přeskočit k navigaci »

7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

02.05.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality

 
 
 | 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

Projekt regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska slaví v květnu 2016 již 7. výročí svého založení. Děkuji všem za dosavadní podporu a těším se na další spolupráci v příštích letech.

2009-2016: 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

Statistika:

 • 1.471 popsaných objektů a lokalit
 • 16.267 publikovaných dokumentačních fotografií
 • Doplňující videoprezentace
 • Přes 100.000 návštěvníků ročně
 • 7.493 fanoušků na Facebooku

Ocenění:

 • od roku 2010 - pravidelná archivace webových stránek Národní knihovnou ČR jako kvalitního zdroje informací
 • 2011 - ocenění v soutěži KARLOVARSKO – MŮJ DOMOV Městské knihovny Karlovy Vary
 • 2011 - 1. místo v kategorii „Podpora návštěvnosti pamětihodností“ v rámci 4. ročníku celostátní soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY, pořádané Památkovou komorou České republiky
 • 2012 - nominace na cenu Křesadlo 2011 Karlovarského kraje
 • 2013 - prezentace projektu na 2. ročníku Regionální konference cestovního ruchu Karlovarského kraje 2013
 • 2014 - prezentace projektu na vzdělávacím semináři Asociace turistických informačních center ČR v Karlových Varech
 • 2015 - vytvoření nové podoby internetových stránek Památky a příroda Karlovarska za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje
 • 2015 - prezentace projektu na Mezinárodní konferenci MONUMENTA VIVA - Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet v Chomutově
 • 2016 - nominace na cenu Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu v kategorii Prezentace hodnot

Participace:

 • Tvorba textů a komentovaných videoprezentací objektů v sekcích „Ohrožená památka“ a „Zachráněná památka“ v rámci XI.-XVI. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje
 • Spolupráce při tvorbě propagačních videoprezentací montánních památek v rámci nominace Regionu Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO
 • Tvorba copywritingových textů pro oficiální informační webový portál Infocentra města Karlovy Vary - karlovyvary.cz
 • Spolupráce při tvorbě hesel pro zájmové webové stránky – znicenekostely.cz, socharstvi.info, vets.cz ad.
 • Poskytování sebraných materiálů autorům publikací z oblasti naučné či místopisné literatury
 • Spolupráce s městy, obcemi a neziskovým sektorem při záchraně a dokumentaci kulturně-historický a přírodních památek

 

František Pánek
starosta obce Štědrá
www.stedra.cz

Internetový projekt s názvem Památky a příroda Karlovarska sleduji již dlouhou dobu. Za touto topografickou encyklopedií věnovanou památkám a přírodě celého kraje stojí tisíce hodin, které jí věnoval, věnuje a věnovat bude neskutečný nadšenec pan Jaroslav Vyčichlo. V jiných krajích se podobné práci věnují celé týmy pracovníků regionální muzeí, v našem kraji je to práce jednoho „blázna“. To, jak neskutečně podrobná a detailní tato internetová encyklopedie je, se může přesvědčit každý uživatel internetu. A jelikož nyní probíhá detailní mapování okolí naší obce Štědrá, těším se na mnohá zajímavá osobní setkání.

 

RNDr. Michal Valenčík
autor portálu www.znicenekostely.cz
www.znicenekostely.cz

Na svém webu znicenekostely.cz shromažďuji informace o poškozených a zničených sakrálních památkách (kostely, synagogy, kaple, kapličky) v České republice, které doplňuji fotografiemi těchto objektů. Spolupracuji s řadou regionálních portálů, od nichž získávám některé informace a fotografie a mohu říci, že portál pamatkyaprirodakarlovarska.cz rozhodně patří do trojice nejlepších, které v Česku existují. Donedávna se soustředil na oblast karlovarského okresu, nově už expanduje do celého Karlovarského kraje.

Portál pamatkyaprirodakarlovarska.cz má neobyčejně široký záběr. Zatímco já se soustředím jen na větší sakrální památky (od kapliček výše), pan Vyčichlo má na svém portálu i všechny křížky, boží muka, sochy, pomníčky apod. A k tomu další druhy památek (zámky, hrady, panské domy, lidovou architekturu, altány, kolonády apod.). Prostě vše, co je nějakým způsobem zajímavé, každý zájemce v této webové encyklopedii najde. A k tomu jsou zde ještě přírodní zajímavosti - rezervace, památné stromy, městské parky, studánky, prameny apod.

Na webu pamatkyaprirodakarlovarska si cením jejich komplexity, jsou dělány opravdu systematicky. A dále toho, že se na jejich údaje dá spolehnout, protože pan Vyčichlo svůj web doplňuje informacemi z původních německých pramenů. A díky dobrým vztahům s německými rodáky se mu daří získávat fotografie dávno zničených objektů, jež jsou v Česku prakticky nedosažitelné. Zájemcům tak při sledování webu znicenekostely.cz ožívají před očima i dávno zničené objekty, které by už jinak upadly v zapomenutí. A informace a historické fotografie slouží i k dohledávání rozbitých drobných památek (kapličky, kříže, sochy,...) a jejich obnově v původní podobě.

Bylo by krásné, kdyby měl každý okres a kraj v Česku podobnou webovou encyklopedii. Jenže nemá, takže ostatní mohou Karlovarákům pana Vyčichla pouze závidět.

Panu Vyčichlovi bych chtěl za jeho stránky poděkovat.

 

Ing. Milan Trnka
ředitel, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
www.splzak.cz

V měsíci květnu, v kterém je tradičně zahajována lázeňská sezona v Karlových Varech, letos oslaví projekt regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska sedm let od založení. I letos uplatňuje naše organizace některé podklady z této encyklopedie na  výstavě ve Vřídelní kolonádě s tématikou přírodních léčivých zdrojů (vernisáž 30.4.2016 v 16 hodin). Zvláště oceňujeme otevřenost celého projektu a výbornou spolupráci při potřebě použít podklady jinde. Plně souzníme s názorem autora webu, týkající se publikování historických fotografií, který v jednom rozhovoru vyjádřil „Jsem zastáncem toho, že by se za ně nemělo platit. Je to hloupost, kterou nikdy nepochopím. Asi nejvíc mě rozčilují sběratelé starých pohlednic, kteří je za nic nedají z ruky. Chtějí je mít jako jediní a zamykají je ve skříni.“ Do dalších let přejeme hodně badatelských úspěchů a spokojených návštěvníků webu, kteří jsou obohacováni poznáním historie.

 

Ing. Petr Krása
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les
slavkovskyles.ochranaprirody.cz

Nepamatuji se, kdy jsem poprvé využil, tenkrát to bylo nejspíše ze zvědavosti, web Památky a příroda Karlovarska, nicméně od té doby jej navštěvuji stále. Tato topografická encyklopedie patří mezi málo funkčních regionálních projektů na historickém, památkářském či environmentálním poli, které po prvotním nadšení pomalu neupadají, ale naopak  se dále rozvíjí. Její hodnota spočívá jednak v jednoduché a přehledné struktuře, druhak v obsahové srozumitelnosti a zejména v její aktuálnosti, respektive reflexi aktuálních témat ať už pouhým odkazováním na událost nebo vlastní reportáží. Bohatá fotodokumentace, včetně publikování získaných historických materiálů, je pak nedocenitelnou nadstavbou.  

Z jednotlivých příspěvků je zřejmé, že autor encyklopedie není pouhým nadšencem historie, ale problematice systematicky rozumí, umí oddělit podstatné od balastu a vyhnout se skryté kýčovitosti. Jednotlivé příspěvky a hesla nevznikají pouze od stolu, ale vlastním poznáním a průzkumem jak terénu, tak archivního materiálů. Výsledkem je encyklopedie kraje historickými hesly a popisy obsáhlá, jen přírodními hesly prozatím okrajově.

Je s podivem, že autor stále dokáže udržet citové zapálení i čas věnovaný tomuto webovému projektu, byť to činí dobrovolně a jen ve vlastním čase a zájmu. Přestože se jedná především o autorské zpracování s minimem cizích vstupů, ten kdo se s Jarloslavem Vyčichlem setkal, ví, že je to osoba vstřícná a nadšená, v žádném případě uzavřená.

Nejsem karlovarák v užším pojetí, ale v krajském ano. Proto si osobně cením regionálního rozsahu, který se neuzavřel nad autorovo místem působiště. Nejsem historik, ale jako ekolog a regionální patriot se zájmem o minulost, která formovala zdejší krajinu do dnešní podoby, vnímám historické souvislosti a mnohdy čerpám z encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

 

Alois Kůrka
předseda Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
www.kostelsedlec.cz

Projekt Památky a příroda Karlovarska nejsou jen všeobecně známé webové stránky. Je to i náročná badatelská práce v archivech i v terénu. Tvůrce stránek, pan Jaroslav Vyčichlo, neustále pátrá po nových skutečnostech, vyhledává nové informace a aktualizuje stav již zdokumentovaných objektů. Z mého pohledu se jedná o nejucelenější soupis památkových objektů nacházejících se na území karlovarského okresu. Pokud potřebuji zjistit informace o nějakém historickém objektu na Karlovarsku, vždy nejprve navštívím stránky Památky a příroda Karlovarska. Jde o velice záslužný projekt, který slouží všem, kteří se zajímají o památky na Karlovarsku, ať už jde o amatéry či odborníky. Přeji projektu Památky a příroda Karlovarska vše nejlepší k jeho sedmému výročí a mnoho spokojených uživatelů do dalších let.

 

Miloš Bělohlávek
památkář, Národní památkový ústav v Lokti
www.npu.cz/cs/uop-loket
autor projektu Chodauer - útržky z dějin města Chodova
www.chodauer.blogspot.cz

Vím velmi dobře, kolik desítek hodin se často skrývá za jedním článkem. Umím si představit, kolik práce stojí za každým (pro laika třeba i na první pohled banálním) objevem. Karlovarský kraj má neuvěřitelné štěstí, že práci, kterou by jinak vykonávaly skupiny vědeckých pracovníků, dělá s tak velkým entuziasmem Jarda Vyčichlo v rámci svého projektu Památky a příroda Karlovarska. Ve chvíli, kdy potřebuji získat základní představu o nějaké památce, nebo když potřebuji získat co nejrychleji její fotografie, jsou Jardovy stránky vždy moje první zastávka. To, co se já snažím dělat jen v rámci území jednoho města, se on rozhodl dělat pro celý region.

Chtěl bych proto Jardovi popřát, u příležitosti sedmých „narozenin“ jeho úžasného projektu, mnoho dalších badatelských úspěchů a doufám, že s námi Památky a příroda Karlovarska budou ještě dlouho - neboť náš kraj si to zaslouží.

 

Ing. Jakub Děd
Omnium z.s. a Asociace pro podporu památek z.s.
www.omniumos.cz

V České republice existuje velké množství webových portálů věnujících se kulturnímu a přírodnímu bohatství. Řada z nich je výsledkem a výstupem rozsáhlých výzkumných a dokumentačních projektů finančně významně podporovaných ze strany např. Ministerstva kultury nebo evropskými dotacemi. Troufám si ale tvrdit, že žádný z nich není natolik koncepční, dlouhodobý, pravidelně aktualizovaný a bohužel tak málo finančně podporovaný, jako je portál Památky a příroda Karlovarska. A z pohledu rozsahu obsáhnutých informací je v České republice naprostou špičkou. Do dalších úspěšných dokumentačních let přejeme portálu Památky a příroda Karlovarska mnoho sil.

 

MUDr. Hana Hnyková
Spolek okrašlovací Vladař
www.sovazlutice.eu

Před 7 lety jsme začali opravovat křížky a sochy kolem Žlutic. Radostnou práci v terénu začala bohužel doprovázet i druhá stránka věci – nekonečné sezení u počítače, hledání údajů o jednotlivých památkách, boj s katastrálními i historickými mapami, atd atd.  To vše s vědomím, že to neumím, zabírá mi to moc času a výsledek v žádném případě neodpovídá vynaloženému úsilí. A pak nastal ten krásný okamžik, kdy jsem objevila stránky www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz. Od té chvíle pro mě nastal ráj na zemi. Konec dlouhých večerů u PC. Konec obcházení s flaškou německy mluvících kamarádů a doprošování se o překlad. Konec přemlouvání syna, aby jel se mnou prolézat různá křoviska a hledat a určovat GPS polohu nějakých šutrů. Stačí kliknout na stránky Památky a příroda Karlovarska - a je to! Rychle, přesně, vše a spolehlivě. Jardo, díky!

 

Ladislav Ludvík
místostarosta obce Sadov
www.sadov.cz

Jako zástupci obce Sadov se snažíme udržovat a postupně opravovat památky na území obce. Pokud památky nejsou v majetku obce, jako například nejvýznamnější památka kostel sv. Máří Magdalény v Boru, pak obec finančně podporuje rekonstrukci. Ve spolupráci s projektem Památky a příroda Karlovarska se snažíme zmapovat minulost obce a ověřovat informace o památkách na území obce. Spolupráce si velmi vážíme a těší nás fakt, že existuje nadšenec, který se takovému projektu velmi věnuje. Získané informace pak mohou být k dispozici jak našim občanům, tak i široké veřejnosti.

 

PhDr. Hana Řezníčková
lektorka, Referát vzdělávání a personálního rozvoje, Generální ředitelství NPÚ
www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu

Internetový portál Památky a příroda Karlovarska popularizuje a zprostředkovává zájemcům z řad veřejnosti informace o nejrůznějších typech památek a přírodních zajímavostech tohoto regionu. Za dobu své existence získal značný počet příznivců, kteří oceňují odborné informace, které zde naleznou. Je prokázáno, že památku, kterou člověk navštívil a poznal její hodnoty, je mnohem více ochoten aktivně ochraňovat a podílet se na jejím uchování. Tímto způsobem se také utváří pozitivní vztah k místům, kde člověk žije a tráví svůj volný čas. Je obdivuhodné, že tento portál provozuje pan Jaroslav Vyčichlo sám a ve svém volném čase. Všechna dosud získaná ocenění dokazují, že si jeho práce váží i odborné instituce a orgány státní správy.Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka
www.musz.cz

Sudety se od zbytku naší vlasti liší přervanou pamětí místa. Pan Jaroslav Vyčichlo se před sedmi lety vydal na novou cestu Regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje s názvem Památky a příroda Karlovarska. Po sedmi letech již lze hodnotit.

Záběr díla, které na sebe autor vzal, je obdivuhodný. O to překvapivější je výsledek. Přes 1.300 architektonických památek, 26 přírodních zajímavostí a to vše v doprovodu slovních popisů a 16 tisíc fotografií. Zde bych se zastavil a dovolil si osobní vsuvku. Založením jsem mírně konzervativní – kniha je kniha, ale právě internetové zpracování encyklopedie umožňuje obrovskou šíři obrazového materiálu, a to jak historického, tak současného dokumentačního. Zde se v dobrém významu osvědčuje staré ‚Účel světí prostředky‘.  Uživatelem internetové encyklopedie tak mohou být jak běžní turisté hledající si informace o cíli své cesty, tak zájemci o regionální historii.

Navazování drobných jednotlivých nitek neuronů pomáhá k obnově kolektivní paměti místa, tedy něčeho navýsost potřebného v našich Sudetech. Za to si pan Jaroslav Vyčichlo zaslouží naše poděkování, naši úctu a naši podporu! Prosím, věnujte mu ji.

 

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
vedoucí Oddělení historického výzkumu, Slezské zemské muzeum v Opavě
www.szm.cz

Webová encyklopedie Památky a příroda Karlovarska představuje v českém prostředí poměrně ojedinělý projekt, který se od jiných amatérských vlastivědných počinů odlišuje vysokou systematičností, přehledností a precizností. Tuto skutečnost je třeba ocenit tím spíše, že stránky jsou provozovány bez institucionální podpory. Význam snažení entuziastického autora je o to větší, že se stránky věnují poněkud zanedbanému a nepříliš probádanému pohraničnímu regionu, jehož památková atraktivita je v povědomí širší veřejnosti bohužel často redukována pouze na nejvýznamnější lázeňské lokality.

 

Josef Pelant
Sdružení A.Hora, z.s.
www.andelskahora-os.cz

Na květen připadají již tradičně různá výročí a významné dny. Některá jsou notoricky známá, jiná ne. Letošní  květen však má jedno výročí opravdu neobvyklé a pro nezasvěceného čtenáře zcela neznámé. Je tomu právě sedm let, co jeden nadšený a velmi skromný člověk začal psát-  dalo by se říci-  provinční  blog, který nazval Památky a příroda Karlovarska. Během času se jednak forma a jednak i obsah rozrostl do zcela unikátního projektu, který podchytává  nejen dění v regionu, popularizuje naše nejbližší okolí a zcela nenucenou formou seznamuje  čitatele s kulturou, historií  a přírodopisnými zajímavostmi našeho, tak překrásného kraje.

Je až neuvěřitelné, jakým obrovským segmentem  věcí a událostí se ve zmíněné internetové encyklopedii, protože tak je správné Památky a přírodu Karlovarska nazývat,  autor zaobírá. Velmi cenná je kapitola o zaniklých obcích, která mapuje zmizelá sídla, jejich historii a neslavný konec. Také soupis stavebních památek, rozčleněný podle jejich funkčního určení, je velmi dobrou pomůckou pro turisty toužící se ponořit a objevovat  historii regionu. Dalo by se ještě velmi dlouho a obsáhle a velmi květnatě hodnotit . Ještě jen jedna  a to obzvláště důležitá poznámka. Grafická úprava. Každý, kdo alespoň někdy vytvářel internetové stránky ví, jak je to náročné, aby veškeré odkazy fungovaly, aby se divák - čtenář-  mohl nerušeně pohybovat napříč textem, prostě aby vše „ sedělo“.

Co říci závěrem? Jen jedno! Pane Vyčichlo pokračujte ve  svém obdivuhodném díle, nedbajíc překážek, protivenství a závisti. Už dnes jste legendou. Díky.

 

Ing. Josef Ryšavý
ředitel MAS Vladař o.p.s.
www.vladar.cz

Rád bych poděkoval autorovi projektu Památky a příroda Karlovarska za jeho činnost. Při mapování a analyzování území MAS Vladař nám databáze památek byla velkým přínosem a podkladem pro naší práci. Databáze památek Karlovarska nejen že doplňuje rejstřík zapsaných památek, ale i ty zapsané eviduje nad rámec běžné databáze NPÚ.

 

Mgr. Lukáš Květoň
Židovská obec Karlovy Vary a Post Bellum o.p.s.
www.kehilakv.cz

Cením si lidí, kteří se nezištně a s takovým zápalem věnují něčemu, co je samotné přesahuje a z výsledků jejich práce se může těšit široká veřejnost. U Jaroslava to platí vrchovatě.  Web pamatkyaprirodakarlovarska.cz znám dlouho a do té doby, než jsem Jaroslava osobně poznal, jsem netušil, že za vším stojí jediný člověk. Velmi oceňuji jeho snahu mapovat často tak pohnutý osud židovských památek našeho regionu. Stejně tak je obdivuhodná jeho badatelská činnost u již zaniklých památek. Neumím si představit kolik času již Jaroslav projektu věnoval, ale je patrné, že jeho zapálení pro věc neutuchá spíše naopak. Jeho projekt žije a těší se z něho stále více lidí.

Osobně mě jeho práce velmi inspiruje. Kdykoli tápu, kam s rodinou na výlet, navštívím jeho web a cíl je jasný. Navíc díky informacím v něm obsažených mám na místě vždy odpověď na zvídavé otázky svých dětí. A než oni sami ovládnou chytrý telefon a budou navštěvovat web pamatkyaprirodakarlovarska.cz můžu si díky Jardovi spokojeně užívat pocitu „vševědoucího“ otce. Díky a přeji vše dobré do dalších let…

 

Mgr. Filip Prekop
archeolog, Národní památkový ústav v Lokti
www.npu.cz/cs/uop-loket

Projekt Památky a příroda Karlovarska je v mnohém inspirativní a ukazuje, co dokáže odhodlání a píle jednoho člověka. Kromě skvělého nápadu a prvotního nadšení obdivuji především schopnost dlouhodobě projekt koncepčně rozvíjet i strukturálně aktualizovat. Také se mu podařilo skloubit povahu stránek jako encyklopedický zdroj informací a zároveň funkční rozcestník aktuálních akcí.

Jardovo stránky jsou pro mě zásadním mezistupněm mezi odbornými pracemi a veřejností, aniž by docházelo k tolik běžnému zkreslování původních informací. Obsažené materiály jsou skvěle utříděny a snadno se vyhledávají. Rovněž věřím, že existuji lidé, kterým dělá těžkou hlavu, jelikož laťku kvality drží hodně vysoko.

Spolupráce s Jardou si velmi vážím. Jeho projekt považuji za jeden z mála, který prokazatelně funguje a zásadně prohlubuje vztah zdejších obyvatel ke krajině, ve které žijí, stejně tak ukazuje všem ostatním, že Karlovarský kraj je místo, kde stojí za to žít!

 

Zbyněk Konvička
redaktor portálu PROPAMÁTKY
www.propamatky.info

Památky a příroda Karlovarska je obdivuhodný projekt. Zvlášť, když si člověk uvědomí, že za tím vším je jedno široké srdce karlovarského patriota Jaroslava Vyčichla. V prostředí internetu neznám podobné stránky, nebojím se říct portál, který by tak erudovaně a přitom civilně a přehledně nabízel tak široké spektrum informací o přírodních a kulturních pamětihodnostech z jednoho kraje. O to víc je mi projekt sympatičtější, když za ním stojí láska a vroucí vztah ke kraji, který autor stránek projel, prochodil, nafotil a zmapoval naprosto sám. Zatím vším spatřuji obrovskou vůli a především nezištné počínání autora představit malebná místa nejen svým krajanům, ale všem, kdo do končin Karlovarska zavítají. Měl jsem velkou radost, když jsem zjistil, že portál Památky a příroda Karlovarska je mezi nominovanými na prestižní cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. A je mi současně velkou ctí, že jsme na stránky Jaroslava Vyčichla mohli upozornit také na portálu PROPAMÁTKY. Těším se na další spolupráci a přeju hodně energie při rozšiřování této internetové encyklopedie, kterou může Karlovarsku závidět kdejaký kraj.

 

Ing. Radim Adamec
vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Projekt "Památky a příroda Karlovarska" je velmi inspirativní a dokazuje, co zmůže odhodlání jednoho zapáleného člověka, který má rád nejen památky, ale celkově lze říci, že má rád přírodu a náš kraj. Je pro mě velmi potěšující, že jsme mohli i z rozpočtu Karlovarského kraje tento projekt podpořit a následně z něj můžeme čerpat nejen vynikající informace, o kterých jsme mnohdy neměli ani tušení, ale taktéž jsou tyto informace doprovázeny skvělými fotografiemi. Myslím, si, že tento projekt jako celek nemá v ČR obdoby a jsem rád, že pana Vyčichla, autora a jediného správce tohoto projektu můžeme podporovat v jeho další činnosti. Kdo tomu nevěří, ať se sám přesvědčí na zajímavých stránkách tohoto projektu - www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.


Antonín Haidlmaier
vedoucí odboru památkové péče, Magistrát města Karlovy Vary
www.mmkv.cz

Jakožto státní správa v památkové péči, tedy výkonný orgán 1. stupně, máme za povinnost m.j. mít ucelený přehled o situaci v památkovém fondu na svěřeném území. Jde zejména o nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek, který je veden při NPÚ, který je naším odborným poradním orgánem, ale jedná se i o památky ostatní, které tu výsadu být evidovány nemají. Pro rychlou orientaci a jednodušší lokalizaci, zejména drobných nemovitých pamětihodností, nežli se vydáme přímo do terénu, ale i pro operativní náhled na např. původní podobu té či oné stavby, používáme m.j. i portálu Památky a příroda Karlovarska, kde je základní informace a množství obrazové dokumentace zcela jednoduše přístupné, na rozdíl od komplikovaných, méně přehledných a složitých oficiálních systémů. Pro prvotní informaci tento postup zcela vyhovuje a jeho snadná a hlavně jednoduchá přístupnost je přínosem v naší každodenní práci. Proto děkujeme za možnost podobnou databázi využívat. Jen je škoda, že podobně zpracovávány nejsou přilehlá území okolních okresů. Děkuji a přeji další úspěšné působení v oboru.


Stanislav Hrubý
produkční, Česká televize - redakce Karlovy Vary
www.ceskatelevize.cz

„Památky a příroda Karlovarska“ je skvělý průvodce, který často a rád využívám. A to jak pracovně, tak i k námětům na výlety s rodinou. Patrně jde o portál s nejucelenějším přehledem o historii, přírodních i památkových lokalitách a neobyčejně obsáhlým obrazovým archivem zdejšího regionu.

Slouží mi k rychlé orientaci v historii osídlení Karlovarska, ale je i zdrojem informací o aktuálním dění. Karlovarský kraj je často označován za nepříliš dobře zmapovaný a turisty z vnitrozemí je často i díky tomu opomíjený. Domnívám se, že tyto stránky pomáhají velmi dobře s propagací těm, kteří rádi objevují zajímavá místa. Je přehledně uspořádaný a nabízí i spoustu zajímavých odkazů. Díky logickému řazení jsou všechny informace pohodlně a rychle k dispozici.

Vytvořit tak velkou a kvalitní databázi může podle mého názoru jedině ten, pro koho to není jen práce. Zvlášť v lokalitě, kde proběhla po druhé světové válce kompletní výměna obyvatelstva, spojená se ztrátou historických vazeb. Jen sehnat dobové materiály je složitá a nákladná činnost. V tomto směru je portál „Památky a příroda Karlovarska“ jedinečným projektem, hodným velkého respektu. Děkuji za něj.

 

Ing. Michael Rund
ředitel, Muzeum Sokolov
www.omks.cz

Projekt Památky a příroda Karlovarska jsem nejdříve poznal v internetové podobě webových stránek a nyní ho stále častěji sleduji  na sociální síti Facebook. Ze spousty věcí podchycených v projektu bych jako důležité v dnešní hektické době  „vypíchnul“ aktuální fotografickou dokumentaci objektů, které se nám často mění před očima, ať už k lepšímu, ale bohužel i k horšímu. Rád sleduji pozvánky na aktuální akce, takže vidím, kolik zajímavých věcí v okolí se děje, i když je třeba sám nestíhám navštívit.

Přemýšlel jsem, jak velký tým stránky připravuje a o to bylo větší překvapení, že za ním stojí jediný člověk. S Jardou Vyčichlem se často setkávám na nejrůznějších akcích, nebo nejrůznějších místech. Ať už třeba při fárání s Václavem Cílkem do  Dolu Jeroným, na povrchu potom  při Netopýří noci, nebo při již tradiční akci Setkání na Čisté pořádané spolkem Terra Incognita. Rád ale vzpomínám třeba na neoficiální  fotoworkshop  u jezera Medard vznikajícího u Sokolova.  Jsem rád, že projekt podpořil i zřizovatel našeho muzea Karlovarský kraj a přeji Jardovi hodně sil do budoucnosti!


Ing. Petr Židlický
oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Internetová encyklopedie Památky a příroda Karlovarska je naprosto příkladnou ukázkou toho, jak proměnit osobní zálibu a koníček v něco, co usnadňuje práci mnoha ostatním lidem. Nasazení, s jakým celé roky autor k projektu přistupuje a profesionální zpracování všech informací je obdivuhodné. Když si navíc uvědomím, že celý projekt je od začátku realizován takřka na koleni a s minimální finanční podporou, nezbývá mi než hluboce smeknout. Osobně využívám tyto stránky nejen při práci v oblasti cestovního ruchu, ale v posledních dvou letech je to pro mě nenahraditelný zdroj informací a hlavně obrazového materiálu při tipování lokací pro filmaře v rámci Filmové kanceláře Karlovarského kraje. Jardovi tak náleží nejen můj obdiv, ale také poděkování.

 

Václav Fikar
spisovatel, fotograf, editor, rybář
www.vaclavfikar.cz

Jako by to bylo před týdnem, co se na Facebooku rozchodily stránky Památky a příroda Karlovarska. Zprvu malé, zacílené jen na bývalý okres Karlovy Vary, záhy dospělejší, pojímající celý náš přitažlivý Karlovarský kraj.

Díky za to! Dnes mají tyto regionální facebookové stránky přes sedm a půl tisíce fanoušků, kterým neustále přinášejí informaci za informací z Karlovarského kraje, přesněji informací soustředěných do oblasti pestré historie tohoto pozoruhodného regionu, jeho vzácných památek a úžasné přírody. A před tím klobouk dolů. Marná sláva, sedm a půl tisíce fanoušků už je malé město! Malé město, které určitě dál demograficky poroste.

Dá rozum, že starat se o takový web, rozvíjet ho a aktualizovat dá práci. Něco o tom vím. Práci nezaplacenou, práci na úkor vlastního volného času. Proto za ni dvakrát děkuji všem, díky jejichž úsilí stránky dýchají a dál chodí (a baví nás).

 

Mgr. Jaroslava Pokludová
vedoucí oddělení památkové péče, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Obdiv a poděkování - to jsou dvě základní slova, která vyjadřují moje pocity, když si jen tak "brouzdám" po stránkách internetové encyklopedie "Příroda a památky Karlovarska", která ovšem není jen úžasně zpracovanou encyklopedií.  Je z ní cítit láska k památkám, která  je dle mého nezbytným předpokladem pochopení  smyslu našeho hmotného kulturního dědictví nejen jako souboru architektonicky a historicky cenných sídel, staveb či krajiny, ale zejména jako odkazu našich předchůdců, který jsme povinni chránit, uchovávat a předat našim následovníkům. Šíře záběru informací, kterých často využívám nejen pro svoji práci,  je ohromující, stejně jako aktivní přístup k záchraně památek, za což pan Jaroslavu Vyčichlovi patří nejen můj díky, ale dík celé krajské památkové obce. Přeji panu Vyčichlovi hodně sil do dalších let a portálu hodně nadšených návštěvníků a podporovatelů.Filip Sedláček
Infocentrum města Karlovy Vary
www.karlovyvary.cz

Badatelský projekt Památky a příroda Karlovarska je pro činnost karlovarského infocentra přínosem již od doby jeho raného počátku. V této jedinečné internetové encyklopedii lze dohledat neuvěřitelně podrobné detaily o zájmových bodech na Karlovarsku. Na všetečný dotaz zvídavého turisty, který zachází třeba do dávné historie, je možné snadno najít odpověď u spolehlivého zdroje.

Pro vyznavače historických faktů i obyčejné návštěvníky, kteří prostě chtějí vědět víc, je to přímá cesta k informacím, jaké jsou dostupné jen po pracné rešerši. Zejména je třeba vyzdvihnout důkladnou fotodokumentaci každého objektu a aktuální videonahrávky. Příkladná péče o webovou stránku a hlavně nechladnoucí badatelský zápal Jaroslava Vyčichla jsou vzorem a cenným pokladem pro celé Karlovarsko.PhDr. Stanislav Burachovič
historik, Krajské muzeum Karlovy Vary
www.kvmuz.cz

Chvála webu Památky a příroda Karlovarska. Tak se nazývají webové stránky, jejichž autorem je pravověrný Karlovarák Jaroslav Vyčichlo. Zabývají se přesně tím, co slibuje jejich název (topografie aneb postaru místopis, dějiny, památky a přírodní skvosty), ba v mnoha ohledech přinášejí četné zajímavosti i nad rámec svého zaměření. Jsou jaksi interdisciplinární a to je dobře. Domnívám se, že informacemi obdivuhodně „nabitý“ web pana Vyčichla je po zásluze zřejmě nejnavštěvovanější internetovou stránkou svého druhu v Karlovarském kraji.

Obdivuji šíři a hloubku zpracování jednotlivých tematických okruhů. Dovedu si představit, kolik času autor pojednávaného webu stráví nejen u počítače, ale i při toulkách krajinou, při bádání v literatuře a při sepisování vybádaného.

Je samozřejmé, že občas ve Vyčichlově webu najdeme mylné nebo nepřesné datace či velmi diskutabilní názory. Stran oněch tzv. správných letopočtů je to věc svízelná: nejen v regionální literatuře často platí, že co kniha, to jiná datace geneze uváděná u některých lokalit a památek. Pro badatele je věru těžké si vybrat to „správné datum“, když zdroje přinášejí mnoho variant a autor mezi nimi tápe.

Nebudu tu zdlouhavě a nudně popisovat jednotlivé sekvence a vymoženosti Vyčichlova webu Památky a příroda Karlovarska. Bude lepší, když si jej otevřete a necháte se okouzlit jeho výtvarnou stránkou, krásnými fotografiemi, celkovou propracovaností a sumou obsažených informací.

Jistě se najde dost kritiků pojetí a kvality webu, co člověk, to jiný názor. Já jej však chválím a doufám, že jeho autor bude své „dítě hýčkat a sytit“ ještě mnoho let pro radost svou i radost všech hledačů a poutníků regionem Karlovarska.

 

7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | František Pánek, starosta obce Štědrá
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | RNDr. Michal Valenčík, autor portálu www.znicenekostely.cz
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Milan Trnka, ředitel, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Alois Kůrka, předseda Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Miloš Bělohlávek, památkář, Národní památkový ústav v Lokti a autor projektu Chodauer - útržky z dějin města Chodova
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. a Asociace pro podporu památek z.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ladislav Ludvík, místostarosta obce Sadov
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | PhDr. Hana Řezníčková, lektorka, Referát vzdělávání a personálního rozvoje, Generální ředitelství NPÚ
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Petr Brodský, Muzejní spolek Žluticka
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., vedoucí Oddělení historického výzkumu, Slezské zemské muzeum v Opavě
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Josef Pelant, Sdružení A.Hora, z.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Lukáš Květoň, Židovská obec Karlovy Vary a Post Bellum o.p.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Filip Prekop, archeolog, Národní památkový ústav v Lokti
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Zbyněk Konvička, redaktor portálu PROPAMÁTKY
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Antonín Haidlmaier, vedoucí odboru památkové péče, Magistrát města Karlovy Vary
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Petr Židlický, oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Václav Fikar, spisovatel, fotograf, editor, rybář - foto Martin Stolař, MAFRA
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Filip Sedláček, Infocentrum města Karlovy Vary
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | PhDr. Stanislav Burachovič, historik, Krajské muzeum Karlovy Vary
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz