přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - Luční kaple

Protivec - Luční kaple

Protivec - Luční kaple | Protivec - Luční kaple

Kamenná kaple, nazývaná Luční kaple, byla postavena v 1. polovině 19. století v nivě potoka Velká Trasovka při silnici do Žlutic jihozápadně od vsi Protivec (Protiwitz). Po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Louka kolem kaple zarostla a byla trvale zamokřena, což narušuje statiku stavby. V 70. a 80. letech 20. století proběhly opravy objektu, od té doby opět chátral. Dnes se neudržovaná kaple nachází v havarijním stavu.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v nivě potoka Velká Trasovka při silnici do Žlutic jihozápadně od vsi

GPS: 50°5'24.159"N, 13°11'58.660"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1974-1983

Stav: v havarijním stavu

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenná kaple, nazývaná Luční kaple (Wiesenkappele), byla postavena v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta v luční nivě potoka Velká Trasovka při pravé straně silnice do Žlutic jihozápadně od vsi Protivec (Protiwitz). Kaple původně patřila rodině Schermaulových z usedlosti čp. 37. Farou spadala kaple ke kostelu Jména Panny Marie v Chyších. Silnička mezi Žluticemi a Chyšemi bývala původně položena níže, později však byla navýšena valem a kaple se tak ocitla hluboko pod její úrovní.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Do té doby pravidelně sečená přilehlá louka kolem kaple, kde se vzhledem k přiměřené vlhkosti sklízelo velmi kvalitní seno vhodné pro krmení telat, se poté dostala do správy místního JZD a postupně zarostla náletovými křovinami. Nakonec došlo k ucpání průtoku pod silnicí a celá louka je od té doby již stabilně zamokřena, což mělo negativní vliv na statiku stavby. Již koncem padesátých let 20. století byla proto kaple ve velmi zdevastovaném stavu a celkově mírně nakloněná, díky po většinu roku značně rozmočenému terénu.

V roce 1974 započal žlutický farář Miroslav Janák spolu s Jaroslavem Malafou, který tehdy bydlel na nádraží v Protivci, s opravou zdevastované kaple. Maltu a další stavební materiál vozil farář osobním autem. Během rekonstrukce kaple se mu podařilo dostavět štít a betonový rám nad štítem, znovu vyzdít vstup, opravit vnitřek a kapli nově omítnout. Do kaple však vzhledem ke stavu střechy nadále zatékalo, jelikož původní prejzy uložené na hlíně, byly poškozeny, když pod nimi byly hledány ukryté cennosti po vysídlencích. Jednalo se o skupinu Němců, které z této činnosti vyrušil František Kašpar. Poškozená krytina byla proto shozena a nové prejzy zakoupil Janák z vlastních prostředků v Zemědělském stavebním podniku. Dne 4. června 1979 byla poté střecha kaple nově pokryta pokrývači OSP Plzeň-sever pod vedením Josefa Machta. Práce tehdy trvala celý den, tři kalfasy malty si dělníci přivezli na multikáře, jeden dovezl farář Janák autem.

Roku 1982 nahodil Janák boční stěny kaple a rovněž opravil i její vnitřek, který byl již z části opadaný. V listopadu roku 1983 byl osazen vstup kaple novou kovanou ozdobnou mříží, zhotovenou v dílně rodiny Šinkaninů ze Žlutic. Dne 14. listopadu 1983 byla za pomoci zedníků, jež opravovali kostel ve Žluticích, převezena a v interiéru kaple umístěna kopie pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1877 z niky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve Skřipové, odlitá z betonu farářem Janákem. Farář Janák nakonec zemřel při pádu ze střechy chyšského kostela, kterou opravoval. V následujících letech však byla socha, stejně jako mříž, zcizena.

V současnosti se neudržovaná kaple nachází v havarijním stavu, z důvodu nestabilního podmáčeného podloží došlo k popraskání obvodových stěn a narušení statiky stavby. Kaple, která není zapsána v katastru nemovitostí, stojí na pozemkové parcele č. 2539/2, jejímž vlastníkem je pan Miroslav Handlíček z Chodova, který částečně vyřezává na louce náletové stromy a křoviny. Nevyjasněné vlastnictví stavby však brání případným opravám zdevastované kaple.

 

Popis objektu

Hranolová kamenná kaple bez oken na obdélném podélném půdorysu o rozměrech 2,1 x 1,65 metru s rovný závěrem, krytá valbovou střechou z pálené krytiny bez krovu. Kaple dosahuje výšky 3 metrů. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vstupem je zakončeno trojúhelníkovým štítem se silně vystupující římsou a nikou pro umístění drobné sošky světce. Vnější steny kaple jsou hladké, bez členění.

Uvnitř je kaple zaklenuta valenou klenbou. Na zděném oltářním pultu bývala umístěna betonová kopie pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého ze zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve Skřipové z roku 1984.

 

Fotodokumentace

Protivec - Luční kaple | Luční kaple na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Protivec z roku 1841
Protivec - Luční kaple | opuštěná zdevastovaná kaple na fotografii z roku 1963
Protivec - Luční kaple | náčrtek kaple faráře Janáka k opravám kaple z roku 1974
Protivec - Luční kaple | Luční kaple v době před rokem 1979
Protivec - Luční kaple | Luční kaple v 80. letech 20. století
Protivec - Luční kaple | nová ozdobná mříž kaple z roku 1983
Protivec - Luční kaple | kopie sochy sv. Jana Nepomuckého ze zbořené kaple ve Skřipové v roce 1983
Protivec - Luční kaple | Luční kaple u vsi Protivec při silnici na Žlutice - červenec 2012
 
Protivec - Luční kaple | Luční kaple v polích u Protivce - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | vstupní jižní průčelí Luční kaple - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
 
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí zchátralé Luční kaple od jihu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | prázdný interiér kaple - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihovýchodu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | zchátralá Luční kaple od jihovýchodu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od východu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | kaple od severovýchodu - červenec 2012
 
Protivec - Luční kaple | závěr kaple od severovýchodu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | kaple od severovýchodu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | závěr kaple od severozápadu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od západu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá Luční kaple při silnici na Žlutice - únor 2011
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 626
Pekárek, P. 2011 : Historie zvaná Protivec, Protivec
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 161
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 58

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz