přeskočit k navigaci »

Prozkoumávám region celý život

18.07.2013

 zařazeno v kategorii: Aktuality

 
 
 |

Jaroslavu Vyčichlovi patří v konkurenci webových stránek o památkách 1. místo - dokumentuje oblast kolem Karlových Varů / Karlsbad.

Stránky o památkách a přírodě Karlovarska jsou pravděpodobně jedním z nejzajímavějších internetových projektů v příhraničním regionu České republiky. Jejich autor, 29-letý Jaroslav Vyčichlo z Rosnice / Roßnitz u Karlových Varů / Karlsbad, s nimi obsadil 1. místo v celostátní soutěži Památkové komory. S Jaroslavem Vyčichlem mluvil Vladislav Podracký.

Freie Presse: Jak vznikla myšlenka vytvořit webové stránky o památkách?

Jaroslav Vyčichlo: Původně se jednalo pouze o blog o památkách, který se na konci roku 2009 postupně změnil na internetové stránky. Počátkem patrně bude, že jsem se jako chlapec spolu s rodinou staral o zámek v Javorné. Později jsem navštívil několik hradů a zámků v zemi, ke kterým jsem si dělal pro sebe poznámky. Nakonec jsem si uvědomil, že je příliš nákladné objíždět celou republiku. Tak jsem se rozhodl pro okres Karlovy Vary. Později jsem připojil Sokolov a Cheb. Málem jsem psal do šuplíku - dokud jsem neměl výuku na téma "html" na vysoké škole. Pak mě napadlo, že bych mohl ze svých materiálů vytvořit webové stránky. Zkusil jsem to. A reakce byly všechny vesměs pozitivní.

Stránky se během tří let výrazně rozrostly…

Dalo by se říci. Dnes je popsáno kolem 1300 míst na Karlovarsku. A do budoucna se rozšíří i na další okresy. Mým cílem je najít všechny objekty, kterých se v minulosti v našem regionu dotkl člověk - od nejmenšího kříže až po kostely a historické budovy. Tak pátrám a zaznamenávám.

Je něco, co Vás při pátrání opravdu překvapilo?

Pravděpodobně všechno. Jsem ohromen vždy, když naleznu nové místo. Na oficiálních internetových stránkách a v knihách jsou obvykle popisovány pouze hlavní památky. Drobné objekty jsou opomíjeny. Proto se stále může objevit něco nového. Minulý měsíc jsem například odkryl osud smírčího kříže v Sedleci, po kterém se dlouhou dobu pátralo. Údajně měl být zabetonován do jedné ze zdí. Tak jsme objekt vysekali a zjistili, že se jedná o sloupek. Poté jsme však dohledali kříž v Nivách, který tam byl přenesen ve 30. letech 20. století. V podstatě je mnoho menších památek, které stále hledám. I když je v pramenech napsáno, že již neexistují, neznamená to, že tomu tak skutečně je. Kříž z Činova byl například nalezen v hromadě kamenů. Nyní je opět vztyčen. Doufám, že se naleznou i další.

Taková forma encyklopedie je pravděpodobně velmi drahá.

Naopak, velmi levná. Platím pouze stránky, zbytek je dobrovolnou činností. Zatím se ještě nikdo neobjevil, kdo by chtěl tento projekt podpořit finančně. Nicméně se snažím, aby stránky zůstaly zcela bez reklam. Z principu. Do budoucna jsem přemýšlel o speciální reklamě. Avšak pouze tehdy, když inzerent opraví některou památku. To však není stejně asi reálné. Takže tvořím sám na své vlastní náklady. Jen občas zveřejním zajímavé články jiných autorů.

Jak je to celé časově náročné?

Také jsem o tom přemýšlel. Každopádně tomu věnuju spoustu času.

Na jakou novou památku se mohou čtenáři těšit?

Nyní pracuji především s knihou Gertrudy Träger o památkách v okresu Žlutice. Přepracovávám texty u jednotlivých objektů a aktualizuji informace, další přidám v případě, že získám nové poznatky. Zároveň jsem celou oblast projezdil. Zabývám se rovněž památkami v okolí, které jsou nyní renovovány nebo obnoveny, a které potkám při výletech na kole.

Na webových stránkách se objevuje zatím pouze čeština. Přemýšlíte také o cizojazyčné verzi?

Ne. Musel bych zaplatit někoho, kdo bude překládat. Kromě toho jsou stránky průběžně aktualizovány a doplňovány - takže se mění. Existují však překladatelské programy na internetu. Pokud někdo shání informace, může si takto pomoci.

Jak dlouho Vám bude ještě trvat zpracovávání památek v Karlovarském kraji?

Myslím, že budu zkoumat okres Karlovy Vary celý můj život. A totéž platí v podstatě o dvou dalších okresech. Protože musím informace neustále aktualizovat a částečně doplňovat. Třeba když se objeví nová literatura. Stále se něco mění, a proto to nikdy nekončí. Ale mě to baví.

Vladislav Podracký, Freie Presse
15. 7. 2013překlad Jarda Vyčichlo

Freie Presse, 15.7.2013„Ich erkunde die Region ein Leben lang“Jaroslav Vycichlo belegt in Wettbewerb mit Internetseite über Denkmäler Platz 1 – Er dokumentiert das Gebiet um Karlsbad/Karlovy Vary

Die Seite über Denkmäler und Natur in der Region Karlsbad ist wohl eines der interessantesten Internetprojekte in Tschechiens Grenzregion. Ihr Autor, der 29-jährige Jaroslav Vyčichlo aus Roßnitz/Rosnice bei Karlsbad/Karlovy Vary, belegte damit den 1. Platz im Landeswettbewerb der Denkmalschutzkammer. Vladislav Podracký hat mit Jaroslav Vyčichlo gesprochen.

Freie Presse: Wie entstand die Idee, eine Internetseite über die Denkmäler zu entwickeln?

Jaroslav Vyčichlo: Es war ursprünglich nur ein Blog über Denkmäler, der sich schrittweise Ende des Jahres 2009 zu einer Internetseite gewandelt hat. Der Ursprung liegt wahrscheinlich darin, dass ich mich bereits als Junge mit meiner Familie mit dem Schloss in Javorná beschäftigt habe. Später besuchte ich verschiedene Burgen und Schlösser im Land, machte mir dazu Notizen. Irgendwann erkannte ich, dass es zu aufwendig ist, quer durch die Republik zu fahren. Daher entschied ich mich für die Region Karlsbad. Später nahm ich Sokolov und Cheb dazu. Ich schrieb quasi für die Schublade – bis wir an der Hochschule Unterricht zum Thema „html“ hatten. Da fiel mir ein, dass ich aus meinem Material eine Internetseite erstellen könnte. Ich versuchte es. Und die Reaktionen darauf waren alle durchweg positiv.

Die Seite ist innerhalb von drei Jahren enorm gewachsen ...

Das kann man so sagen. Heute sind rund 1300 Orte in der Region Karlsbad beschrieben. Und in Zukunft lässt sich das Ganze hoffentlich noch auf andere Bezirke erweitern. Mein Ziel ist es, das alles Aufnahme findet, an das in der Vergangenheit in unserer Region ein Mensch Hand anlegte – vom kleinsten Kreuz bis zu Kirchen und historischen Gebäuden. Also suche und notiere ich.

Gibt es etwas, das Sie bei der Suche wirklich überrascht hat?

Wahrscheinlich alles. Erstaunt bin ich immer, wenn ich einen neuen Ort finde. Auf offiziellen Internetseiten und in Büchern werden meist nur die Hauptdenkmäler beschrieben. Kleinigkeiten fallen heraus. Daher kann man immer etwas Neues entdecken. Im vergangenen Monat habe ich zum Beispiel Unterlagen über das Friedenskreuz in Sedlec aufgestöbert, nach dem schon lange gesucht wird. Es sollte angeblich in einer Wand einbetoniert sein. Also haben wir das Ding herausgehackt und festgestellt, dass es ein Straßenstein war. Aber dann fanden wir das Kreuz in Nivy, wohin es Ende der 1930er-Jahre gebracht worden war. Im Grunde genommen sind es viele kleine Denkmäler, die ich suche. Auch wenn geschrieben steht, dass sie nicht mehr existieren, bedeutet das nicht, dass es wirklich so ist. Das Kreuz aus Činov wurde beispielsweise an einer Steinhalde gefunden. Nun steht es wieder. Ich hoffe, dass man auch die anderen findet.

Eine solche Form einer Enzyklopädie ist wahrscheinlich sehr aufwendig.

Im Gegenteil: sehr billig. Ich bezahle nur die Seiten, der Rest ist freiwillige Tätigkeit. Wobei auch noch keiner kam, der das Projekt finanziell unterstützen will. Ich bemühe mich dennoch, dass die Internetseite unabhängig bleibt – ohne Werbung. Aus Prinzip. Für die Zukunft habe ich über eine spezielle Reklame nachgedacht. Aber nur dann, wenn jemand ein Denkmal saniert. Doch das ist wohl ohnehin eher unrealistisch. Also mache ich es auf eigene Kosten. Nur manchmal stelle ich interessante Artikel von Anderen Autoren dazu.

Wie zeitintensiv ist das Ganze?

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich investiere jedenfalls sehr viel Zeit.

Auf welches neue Denkmal können sich die Nutzer freuen?

Jetzt arbeite ich vor allem mit dem Buch von Gertrud Träger über Denkmäler im Kreis Žlutice. Ich bearbeite die Texte zu einzelnen Bauten und aktualisiere die Angaben, füge im Fall der Fälle neue Erkenntnisse hinzu. Daher bin ich in dieser Region derzeit viel unterwegs. Ich berücksichtige aber auch Denkmäler in der Umgebung, die saniert oder gerettet werden und mir bei Radtouren auffallen.

Der Internetauftritt ist bislang nur Tschechisch. Denken Sie inzwischen auch über eine fremdsprachige Version nach?

Nein. Dazu müsste ich jemanden bezahlen, der übersetzt. Außerdem werden die Seiten laufend aktualisiert und ergänzt – also ändern sie sich. Dazu existieren zur Not Übersetzungsprogramme im Internet. Benötigt also jemand eine Information, kann er sich damit helfen.

Wie lange wird die Aufnahme der Denkmäler allein im Kreis Karlsbad noch dauern?

Ich denke, dass ich die Region Karlsbad mein Leben lang erkunden werde. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für die zwei weiteren Bezirke. Denn ich muss die Informationen ja ständig aktualisieren und teilweise ergänzen. Etwa wenn neue Literatur erscheint. Es ändert sich immer etwas und endet daher wohl nie. Aber mir macht es Spaß.

Vladislav Podracký, Freie Presse
15. 7. 2013
 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz