přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Abertamy - pomník obětem 1. světové války

Abertamy - pomník obětem 1. světové války

Abertamy - pomník obětem 1. světové války | Abertamy - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechal zřídit roku 1938 spolek Heimat Söhne im Weltkrieg před budovou obecní školy v horní části náměstí uprostřed města Abertamy (Abertham). Stavbu pomníku provedl kamenický mistr Podolak ze Stebna podle návrhu sochaře Ferryho Zörklera. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 17. června 1938. Již krátce po konci 2. světové války byl však pomník zbořen a na jeho místě vybudován pomník osvobození.

 

Objekt: žulový stěnový pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Abertamy (Abertham)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před budovou dnešního městského úřadu v horní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°22'6.680"N, 12°49'1.895"E

Období vzniku: 1938

Architekt: Ferry Zörkler

Stavitel: kamenický mistr Podolak ze Stebna

Stavebník: Heimat Söhne im Weltkrieg

Slavnostní odhalení: 17. června 1938

Období devastace: po roce 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechal vybudovat v roce 1938 spolek Heimat Söhne im Weltkrieg (Synové vlasti ve světové válce) na místě odstraněné kašny císaře Josefa II. před budovou obecní školy čp. 2 v horní části náměstí uprostřed města Abertamy (Abertham). Finance na stavbu pomníku byly získány prostřednictvím sbírky v roce 1937, během které se v krátké době podařilo vybrat 20.000 korun. V následně vyhlášené architektonické soutěži byl z došlých návrhů vybrán v prosinci roku 1937 návrh sochaře Ferryho Zörklera z Rybář. Samotnou stavbu pomníku provedl kamenický mistr Podolak ze Stebna. Pomník byl zřízen na památku 173 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Abertam. Slavnostní odhalení pomníku poté proběhlo dne 17. června 1938.

Po okupaci pohraničí v roce 1939 byl pomník nejdříve doplněn hákovým křížem a v roce 1942 poté novou nápisovou deskou se jmény padlých vojáků na frontách probíhajícího válečného konfliktu. Patrně již krátce po konci druhé světové války byl však pomník novými osídlenci zbořen a na jeho místě byl vybudován pomník osvobození. Z původního pomníku zůstal zachován pouze středový pilíř, na jehož vrcholu byla osazena socha rudoarmějce. Po odstranění pomníku osvobození po roce 1989 a rekonstrukci náměstí v letech 2009-2010 byly odstraněny poslední zbytky pomníku padlým a dnes je v jeho místech pouze vydlážděná plocha.

 

Popis objektu

Žulový stěnový pomník ve tvaru půlkruhu tvořil středový hranolový pilíř, na jehož vrcholu bývala osazena velká plastická koule s kovovou reliéfní plastickou datací „1914/1918“ na čelní straně. Základnu koule tvořila nízká hranolová podesta. Před pilířem býval postaven nižší hranolový sokl s hranolovou patkou. Na vrcholu soklu byla položena železná válečná přilba. Na čelní pohledové stěně soklu zdobeném vysekanými vertikálními linkami býval připevněn stylizovaný železný svícen o třech rozšiřujících se kruhových stupních. Po roce 1939 byl na čelní pohledové stěně středového pilíře připevněn symbol hákového kříže a v roce 1942 nová doplňková obdélná žulová nápisová deska s vyobrazením železného válečného kříže se svastikou a celkem 34 padlých vojáků během druhé světové války v letech 1940-1942.

Od středového pilíře vybíhala obloukově dvě křídla s náznakem sloupoví k bočním pilířům. Křídla tvořené pěticemi válců na nízké hranolové podestě, bývala završena mohutnou hranolovou římsou. Na čelní straně římsy byl vyveden kovový plastický reliéfní německý věnovací nápis: „SEINEN HELDEN DANKT ABERTHAM“ (Svým hrdinům děkuji Abertamy). Na čelních a vnitřních bočních stěnách bočních hranolových pilířů byly osazeny obdélné kovové nápisové desky s celkem 173 odlitými jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Abertam seřazených podle datace jejich skonu či zmizení. Mezi jmenovanými byl rovněž Klement Häuser, jehož jméno bylo uvedeno také na pomníku padlým v Nejdku. Vnitřní plocha půlkruhu byla doplněna nízkým dlážděným stupněm s profilovanou obrubou. Celý pomník byl pak postaven na dalším nízkém vydlážděném stupni s profilovanou žulovou obrubou. Okolí pomníku bývalo parkově upraveno s pískovou přístupovou pěšinou. Za pomníkem byly vysázeny v hustém půloblouku mladé listnaté stromky.

 

Fotodokumentace

Abertamy - pomník obětem 1. světové války | nový pomník obětem 1. světové války před obecní školou na náměstí v Abertamech v roce 1938
Abertamy - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Abertamech v roce 1938
Abertamy - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na náměstí v Abertamech po úpravě v době okupace v roce 1939
Abertamy - pomník obětem 1. světové války | doplňková deska se jmény padlých ve 2. světové válce na pomníku v Abertamech na historickém snímku z doby po roce 1942
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 226-227.
Zbyněk ČERNÝ – Tomáš DOSTÁL, Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007, s. 112.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 108.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 92.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz