přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vykmanov - kaple

Vykmanov - kaple

Vykmanov - kaple |

Kamenná kaple byla postavena ve 2. polovině 19. století při cestě do Dolního Žďáru na jižním okraji vsi Vykmanov (Weidmesgrün). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Neudržovaný objekt byl poté během 2. poloviny 20. století přiveden do havarijního stavu. Z bývalé kaple zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. Interiér kaple je zarostlý náletovou vegetací.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vykmanov (Weidmesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u oplocení věznice při silnici do Dolního Žďáru na jižním okraji vsi

GPS: 50°19'53.936"N, 12°57'27.570"E

Období vzniku: 2. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 24. října 1994

Č. rejst. ÚSKP: 12437/4-4947

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenná kaple byla postavena ve druhé polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně cesty do Dolního Žďáru na jižním okraji vsi Vykmanov (Weidmesgrün). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Po zřízení nápravně pracovního tábora Vykmanov I. dne 1. března 1949 a jeho přeměně na dnešní věznici zůstala kaple zachována, při postupném budování vězeňského areálu dokonce betonový plot v jeho jihovýchodním nároží dokonce ustoupil, aby kaple nemusela být zbořena. Dne 24. října 1994 byla kaple ve Vykmanově zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12437/4-4947.

Neudržovaná kaple však byla během druhé poloviny 20. století přivedena do havarijního stavu. Z bývalé kaple zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo do původní výše včetně štítu, bez střechy a krovů. Interiér kaple je zarostlý náletovou vegetací. Statika zdiva zdevastované kaple je narušena. Pozůstatky kaple, stojící v těsné blízkosti ohrazení věznice, i pozemek pod nimi, stavební parcela č. 24, patří v současnosti Pozemkovému fondu ČR.

 

Popis objektu

Kamenná kaple bez oken na obdélném půdorysu s neodsazený trojboce uzavřeným presbytářem bývala krytá valbovou střechou. Vstupní jižní průčelí kaple je prolomeno jednoduchým obdélným portálem vchodu bez profilace a trojicí malých čtvercových větracích otvorů v ose nad ním. Po stranách vchodu jsou vyzděny jemné pilastry vynášející profilovanou ve středu půlruhově vzedmutou horizontální římsu. Průčelí je završeno vyzděným cihlovým zprohýbaným dvoustupňovým trojúhelníkovým štítem.

 

Fotodokumentace

Vykmanov - kaple | zdevastovaná kaple u věznice ve Vykmanově - září 2013
Vykmanov - kaple | vstupní jižní průčelí kaple - duben 2010
Vykmanov - kaple | prázdný interiér kamenné kaple - září 2013
Vykmanov - kaple | zchátralá kaple od jihovýchodu - září 2013
Vykmanov - kaple | pozůstatky kaple od východu - duben 2010
Vykmanov - kaple | kamenná kaple těsně u ohradní zdi věznice - duben 2010
Vykmanov - kaple | východní boční průčelí zdevastované kaple - září 2013
Vykmanov - kaple | závěr kaple od severovýchodu - duben 2010
 
Vykmanov - kaple | pozůstatky kaple u věznice ve Vykmanově - duben 2010
 

Použitá literatura

Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 69

 
 

Komentáře: přidat další

Marie Hellerová (06.12.2016 16:33)

Na opravě kapličky se intezivně pracuje. Do konce roku by měla být zrekonstruována. Marie Hellerová

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz