přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Prameny - kaple Panny Marie

Prameny - kaple Panny Marie

Prameny - kaple Panny Marie | Prameny - kaple Panny Marie

Pozdně barokní kaple Panny Marie z doby kolem roku 1750 stávala na zalesněném vrchu Kalvárie asi 600 m západně od obce Prameny (Sangerberg). V polovině 19. století bylo podél cesty ke kapli zřízena křížová cesta. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 20. století zůstávalo z bývalé kaple pouze obvodové zdivo zasypané troskami. V roce 2012 přistoupilo občanské sdružení Obnova obce Prameny k vyčištění interiéru kaple a úpravě jejího okolí.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Prameny (Sangerberg)

Okres: Cheb

Poloha: na zalesněném vrchu Kalvárie asi 600 m západně od obce

GPS: 50°2'53.539"N, 12°43'9.256"E

Období vzniku: kolem roku 1750

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní kaple Panny Marie byla vystavěna v době kolem roku 1750 podle návrhu neznámého architekta na zalesněném vrchu Kalvárie (Kalvarienberg, Kreuzberg, 783 m n. m.) asi 600 metrů západně od obce Prameny (Sangerberg). U kaple stál vysoký dřevěný kříž. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Linharta v Pramenech. V době kolem roku 1800 bylo v kapli umístěno vyřezávané sousoší Piety od místního řezbáře. Kaple se postupně stala oblíbeným cílem výletů a poutí.

V první polovině 19. století, v době před rokem 1841, byla v sousedství kaple Panny Marie, necelých 7 metrů jižně, postavena jednoduchá dřevěná kaple sv. Kříže. Patrně v době kolem roku 1850 byly podél cesty ze vsi ke kaplím na vrchu Kalvárie vytvořena křížová cesta, tvořená čtrnácti kamennými sloupky s na plechu malovanými obrázky. Jeden ze sloupků je zazděn v jižní stěně mariánské kaple, která patrně tvořila poslední zastavení křížové cesty.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestaly být kaple na vrchu Kalvárie udržovány a postupně chátraly, vnitřní zařízení bylo rozkradeno či zničeno. Po následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského výcvikového prostoru Prameny ke dni 1. července 1950 devastace pokračovala. Již na počátku padesátých let 20. století se zcela rozpadla dřevěná kaple sv. Kříže.

Na počátku 20. století zůstávalo z bývalé kaple Panny Marie pouze obvodové zdivo do výše zhruba 1-2,5 metru s propadlou klenbou, zasypané troskami a zarostlé náletovými dřevinami. Zříceniny kaple nejsou zapsány v katastru nemovitostí, pozemek pod objektem patří firmě Fine Dream s.r.o. z Prahy. V létě roku 2012 přistoupili členové občanského sdružení Obnova obce Prameny k vyčištění interiéru kaple a částečnou úpravou jejího okolí.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple z lomového kamene na obdélném půdorysu o rozměrech asi 4,2 x 5 metru se zaoblenými nárožími v průčelí a rovným závěrem, krytá vysokou strmou šindelovou valbovou střechou. Celková výška kaple dosahovala téměř šesti metrů. Vstupní východní průčelí kaple, prolomené obdélným portálem vchodu, bývalo nad mohutnou vynesenou profilovanou římsou završenou vystupujícím zprohýbaným štítem. Vrchol štítové stěny byl kryt kamennými deskami, doplněné profilovanými pískovcovými vázami a kamenným křížem na vrcholu. V ose štítu byla situována polokruhově zaklenutá nika, ve které bývala umístěna soška Panny Marie.

Po pravé straně vstupu byl ve stěně zazděn kamenný pilíř patrně se vsazenou kovovou kasičkou na příspěvky na údržbu kaple. Nad pilířem byl situován snad zamřížovaný čtvercový výklenek, kudy návštěvníci do kasičky peníze vhazovali. Před vstupem do kaple byl osazen kamenný stupeň. Podélné stěna kaple byly prolomeny po jednou menším polokruhovém okně. V jižní stěně byl napravo od okna druhotně zazděn kamenný sloupek zastavení křížové cesty s mělkým obdélným výklenkem pro na plechu malovaný obrázek na profilované hlavici s jehlancovou stříškou. Omítané vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění, završené vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple býval zaklenut velenou klenbou s lunetami. Stěny kaple byly v horní části zúženy. V závěrové stěně byl situován obdélný výklenek a před ním vyzděn cihlový oltářní pult obdélného půdorysu. Podlaha kaple je kryta cihlovou dlažbou. Vnitřní zařízení kaple tvořilo 72 cm vysoké dřevěné sousoší Piety od neznámého místního řezbáře z doby kolem roku 1800, postavené ve výklenku v závěrové stěně, a několik obrazů bez umělecké hodnoty v jednoduchých dřevěných rámech zavěšených na stěnách.

 

Fotodokumentace

Prameny - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie a dřevěná kaple sv. Kříže na vrchu Kalvárie u obce Prameny na historické fotografii z doby kolem roku 1930
Prameny - kaple Panny Marie | vyřezávané sousoší Piety v interiéru kaple v době kolem roku 1930
Prameny - kaple Panny Marie | půdorys kaple Panny Marie u obce Prameny podle Antona Gnirse
Prameny - kaple Panny Marie | zarostlé trosky kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - listopad 2006 (foto Michal Valenčík)
Prameny - kaple Panny Marie | zasypaný interiér pobořené kaple Panny Marie u obce Prameny - listopad 2006 (foto Michal Valenčík)
Prameny - kaple Panny Marie | zarostlé trosky kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - listopad 2006 (foto Michal Valenčík)
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny v roce 2011 (foto Obnova obce Prameny)
Prameny - kaple Panny Marie | vyčištění pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - červenec 2012 (foto Obnova obce Prameny)
 
Prameny - kaple Panny Marie | vyčištění pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - červenec 2012 (foto Obnova obce Prameny)
Prameny - kaple Panny Marie | vyčištění pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - červenec 2012 (foto Obnova obce Prameny)
Prameny - kaple Panny Marie | vyčištění pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - srpen 2012 (foto Obnova obce Prameny)
Prameny - kaple Panny Marie | úprava okolí kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - srpen 2012 (foto Obnova obce Prameny)
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | vstupní východní průčelí pobořené kaple Panny Marie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | vyklizený interiér pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | severozápadní nároží kaple Panny Marie - březen 2016
 
Prameny - kaple Panny Marie | kamenný pilíř na kasičku na příspěvky v průčelí pobořené kaple Panny Marie - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | vyklizený interiér pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | vstupní východní průčelí pobořené kaple Panny Marie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od jihovýchodu - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od jihovýchodu - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | sloupek křížové cesty ve stěně kaple - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zazděný sloupek zastavení křížové cesty v jižní stěně pobořené kaple Panny Marie - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od jihozápadu - březen 2016
 
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od jihozápadu - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | závěrová západní stěna pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od severozápadu - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | severní boční stěna pobořené kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny - březen 2016
Prameny - kaple Panny Marie | zříceniny kaple Panny Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny od severu - březen 2016
 

Použitá literatura

Buchtele, Z. 2000: Zaniklé kaple na vrchu Kalvarie v Pramenech, Hamelika 8.-9./2000, Mariánské Lázně
Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 343
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 59

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz