přeskočit k navigaci »

Hlasujte pro zachráněnou památku Karlovarského kraje roku 2016

18.05.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality

 
 
 | Stavby Karlovarského kraje 2016

Součástí letošního již XVI. ročníku regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje se opět stalo hlasování v kategorii „Zachráněná památka“. Soutěž, konající se jako nosná akce v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016, probíhající ve dnech 9. - 10. června 2016, vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.

Cílem kategorie „Zachráněná památka“ je představit obyvatelům Karlovarského kraje a dalším zájemcům památky regionu, které byly zchátralé, zničené, ale podařilo se je zachránit, nebo na nich probíhají záchranné práce. Při hlasování laické veřejnosti na webu stavbykarlovarska.cz můžete dát hlas zachráněné památce, jejíž rekonstrukce je podle vás nejvíce zdařilá a pomoci tak ocenit úsilí majitelů, kteří objekty zachránili před zkázou. Hlasující mají možnost vyhrát některou z cen od hotelu Spa Resort Sanssouci či Grandhotelu AMBASSADOR Národní dům, kteří jsou rovněž čestnými partnery soutěže.

Do užšího výběru se pro letošek dostalo celkem šest obnovených či opravovaných kulturně-historických objektů Karlovarského kraje. Hrad Hartenštejn u Bochova, zámek ve Štědré, hotel Císař Ferdinand a hrad v Lokti a špýchar a Kreuzingerova lidová knihovna v Chebu.

Hlasovat pro nejzdařilejší rekonstrukci památkově chráněného objektu Karlovarska můžete na internetových stránkách stavbykarlovarska.cz od 16. května až do 10. června 2016 do 16.00 hod, poté bude soutěž ukončena. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního večera dne 10. června 2016. Následně budou zveřejněny v regionálním i v odborném tisku a samozřejmě na internetu na adrese stavbykarlovarska.cz. Jednotlivé objekty budou dále prezentovány po dobu 1 roku v podobě panelů na putovní výstavě na radnicích v Karlovarském kraji.

 

Nominované objekty v kategorii „Zachráněná památka Karlovarského kraje 2016“:

BOCHOV - HRAD HARTENŠTEJN

Pozdně gotický hrad Hartenštejn nechal vystavět Jindřich II. z Plavna na počátku 70. let 15. století jako náhradu za zbořený hrad Hungerberg na návrší jihozápadně od města Bochov (Buchau). Již v roce 1573 je však hrad uváděn jako zpustlý, následně byl ještě úsporně obnoven, po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl však definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom. Ve 30. letech 20. století byly hradní zříceniny částečně upraveny. Od roku 2006 probíhá postupná rekonstrukce zříceniny hradu Hartenštejn.

Více informací o historii a popis objektu: Bochov - hrad Hartenštejn

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hrad-hartenstejn-246

 

ŠTĚDRÁ - ZÁMEK

Barokní zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v letech 1730-1734 snad podle plánu architekta Tomáše Haffeneckera v západní části obce Štědrá (Stiedra). Po požáru roku 1744 byl obnoven a rozšířen v pozdně barokním slohu. Po roce 1945 areál užíval státní statek, později zde sídlila zemědělská škola či ONV. Na počátku 90. let 20. století doplatil zámek na chaotickou privatizaci a nevyužívaný objekt postupně chátral. Roku 2011 zakoupila zdevastovaný zámek obec Štědrá, která ihned přistoupila k záchranným pracím.

Více informací o historii a popis objektu: Štědrá - zámek

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/zamek-stedra-242

 

CHEB - KREUZINGEROVA LIDOVÁ KNIHOVNA

Reprezentativní secesní budova lidové knihovny byla vystavěna v letech 1909-1910 na rohu ulic Hradební a Obrněné brigády uprostřed města Cheb (Eger) z odkazu továrníka Ing. Dominika Kreuzingera. Detailní plány podle návrhu neznámého autora vypracoval teplický architekt Max Loos z Losinfeldu a samotnou stavbu provedl chebský stavitel Franz Kraus. Slavnostní otevření knihovny proběhlo dne 12. února 1911. V letech 2012-2014 prošla historická budova celkovou rekonstrukcí.

Více informací o historii a popis objektu: Cheb - Kreuzingerova lidová knihovna

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde:
http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/kreuzingerova-lidova-knihovna-cheb-247

 

CHEB - ŠPÝCHAR

Pozdně barokní špýchar čp. 30 byl vystavěn v roce 1749 chebským tesařským mistrem Johannem Kasparem Fleissnerem na místě starší zástavby jako součást nově vybudovaného kláštera klarisek na Františkánském náměstí uprostřed města Cheb (Eger). V letech 1965-1969 byla provedena nákladná celková rekonstrukce areálu bývalého kláštera a v obnoveném objektu špýcharu poté umístěn depozitář Chebského muzea. V letech 2014-2015 přistoupil Karlovarský kraj k celkové rekonstrukci objektu bývalého špýcharu a jeho přeměnu na umělecké centrum Galerie 4. Slavnostní otevření galerie proběhlo dne 4. prosince 2015.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/spychar-cheb-244

 

LOKET - HOTEL CÍSAŘ FERDINAND

Nárožní bytový dům čp. 81 s řadou secesních prvků nechal vystavět v roce 1912 majitel pivovaru dr. Anton Thum na místě bývalé sladovny podle návrhu karlovarského městského stavitele Josefa Walderta, přepracovaného loketským stavitelem Friedrichem Dörflerem v ulici T. G. Masaryka v krásné vyvýšené poloze nad řekou Ohří při vjezdu na náměstí v historickém centru města Loket (Elbogen). V letech 2003-2006 nechali manželé Lojínovi dům s přilehlým areálem přestavět na Hotel Císař Ferdinand, jehož součástí se stal malý rodinný pivovar Sv. Florián se stylovou restaurací.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hotel-cisar-ferdinand-245

 

LOKET - HRAD

Původně románský královský hrad Loket byl vystavěn již ve 12. století následně se stal jedním z nejdůležitějších opěrných bodů v zemi. Roku 1319 zde byl krátce vězněn mladý Karel IV. Za vlády Václava IV. na konci 14. století proběhla rozsáhlá gotická přestavba hradu. V průběhu třicetileté války však byl poškozen a rychle ztrácel na významu. Hrad poté začal být využíván pro hospodářské účely. Roku 1725 hrad spolu s městem vyhořel. Na konci 18. století byl poškozený hrad necitlivě přestavěn na krajskou věznici. Od počátku 70. let 20. století probíhala celková rekonstrukce hradního areálu, hlavní práce však proběhly po navrácení hradu do vlastnictví města Loket v roce 1992. Od roku 1993 je hrad opět zpřístupněn veřejnosti.

Hlasovat pro tuto zachráněnou památku můžete zde: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/hrad-loket-243

 

Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Bochov - hrad Hartenštejn
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Štědrá - zámek
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Cheb - Kreuzingerova lidová knihovna
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Cheb - špýchar
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Loket - Hostel Císař Ferdinand
Zachráněná památka Karlovarského kraje roku 2016 | Loket - hrad
 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz