přeskočit k navigaci »

Hlasujte pro zachráněnou památku Karlovarského kraje roku 2015

21.05.2015

 zařazeno v kategorii: Aktuality

 
 
 |

Součástí letošního již XV. ročníku regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje se opět stalo hlasování v kategorii „Zachráněná památka“. Soutěž, konající se jako nosná akce v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2015, probíhající ve dnech 4. - 5. června 2015, vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.

Cílem kategorie „Zachráněná památka“ je představit obyvatelům Karlovarského kraje a dalším zájemcům památky regionu, které byly zchátralé, zničené, ale podařilo se je zachránit, nebo na nich probíhají záchranné práce. Při hlasování laické veřejnosti na webu stavbykarlovarska.cz můžete dát hlas zachráněné památce, jejíž rekonstrukce je podle vás nejvíce zdařilá a pomoci tak ocenit úsilí majitelů, kteří objekty zachránili před zkázou. Hlasující mají možnost vyhrát některou z cen od hotelu Imperial Karlovy Vary, který je také čestným partnerem soutěže.

Do užšího výběru se pro letošek dostalo celkem šest obnovených či opravovaných kulturně-historických objektů Karlovarského kraje. Premonstrátský klášter v Teplé, klášter Matky Boží Nový Dvůr u Dobré Vody, Rohrův mlýn u Tisové, Národní dům v Karlových Varech, měšťanský dům čp. 70 v Lokti a zámek Nový Dvůr ve Spálené.

Hlasovat pro nejzdařilejší rekonstrukci památkově chráněného objektu Karlovarska můžete na internetových stránkách stavbykarlovarska.cz od 12. května až do 5. června 2015 do 16.00 hod, poté bude soutěž ukončena. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního večera v Městském divadle Karlovy Vary dne 5. června 2015. Následně budou zveřejněny v regionálním i v odborném tisku a samozřejmě na internetu na adrese stavbykarlovarska.cz. Jednotlivé objekty budou dále prezentovány po dobu 1 roku v podobě panelů na putovní výstavě na radnicích v Karlovarském kraji.

 

Nominované objekty v kategorii „Zachráněná památka Karlovarského kraje 2015“:

TEPLÁ - PREMOSTRÁTSKÝ KLÁŠTER:

Původně románský klášter založil v roce 1193 vladyka Hroznata na břehu řeky Teplé ve spoře obydleném území v Tepelské vrchovině. Do kláštera poté pozval premonstrátské řeholníky z kláštera na Strahově. V letech 1197 - 1232 byl vystavěn románský klášterní kostel Zvěstování Páně. Během staletí byl klášter devastován ničivými požáry i válečnými útrapami. V letech 1689 - 1721 proběhla za opata Raimunda II. Wilferta celková barokní obnova klášterního areálu, kterou provedl Kryštof Dienzenhofer. V roce 1950 byl klášter zrušen a areál poté sloužil jako kasárna lidové armády. Roku 1990 byl nakonec zdevastovaný klášterní areál navrácen řádu premonstrátů. V letech 2009 - 2015 přistoupila Kanonie premonstrátů Teplá k rozsáhlé rekonstrukci celého areálu premonstrátského kláštera v Teplé.

Teplá - premonstrátský klášter

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/klaster-tepla-194

 

DOBRÁ VODA - KLÁŠTER MATKY BOŽÍ NOVÝ DVŮR:

Původně pozdně barokní hospodářský dvůr Nový Dvůr tepelského kláštera nechal založit v roce 1750 opat Hieronymus Ambros na místě vsi zničené během třicetileté války. Po zrušení kláštera roku 1950 byl areál převeden na státní statky a postupně chátral. V lednu roku 1973 nakonec zcela vyhořel a postupně se proměnil v ruiny. V letech 2000-2009 byl zdevastovaný areál přestavěn na moderní minimalistický klášter Matky Boží řádu trapistů podle projektu architektů Johna Pawsona a Jana Soukupa.

Dobrá Voda - klášter Matky Boží Nový Dvůr

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/klaster-matky-bozi-novy-dvur-195

 

TISOVÁ - ROHRŮV MLÝN

Původně panský Rohrův mlýn vystavěl v letech 1685 - 1687 tesařský mistr Michael Ludwig Anton Rohrer nákladem Julia Františka Sasko-Lauenburského v údolí řeky Teplé západně od vsi Tisová (Tissau). V roce 1919 byla uvedena do provozu vodní elektrárna. Roku 1935 mlýn vyhořel a ještě téhož roku byl nově vystavěn. Elektrárna fungovala až do roku 1950, poté byla zrušena a objekt sloužil k rekreačním účelům. V roce 2003 přistoupili manželé Bartoňovi k celkové rekonstrukci bývalého mlýna. V roce 2014 byla u mlýna zprovozněna malá vodní elektrárna.

Tisová - Rohrův mlýn

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/rohruv-mlyn-196

 

KARLOVY VARY - NÁRODNÍ DŮM

Reprezentativní spolkový dům Grandhotel Střelecký dům (Schützenhaus) v pseudogotickém slohu nechal vystavět v letech 1899 - 1901 Karlovarský střelecký sbor podle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v obchodní části na severním okraji města Karlovy Vary (Karlsbad). Po neúspěšné privatizaci na počátku 90. let 20. století uzavřený objekt postupně chátral. V letech 2011-2015 přistoupil nový vlastník společnost Eltodo k rozsáhlé rekonstrukci objektu nákladem 500 milionů Kč. Slavnostní otevření nového Grandhotelu Ambassador Národní dům po celkové obnově proběhlo dne 1. května 2015.

Více informací o historii a popis objektu: Karlovy Vary - Národní dům

Karlovy Vary - Národní dům

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/narodni-dum-v-karlovych-varech-197

 

LOKET - MĚŠŤANSKÝ DŮM ČP. 70

Nárožní empírový měšťanský dům čp. 70 byl vystavěn v 1. polovině 19. století na základech staršího objektu s gotickým sklepením ve vidlici ulic Zámecká a Kostelní pod vstupem do hradu uprostřed historického centra města Loket (Elbogen). V letech 2013-2014 byla provedena celková rekonstrukce památkově chráněného objektu, který je rovněž součástí městské památkové rezervace, a jeho adaptace k restauračním účelům. Slavnostní otevření nové restaurace "Staroslovanská kuchyně" proběhlo dne 4. listopadu 2014.

Loket - měšťanský dům čp. 70

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/loket-cp-70-zamecka-ulice-198

 

SPÁLENNÁ - ZÁMEK NOVÝ DVŮR

Poplužní dvůr Nový Dvůr (Neuhof) založili na konci 16. století majitelé panství Lesná Multzové z Valdova nad vsí Spálená (Brenndorf). První panské sídlo je zde připomínáno k roku 1626. V době kolem roku 1792 nechal František Multz z Valdova vystavět v areálu upravovaného dvora nový rokový zámek. Po roce 1945 byl areál zestátněn a sloužil potřebám státního statku, neudržované objekty postupně zcela zchátraly. V roce 2012 přistoupil soukromý majitel k postupné rekonstrukci zdevastovaného areálu.

Více informací o historii a popis objektu: Spálená - zámek Nový Dvůr

Spálená - zámek Nový Dvůr

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/dvorec-novy-dvur-spalena-cp-1-novy-kostel-199

 

Teplá - premonstrátský klášter |
Dobrá Voda - klášter Matky Boží Nový Dvůr |
Tisová - Rohrův mlýn |
Karlovy Vary - Národní dům |
Loket - měšťanský dům čp. 70 |
Spálená - zámek Nový Dvůr |
 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz