přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Toužim - kostel sv. Martina

Toužim - kostel sv. Martina

Toužim - kostel sv. Martina |
 

Obec: Toužim (Theusing)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°3'41.729"N, 12°59'14.396"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Hřbitovní kostel sv. Martina byl postaven jako filiální patrně v průběhu 16. století na severním okraji města Toužim (Theusing). V roce 1652 kostel vyhořel a do roku 1659 byl celkově obnoven. Další požár kostela roku 1752 stavbu zcela zničil. Kostel byl poté v letech 1752-1756 znovu vystavěn v pozdně barokním slohu. V roce 1880 proběhly vnitřní barokní úpravy kostela. V dubnu roku 1964 byl kostel zřejmě bez předchozího projednání odstřelen. Okolní hřbitov, který ležel podél dnešních paneláků a silnice na Bochov, byl zničen patrně v 70. letech 20. století. Památková ochrana kostela byla dodatečně zrušena až v roce 1980. V roce 1982 byla při drobném archeologickém zásahu zdokumentována vrstva kostí ze zrušeného hřbitova. Na místě kostela je dnes pouze volná plocha upravená jako park, na které dříve stávalo malé vyřazené dopravní letadlo sloužící jako kavárna. Hřbitov dnes připomíná nenápadná pamětní deska.

 

Popis objektu

Jednolodní obdélný pozdně barokní kostel s širokou lodí s okosenými nárožími a s polokruhově zakončeným presbytářem krytý valbovou střechou s osmibokou sanktusovou věžičkou nad závěrem. Po severní straně presbytáře bývala připojena sakristie s oratoří v patře. Podélné stěny lodě kostela i stěny presbytáře bývala prolomena obdélnými, segmentem zakončenými okny. Vnější stěny kostela bývaly členěny širokými lizénovými rámy a zakončeny profilovanou římsou. a segmentovými okny.

Loď bývala plochostropá, krytá dřevěným stropem, presbytář sklenut valenou klenbou se širokými lunetami. Vnitřní stěny lodi i presbytáře bývaly členěny pilastry a zprohýbanou průběžnou římsou. V závěrové stěně presbytáře bývaly umístěné niky. Nad sakristií se nacházela oratoř. V západní části lodi byla vystavěna dřevěná kruchta. Podkruchtí bývalo otevřeno do lodi širokým obloukem.

Vnitřní zařízení kostela pocházelo z doby přestavby v roce 1880. Před demolicí stavby bylo z velké části přeneseno do kostela sv. Michaela Archanděla v Otročíně.

 

Fotodokumentace

Toužim - městská brána | městská brána u hřbitovního kostela sv. Martina na kresbě z roku 1833
Toužim - kostel sv. Martina | hřbitovní kostel sv. Martina v roce 1900
Toužim - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina na hřbitově kolem roku 1945
 

Použitá literatura

Krčmář, L., Procházka, Z., Soukup, J. 2005 : Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice, 100/103
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 71

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz