přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty

Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty

Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty

Raně barokní sloup se sochou sv. Alžběty nechala zřídit v 1. třetině 17. století Elisabetha Seydlic ze Schönfeldu u domu čp. 272 v bývalé Chyšské ulici v jihovýchodní části města Žlutice (Luditz). Po roce 1945 však přestal být objekt udržován a postupně chátral. Někdy kolem roku 1980 byl nakonec zchátralý objekt z důvodu výstavby nového panelového sídliště snesen. Vrcholová plastika je dnes umístěna v lapidáriu žlutického muzea a sloup s podstavcem uloženy v zahradě u farního kostela sv. Petra a Pavla.

 

Objekt: raně barokní sloup s figurální plastikou

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v bývalé Chyšské ulici na místě dnešního panelového sídliště v jihovýchodní části města

GPS: 50°5'24.315"N, 13°9'58.760"E

Období vzniku: 20. - 30. léta 17. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Elisabetha Seydlic ze Schönfeldu

Materiál: hrubozrnný pískovec

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 12. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 18458/4-1152

Stav: v depozitáři

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Raně barokní sloup se sochou sv. Alžběty nechala zřídit patrně ve dvacátých či třicátých letech 17. století hraběnka Elisabetha Seydlic ze Schönfeldu, manželka tehdejšího majitele zdejšího panství Adama Jiřího Kokořovce z Kokořova (1583-1633), neznámým autorem uprostřed prostranství mezi domy čp. 230 a 272 na prodloužení bývalé Chyšské ulice (Chiescher Gasse) při cestě k sezónnímu hostinci v Lomnici v jihovýchodní části města Žlutice (Luditz). Později byl objekt přenesen těsně k pravé boční stěně domu čp. 272. Jednalo se o jednu z nejstarších kamenosochařských památek ve Žluticích. Vrcholová plastika byla některými autory označována jako socha sv. Apolonie. Když totiž podle pověsti kdysi projížděla hraběnka tímto prudkým svahem, její kočár se převrátil a ona si při pádu vyrazila zuby. Hraběnka na tomto místě poté měla nechat vztyčit sochu sv. Apolonie, patronky zubních lékařů.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být objekt udržován a postupně chátral. Na základě rozhodnutí ŠKK ONV Karlovy Vary ze dne 16. prosince 1963 byl sloup se sochou sv. Alžběty ve Žluticích zapsán dne 12. února 1964 na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 18458/4-1152. Plastika byla poté mechanicky poškozena, již v roce 1963 měla zvětralá vrcholová socha sv. Alžběty uraženou pravou ruku.

Někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, v době před rokem 1982, byl nakonec zchátralý objekt z důvodu výstavby nového panelového sídliště snesen a přilehlý dům čp. 272 zbořen. Zvětralá vrcholová plastika sv. Alžběty byla poté umístěna v lapidáriu žlutického muzea v bývalých městských katakombách. Poničený sloup s rozlomeným podstavcem byly uloženy v zahradě za domem čp. 42 a později přeneseny do zahrady u farního kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích.

 

Popis objektu

Raně barokní sloup se sochou sv. Alžběty o celkové výšce asi 5 metrů. Vrcholová figurální plastika z hrubozrnného pískovce v podživotní velikosti, o výšce 1,14 m, představuje prostovlasou světici s knížecí korunou s úzkým závojem střední délky na hlavě. Přední část koruny světice je dnes mechanicky uražena. Postava, oděná v dlouhý řasnatý šat a dlouhý plášť sepnutý na prsou, stojí v mírně nakročené póze. S hlavou pootočenou k levému rameni shlížela světice směrem k divákovi. Levou rukou si postava kasá dlouhé záhyby pláště, ve kterém se chléb nesený chudým, zázračně mění v růže. Mírně zdviženou pravou ruku má světice do půle předloktí uraženou. Základnu plastiky tvoří jednoduchá nízká, 5 cm vysoká hranolová podesta na půdorysu o rozměrech 34 x 31 cm.

Vrcholová plastika bývala umístěna na vrcholu štíhlého vysokého pískovcového válcového toskánského sloupu s hladkým dříkem. Průměr zužujícího se dříku ve spodní části je 30 cm, v horní části pak 23 cm. Spodní část dříku je dnes však do výše asi 20 cm uražena. Základnu sloupu tvoří 8 cm vysoká profilovaná kruhová patka o průměru 42 cm, a 13 cm vysoký čtvercový plintus o rozměrech 43 x 43 cm. V horní části byl sloup zakončen stupňovanou kruhovou hlavicí kruhového tvaru, která nesla nasazený mohutný profilovaný abakus čtvercového půdorysu. V horní části hlavice sloupu bývala umístěna železná konzole s rozměrnou prosklenou kovovou lucernou. V této části býval sloup další konzolí z důvodu stability připevněn k sousední budově.

Sloup býval postaven na vrcholu 90 cm vysokého, původně snad polychromovaného, hranolového pískovcového podstavce čtvercového půdorysu o rozměrech 44 x 44 cm s nasazenou, 21 cm vysokou, horní profilovanou vynesenou krycí deskou o horní ploše 71 x 71 cm. V mělkém obdélném vpadlém rámci na přední straně podstavce je ve znakové kartuši v podobě dvojice zkřížených plastických palmových ratolestí situován reliéfní rodový znak rytířů Kokořovců z Kokořova. Nad erbem bývala umístěna koruna a pod ním dvě zkřížené ratolesti či palmy. Podstavec je dnes v zadní spodní část do výše 35 cm rozlomen a jeho plastické zdobení je částečně mechanicky poškozeno. Základnu podstavce tvořil 32 cm vysoký sokl o půdorysu 94 x 94 cm v jehož horní ploše byl zahlouben 3 cm mělký rámce, který sloužil pro lepší stabilitu po osazení podstavce.

 

Fotodokumentace

Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zchátralý sloup se sochou sv. Alžběty u domu čp. 272 ve Žluticích ve 2. polovině 20. století
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zchátralý sloup se sochou sv. Alžběty u domu čp. 272 v bývalé Chyšské ulici ve Žluticích v roce 1977
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zchátralý sloup se sochou sv. Alžběty u domu čp. 272 ve Žluticích v roce 1978 těsně před demolicí
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zchátralý sloup se sochou sv. Alžběty u domu čp. 272 ve Žluticích v 70. letech 20. století
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zchátralá vrcholová socha sv. Alžběty u domu čp. 272 ve Žluticích v 70. letech 20. století
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty  v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty  v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty v depozitáři žlutického muzea - červen 2015; foto Jan Borecký
 
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty v depozitáři žlutického muzea - červen 2015; foto Jan Borecký
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty  v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | zdevastovaná vrcholová socha sv. Alžběty  v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený podstavec sloupu se sochou sv. Alžběty v zahradě za kostelem sv. Petra a Pavla ve Žluticích - srpen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený podstavec sloupu se sochou sv. Alžběty - srpen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | plastický erb Kokořovců z Kokořova na podstavci - srpen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený podstavec sloupu se sochou sv. Alžběty - srpen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený podstavec sloupu se sochou sv. Alžběty - srpen 2015
 
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený podstavec sloupu se sochou sv. Alžběty - srpen 2015
Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty | poničený sloup sochy sv. Alžběty v zahradě za kostelem sv. Petra a Pavla ve Žluticích - listopad 2015
 

Použitá literatura

Adamcová, K. - Nejedlý, V. - Slížková, Z. - Zahradník, P. 2004: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Praha, 123/124
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 430
Kuča, K.-Zeman, L. 2006: Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 229
Oškera, P. 2013: Evidenční list nemovité památky - Žlutice, sloup se sochou sv. Alžběty Durynské. 18458/4-1152, Loket
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 447
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 196/197

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz