přeskočit k navigaci »

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci

14.02.2011

 zařazeno v kategorii: Představujeme | komentáře: 0

 
 
 |

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci vzniklo dne 4. 11. 2004 z iniciativy současného předsedy sdružení Aloise Kůrky a jeho přátel. Avšak impulsem pro vznik sdružení byl již o pár měsíců dříve, 11. září 2004, Den otevřených dveří v sedleckém kostele v rámci Dnů evropského dědictví. Byla to po letech první příležitost seznámit se se stavem této významné kulturní památky Karlovarska. To, co návštěvníky uvnitř čekalo, všechny šokovalo. Propadlé klenby, strop i stěny kostela nasáklé vlhkostí od deště pronikajícího do kostela rozpadající se střechou a vytlučenými okny, všude suť, nánosy holubího trusu a po celém kostele poletovala hejna holubů, hnízdících na každé římse, každém trámu. Nebylo tedy divu, že jakmile se místní občané dozvěděli o vznikajícím sdružení, ihned se do něj začali v hojném počtu hlásit. Hned následující měsíc byly se souhlasem správce farnosti P. Vladimíra Müllera zahájeny první záchranné práce. Přestože většinu prací při záchraně kostela smí vykonávat specializované firmy, najde se dostatek práce i pro členy sdružení. Jde především o drobné zednické, zámečnické, truhlářské, natěračské a jiné práce, úklid okolí či pravidelné údržbářské práce. Velké množství času i práce zabere i neustálý úklid kostela, který i přes probíhající opravy musí být vždy připraven na pravidelně se konající koncerty. Na tyto úklidové práce vznikl uvnitř sdružení tým 10 žen, které si říkají „Kelišky“. Doposud největší svépomocnou akcí členů sdružení bylo vybudování dešťové kanalizace okolo kostela. Hodnota prací, které trvaly 3 roky, byla vyčíslena na 250.000,- Kč.
K další důležité činnosti sdružení patří získávání finančních prostředků na opravy kostela. Sdružení oslovuje sponzory z řad karlovarských podnikatelů, jedná se zástupci města i kraje, společně s farností Stará role, která je vlastníkem kostela, podává žádosti o dotace na opravy a vyhledává nové zdroje možných příjmů. Tím posledním významným zdrojem financí se stal Česko – německý fond budoucnosti, jehož pomoc je možná jen díky spolupráci sdružení s německými krajany – původními obyvateli Sedlece. Jedním ze zdrojů příjmů je také pořádání veřejných sbírek, které sdružení pořádá vždy v rámci oslav svátku sv. Anny a také během Adventu a Vánoc. Avšak zdrojem, který kostel sv. Anny v Sedleci nejvíce zviditelnil, je pravidelné pořádání benefičních koncertů ve prospěch obnovy kostela.
První koncert se konal již koncem roku 2004 ještě pod hlavičkou farnosti, pak už natrvalo převzalo štafetu v pořádání koncertů sdružení. Ročně uspořádá 12 – 15 koncertů všech hudebních žánrů. Za šest let jejich konání zde diváci mohli slyšet nejen pro kostely obvyklou duchovní hudbu, sborový zpěv, gospel, spirituály či symfonické skladby a velká oratoria, ale i folk, jazz, swing, rock, dechovou hudbu i popové hity v podání různých těles z domova i zahraničí. Z těch zahraničních to byly hudební tělesa z různých částí Velké Británie (Anglie, Wales, Severní Irsko), Irska, Německa, Holandska, Švédska a Estonska. Naposledy se zde představil dokonce orchestr z tak vzdálené země, jakou je Austrálie. Sdružení však nepořádá pouze koncerty, ale také např. tradiční Anenskou zábavu, poutní mši svatou k uctění svátku sv. Anny a nově také Štědrovečerní bohoslužbu slova, která je určena nejen věřícím, ale všem, kteří ctí tradiční vánoční zvyky. Je třeba připomenout, že většina z těchto akcí by se nemohla uskutečnit bez dotací od města Karlovy Vary a Karlovarského kraje a bez vynikající spolupráce se správcem farnosti páterem Vladimírem Müllerem.
Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci se však nezabývá pouze kostelem, ale má ve své náplni i péči o celou městskou část Sedlec. Tato oblast činnosti zahrnuje např. organizování akcí na úklid Sedlece a okolí či pořádání setkání občanů s představiteli města. Zástupci sdružení také zastupují zájmy Sedlece při pravidelných schůzkách s vedením města a městskými úředníky, kde prezentují připomínky a stížnosti ke stavu MČ Sedlec a snaží se prosazovat jeho nápravu.
O tom, že činnost sdružení má své výsledky, svědčí již pouhý pohled na současný stav kostela. Střecha a krov jsou kompletně opraveny, voda ze střechy odtéká do veřejné kanalizace. Do dálky září nově opravená báň věže se zlacenou makovicí a křížem na jejím vrcholu. Třešničkou na dortu jsou pak znovuzprovozněné věžní hodiny, které po mnoha letech opět ukazují a odbíjejí čas. V interiéru je pak nejpatrnější opravená stopní klenba severní části hlavní lodě kostela, která ještě před pár lety byla samá díra a hrozilo její zřícení.
Za svou práci získalo sdružení v r. 2010 v anketě Osobnost Karlovarského kraje ocenění Nezisková organizace desetiletí.
Přesto, že má sdružení a jeho členové před sebou ještě obrovské množství práce, všichni věří, že s podporou všech svých sponzorů, poskytovatelů dotací, místních občanů, návštěvníků kostela, vystupujících umělců a především s velkou dávkou trpělivé práce dovedou kompletní opravu kostela sv. Anny v Sedleci do zdárného konce.

Alois Kůrka


[caption id="attachment_13959" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2004 - první práce při záchraně kostela sv. Anny - odstraňování náletových dřevin z okolí kostela i kostela samotného. Keře vyrůstaly ze schodišť, základů, ze zdí, okapů. Na pomoc přijeli dobrovolní hasiči ze Staré Role"]rok 2004 - první práce při záchraně kostela sv. Anny - odstraňování náletových dřevin z okolí kostela i kostela samotného. Keře vyrůstaly ze schodišť, základů, ze zdí, okapů. Na pomoc přijeli dobrovolní hasiči ze Staré Role[/caption]

[caption id="attachment_13953" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2005 - stav stropní klenby kostela sv. Anny před opravou"]rok 2005 - stav stropní klenby kostela sv. Anny před opravou[/caption]

[caption id="attachment_13956" align="aligncenter" width="400" caption="úklidové komando sedleckého kostela - tzv. Kelišky"]úklidové komando sedleckého kostela - tzv. Kelišky[/caption]

[caption id="attachment_13946" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2005 - M. Bok: Misa Solemnis - jeden z největších koncertů v sedleckém kostele za účasti 150 účinkujících"]rok 2005 - M. Bok: Misa Solemnis - jeden z největších koncertů v sedleckém kostele za účasti 150 účinkujících[/caption]

[caption id="attachment_13950" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2006 - stav střechy kostela sv. Anny před rekonstrukcí"]R. 2006 - stav střechy před opravou[/caption]

[caption id="attachment_13948" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2007 - členové sdružení budují svépomocí dešťovou kanalizaci k odvlhčení zdí kostela sv. Anny v Sedleci"]rok 2007 - členové sdružení budují svépomocí dešťovou kanalizaci k odvlhčení zdí kostela sv. Anny v Sedleci[/caption]

[caption id="attachment_13952" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2009 - stav střechy kostela sv. Anny po rekonstrukci"]rok 2009 - stav střechy kostela sv. Anny po rekonstrukci[/caption]

[caption id="attachment_13958" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2009 - každoroční setkání občanů Sedlece s představiteli karlovarské radnice pořádané v místní restauraci"]rok 2009 - každoroční setkání občanů Sedlece s představiteli karlovarské radnice pořádané v místní restauraci[/caption]

[caption id="attachment_13955" align="aligncenter" width="400" caption="rok 2010 - stav stropní klenby kostela sv. Anny po opravě"]rok 2010 - stav stropní klenby kostela sv. Anny po opravě[/caption]

[caption id="attachment_13957" align="aligncenter" width="314" caption="rok 2010 - předseda sdružení Alois Kůrka při přebírání ceny Osobnost roku 2010"]rok 2010 - předseda sdružení Alois Kůrka při přebírání ceny Osobnost roku 2010[/caption]

[caption id="attachment_13960" align="aligncenter" width="300" caption="konec roku 2010 - novotou zářící věžní báň kostela sv. Anny s již funkčními hodinami"]konec roku 2010 - novotou zářící věžní báň kostela sv. Anny s již funkčními hodinami[/caption]

 

« další aktuality z kategorie Představujeme

« zpět na seznam aktualit

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz