přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mořičov - lovecký zámeček

Mořičov - lovecký zámeček

Mořičov - lovecký zámeček |

Barokní lovecký zámeček nechali vystavět v letech 1738-1739 majitelé ostrovského panství markrabata Ludwig Georg a August Georg z Baden-Badenu a Hochburku na návrší v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi Mořičov (Möritschau). Objekt sloužil potřebám majitelů do počátku 19. století a následně byl opuštěn a postupně se proměnil ve zříceninu. Dnes jsou pozůstatky bývalého zámečku v havarijním stavu a bez včasného statického zajištění a konzervace zbytků zdiva objekt brzy zcela zanikne.

 

Objekt: barokní lovecký zámeček

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mořičov (Möritschau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na vrchu Zřícenina v lesních asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi

GPS: 50°17'29.401"N, 12°57'49.973"E

Období vzniku: 1738-1739

Architekt: neznámý

Stavebník: Ludwig Georg a August Georg z Baden-Badenu a Hochburku

Období devastace: od počátku 19. století

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 17540/4-948

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní lovecký zámeček nechali vystavět v letech 1738-1739 tehdejší majitelé ostrovského panství bratři Ludwig Georg a August Georg, markrabata z Baden-Badenu a Hochburku, podle návrhu neznámého architekta na dominantní poloze na vrcholu výrazného návrší (Zřícenina, 499 m n. m.) v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi Mořičov (Möritschau). Kolem zámečku byl vybudován důmyslný systém orientovaných cest, alejí a průhledů, řešený pro lov spárkaté a divoké zvěře. Přímo k jižní stěně zámečku přiléhala bažantnice. Dnes již z části zarostlým lesním průsekem severozápadním směrem bylo možno od loveckého zámečku dohlédnout až na ostrovský zámek, odkud se prý dávalo znamení k zahájení lovu.

Lovecký zámeček sloužil potřebám majitelů snad až do počátku 19. století a následně byl opuštěn. Neudržovaný objekt následně rychle zpustl a na císařském otisku mapy stabilního katastru Mořičova z roku 1842 je již označován jako zřícenina. Postupně se propadla střecha a krov objektu, zřítily se stropy jednotlivých pater. Na počátku 20. století stálo již jen torzo bývalého zámečku, tvořené zachovaný obvodovým zdivem do výše druhého patra se zbytky příček a komínem.

Dne 3. května 1958 byly zříceniny bývalého loveckého zámečku u Mořičova zapsány na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 17540/4-948. Ve druhé polovině 20. století však pokračovala rychlá destrukce opuštěného neudržovaného objektu. Okolí zříceniny postupně zarůstalo vysokými stromy. Dnes jsou pozůstatky objekty bývalého loveckého zámečku v havarijním stavu, dochází k destrukci horní části obvodového zdiva a ostění okenních otvorů. Bez včasného statického zajištění a konzervace zbytků zdiva objekt brzy zcela zanikne.

 

Popis objektu

Barokní dvoupatrová centrální stavba na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku z omítnutého čedičového lomového kamene, promíšeného cihlami, krytá neznámým typem zastřešení. Přízemí a první podlaží objektu dosahovalo výšky 4 metrů, druhé patro pak bylo o metr nižší. Vstup do objektu byl veden obdélných vchodem z jihovýchodní strany, v ose nad ním byla situována zaslepená okna v obou patrech, stejně jako v ose po pravé straně. Stěny objektu byly v dalších devíti osách prolomeny obdélnými okny s cihlovým orámováním a maltovými rámci s klenáky ve všech patrech. Červeně natřené vnější stěny objektu byly členěny bílými lizénovými rámci a jednoduše profilovanými plochými horizontálními římsami mezi patry. Sokl stěn měl rovněž červenou barvu.

Vnitřní prostor objektu býval 0,6 metru silnou příčnou zdí položenou v ose jihovýchod-severozápad, sahající až ke stropním trámům prvního poschodí, přepažen na dva nestejné díly. Prostor přízemí býval částečně klenutý, patra byla plochostropá. Vnitřní stěny zámečku bývaly hladké, bez členění, bíle vymalované, s červeně zbarveným, 0,25 m vysokým, průběžným soklem v každém patře.

Velkou jihozápadní prostoru v přízemí zaujala vstupní místnost, v přední části podsklepená. Druhá menší část byla ještě přepažena další příčnou zdí, přiloženou k hlavní příčce v pravém úhlu. Jihozápadní prostora byla rozdělena polygonální vnitřní příčkou, souběžnou s obvodovou zdí objektu, na schodiště a kuchyň, odkud vycházel kouř překlenutím schodiště do komína.

V prvním patře tvořila plocha celého severovýchodního dílu podlaží, pokud nebyla zabrána schodištěm, rozlehlou podestu. Vetší jihozápadní hlavní prostora bývala vytápěna krbem, zcela vztaženým do hmoty komína, do kterého se přikládalo zevně u vchodu do schodiště do druhého patra. Poslední patro, bez příček, tvořilo jedinou prostoru, plnící funkci společenské místnosti v době honů. Krb zde byl vměstnán do kouta mezi vystouplý komín a zevní zeď objektu.

 

Fotodokumentace

Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
 
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
 
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
 
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
Mořičov - lovecký zámeček |
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 143
Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 117
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 217
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 114/116
Úlovec, J. 2003 : Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl [A-M], Praha, 489/492

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz