přeskočit k navigaci »

FOTOALBUM: Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968

17.03.2016

 zařazeno v kategorii: Reportáže

 
 
 | 50 let od zahájení výstavby vodního díla Žlutice

V letech 1965-1968 byla na říčním kilometru 66,70 řeky Střela u Žlutic vybudována sypaná hráz nové vodní nádrže, které zatopila malebné údolí v délce 7 kilometrů vodami o objemu 12,8 milionu m³. Nádrži musela před padesáti lety ustoupit ves Mlyňany (Lindles) a osada Dolánky (Dollanka) a čtyři mlýny - Rábův (Rabenmühle), Havlův (Habel Mühle), Dolánský (Dolankamühle) a Toflův (Toffelmühle). Zanikla rovněž příjezdová silnice do vsi Skoky (Mariastock) s poutním kostelem Navštívení Panny Marie, která tak byla odříznuta od světa.

VODNÍ DÍLO NA STŘELE U ŽLUTIC

Investor: Ředitelství vodních toků Praha

Projektant: Hydroprojekt Praha

Generální dodavatel: Inženýrské a průmyslové stavby Praha

 

Účel: Akumulační nádrž pro potřeby vodovodu Podbořany - Toužim

Typ hráze: Kamenitá s návodním zemním těsněním

Hodnota díla: 32.970.000 Kčs

 

Výška hráze: 26.10 m

Délka hráze: 232,5 m

Objem násypu: 219.000 m³

Obsah nádrže: 12,8 mil. m³

Zatopená plocha: 150 ha

Délka: 7 km

Hloubka: 23 - 24 m

Šířka: 150 - 200 m

 

Zahájení prací na hrázi: 23. 4. 1965

Převedení vody do štoly: 11. 5. 1966

Dokončení stavby: 15. 8. 1968

Zahájení napouštění stavby: 3. 10. 1968

Uživatel: Povodí Berounky Plzeň

 

Foto: Ing. Šmíd 1965-1968

 

Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | staveniště hráze vodní nádrže z pravého svahu na snímku ze dne 9. února 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budování odpadní a vstupní štoly hráze - únor 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budování vtokového objektu hráze - únor 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | základová spára injekční štoly (blok L1) - březen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | základová spára injekční štoly (blok P3) - březen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výstavba hráze vodní nádrže - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | injekční štola - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | bednění klenby injekční štoly - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | lom na kámen v Dolánce - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | opuštěné koryto Střely v přehradním profilu - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výztuž dna injekční štoly - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výztuž dna injekční štoly - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výztuž vtokového objektu - duben 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | práce na větvi injekční štoly - květen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | práce na větvi injekční štoly - květen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výstavba hráze vodní nádrže na fotografii z 21. června 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | injektáž podloží hráze v období červen 1966 - srpen 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | injektáž podloží hráze v období červen 1966 - srpen 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | betonáž klenby injekční štoly - červenec 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výrobní porada na stavbě hráze - červenec 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | drenáže hráze vodní nádrže - srpen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | drenáže hráze vodní nádrže - srpen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | drenáže hráze vodní nádrže - srpen 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | odběr kontrolních vzorků těsnění - září 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | těsnění u křížení štol - září 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | vápnění spraší - září 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | vápnění spraší - září 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budovaná hráz vodní nádrže z pravého svahu dne 26. října 1966
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | jarní povodeň na stavbě hráze dne 20. března 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | jarní povodeň na stavbě hráze dne 20. března 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | odstranění ochranné vrstvy rul na těsnícím jádře po zimě - duben 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výstavba hráze vodní nádrže na snímku ze dne 11. dubna 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budování zdí skluzu v dubnu až květnu roku 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budování zdí skluzu v dubnu až květnu roku 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | celkový pohled na budovanou hráz od jihu - duben 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | těsnění hráze a výkop pro přelivné bloky - duben 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | těsnění hráze a výkop pro přelivné bloky - duben 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | levá strana těsnění na kótě 486.5 m n. m. - květen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | vázání výztuže na přelivu - květen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | kontrola hutnění stabilizace nivelizací - červen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | zjišťování propustnosti hráze - červen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | objekt přelivu hráze - červenec 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | zdi skluzu pod přelivem - červenec 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | betonáž dna skluzu - srpen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | betonáž dna skluzu - srpen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | práce na těsnění hráze - srpen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | práce na těsnění hráze - srpen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | návodní líc hráze vodní nádrže - září 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | vzdušný líc hráze vodní nádrže - září 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | objekt přelivu hráze vodní nádrže - září 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | budování skluzu hráze - září 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | stav násypu hráze vodní nádrže - říjen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | úprava návodního líce hráze vodní nádrže - říjen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | úprava vzdušného líce hráze vodní nádrže - říjen 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | ve vtokovém objektu dne 27. prosince 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | provádění kontrolních piezometrických vrtů na hrázi - prosinec 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | provádění kontrolních piezometrických vrtů na hrázi - prosinec 1967
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | tání ledů v prostoru budované vodní nádrže dne 16. ledna 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | tání ledů v prostoru budované vodní nádrže dne 16. ledna 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | tání ledů v prostoru budované vodní nádrže dne 16. ledna 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | výstavba hráze vodní nádrže na fotografii z 27. února 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | technická část ve vtokovém objektu hráze na snímku ze dne 16. srpna 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | zahájení napouštění vodní nádrže po dokončení hráze na fotografii z 8. října 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | stavba domku hrázného nad novou hrází vodní nádrže - říjen 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | koruna nové hráze vodní nádrže - listopad 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | úpravna vody Žlutice - listopad 1968
Vodní dílo na Střele u Žlutic - ve výstavbě 1965-1968 | vodárenské odběry v prostoru napouštěné vodní nádrže - listopad 1968
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Reportáže

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz