Karlovy Vary – Findlaterův obelisk

Karlovy Vary - Findlaterův obeliskFindlaterův obelisk nechala postavit karlovarská městská rada v roce 1804 při cestě od Myslivny na rozhlednu Diana v sedle pod Výšinou přátelství (Freunschaftshöhe) v lázeňských lesích západně nad městem Karlovy Vary (Karlsbad). Obelisk byl postaven na památku štědrého mecenáše, skotského hraběte Jamese Ogilvie Findlatera, který v letech 1793-1810 zavítal do Karlových Varů celkem čtrnáctkrát. Hrabě byl uchvácen krásou okolních lesů a vyhlídek na stráních nad městem. Dal postavit a rozšířit některé lesní promenády a roku 1801 nechal vystavět ve stráni nad řekou Teplou vyhlídkový altán, který byl později po něm také pojmenovaný. Slavnostní odhalení pomníku poté proběhlo dne 4. srpna 1804. V roce 1913 byl obelisk rekonstruován. Ve druhé polovině roku 2007 přistoupily Lázeňské lesy Karlovy Vary k celkové rekonstrukci památníku za přispění Karlovarského kraje. Spolu s rekonstrukcí byla tehdy renovována i pamětní deska na obelisku a vyspraveno již zcela rozvalené schodiště.

Obelisk tvoří 8 metrů vysoký trojboký kónický sloup sestavený z pískovcových kvádrů zakončený koulí. Na přední straně trojbokého podstavce sloupu je umístěna pamětní deska, připomínající zásluhy hraběte Findlatera s německým nápisem: „Dem Herrn Grafen Findleter, dem edlen Freunde und Verschönerer der Natur widmet dieses Denkmal die Danbarkeit der Berger von Karlsbad am 4. August 1804 – Erneuert 1913“ a novější deska s českým překladem: „Panu hraběti Findlaterovi šlechetnému příteli a zkrašlovateli přírody věnují tento pomník vděční občané z Karlových Varů – 4. srpna 1804 – obnoveno 1913“. Sloup s podstavcem stojí na momentálním trojbokém soklu, doplněném schodištěm o třech stupních.

Findlaterův obelisk na kolorované akvatintě C. Rordorfa z první poloviny 19. století

Findlaterův obelisk na kolorované akvatintě C. Rordorfa z první poloviny 19. století

Findlaterův obelisk před rokem 1890

Findlaterův obelisk před rokem 1890

Findlaterův obelisk na historické fotografii kolem roku 1910

Findlaterův obelisk na historické fotografii kolem roku 1910

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - březen 2010

Findlaterův obelisk - březen 2010

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - červen 2009

Findlaterův obelisk - červen 2009

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

Findlaterův obelisk - říjen 2011

pamětní deska na přední straně obelisku - březen 2010

pamětní deska na přední straně obelisku - březen 2010

Findlaterův obelisk pod Výšinou přátelství - březen 2010

Findlaterův obelisk pod Výšinou přátelství - březen 2010Použitá literatura:

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 65
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 36