann Päckert

Pion. Franz Weber

Inf. Paul Reim

Jgr. Josef Wild

Inf. Franz Röckert

Wach. Johann Pelzer

Po roce 1945 byla původní nápisová deska nahrazena černou obdélnou skleněnou nápisovou deskou s pěticípou hvězdou a nápisem: „VĚČNÁ VZPOMÍNKA A SLÁVA PADLÝM RUDOARMĚJCŮM ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI“. Dnes je ve výklenku vsazena do cementu dvoudílná nápisová deska ze silného bílého mramoru. Na horní části desky je vyveden český věnovací nápis: „NA PAMÁTKU PADLÝM. NAVĚČNOU PAMÁTKU HRDINŮM, KTEŘÍ V BOJI S NĚMECKÝM FAŠISMEM V LÉTECH 1939-45 POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI.“ Větší vystupující část desky je začerněna a opatřena dnes již setřelým malovaným bílým věnovacím nápisem.

Základnu kamene tvoří betonový sokl, kolem kterého jsou navršeny neopracované lomové kameny, vytvářející stylizované aplinium. Po stranách objektu bývaly dříve instalovány dvě kovové žerdě na vlajky. Zhruba čtvercový prostor kolem pomníku byl původně ohraničen dřevěným plaňkovým plůtkem s žulovou podezdívkou a dvouramennými vrátky na přední straně. V současnosti zde stojí zdobný kovový plůtek s betonovou podezdívkou z roku 1960. Zadní část oplocení však byla odstraněna. K pomníku vede úzký chodníček ze zámkové dlažby.

 

Fotodokumentace

Boč - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Boči v roce 1931
Boč - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Boči na historické fotografii z doby před rokem 1945
Boč - pomník obětem 1. světové války | pionýři před pomníkem v Boči během oslav osvobození Československa sovětskou armádou v květnu 1957; zdroj: obec-boc.webnode.cz
Boč - pomník obětem 1. světové války | pomník osvobození Československa sovětskou armádou v Boči na fotografii z 60. let 20. století
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči při silnici na Chomutov - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči při silnici na Chomutov - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý a zarostlý pomník obětem 1. světové války v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého bývalého pomníku obětem 1. světové války v Boči - říjen 2013
 
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého bývalého pomníku obětem 1. světové války v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | novodobá nápisová deska připomínající osvobození Československa sovětskou armádou - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý a zarostlý pomník obětem 1. světové války v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zadní strana zchátralého bývalého pomníku obětem 1. světové války v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým v Boči - říjen 2013
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči při silnici na Chomutov - červen 2017
 
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči při silnici na Chomutov - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého bývalého pomníku obětem 1. světové války v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého bývalého pomníku obětem 1. světové války v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | novodobé nápisové desky - červen 2017
 
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý bývalý pomník obětem 1. světové války v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Boči - červen 2017
Boč - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku v Boči - červen 2017
 

Použitá literatura

SOA Karlovy Vary (98, AO Boč): Gedenkbuch der politischen Gemeinde Wotsch in politischen Bezirke Kaaden 1930-1931, Státní oblastní archiv v Karlových Varech, 413/418
SOA Karlovy Vary (430, NŠ Boč): Schul-Chronik der Volkschule in Wotsch 1896-1945, Státní oblastní archiv v Karlových Varech, 271
SOA Karlovy Vary (204, MNV Boč): Kronika obce Boč 1945-1962, Státní oblastní archiv v Karlových Varech, 8, 93

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz