přeskočit k navigaci »

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

05.11.2017

 zařazeno v kategorii: Aktuality

 
 
 | Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

Dne 1. listopadu 2017 byla zahájena veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve vsi Svatobor v Doupovských horách.

Přispějte na záchranu hodnotného areálu barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky z let 1731-1736 s farou a novým hřbitovem v částečně zaniklé vsi Svatobor (Zwetbau) v malebném prostředí Doupovských hor. Monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie, jeden ze dvou posledních stojících kostelů na někdejším území Vojenského újezdu Hradiště a zároveň jeden z největších kostelů na Karlovarsku, byl v minulosti značně zdevastován a nyní se nachází v havarijním stavu. Bez potřebných stavebních zásahů a rekonstrukčních prací hrozí objektu do několika let celkové zřícení. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

 

Transparentní účet: 2501304829/2010

Pokladnička: Obecní úřad Doupovské Hradiště, Lučiny 1

 

Veškeré příspěvky dárců budou využity na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalé fary a pokračování revitalizace zdevastovaného hřbitova ve vsi Svatobor v Doupovských horách.

Monumentální barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal vystavět v letech 1731-1736 hrabě František Josef Černín podle návrhu významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky na místě staršího gotického kostela na terase nad vsí Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách. Na bohaté výzdobě a vybavení kostela se podíleli přední umělci tehdejší doby, mezi které patřil český barokní malíř Josef Kramolín, sochaři Johann Karl Stilp z Chebu, Johann Wildt z Lokte a Karel Waitzmann z Kadaně, či malíř Peter Wenzl Perger z Vroutku. Do areálu kostela byla vetknuta barokní budova fary, kostnice a barokní kaple Olivetské hory. Roku 1892 byl poté na návrší při cestě do Staré Vsi vybudován nový hřbitov.

Po vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byla zdejší farnost zrušena, kostel uzavřen a převeden do správy československé armády. Bohatý mobiliář zrušeného kostela byl následně rozvezen na řadu míst v Čechách. Dne 11. února 1964 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 31612/4-1040. Neudržovaný objekt však tehdy užívaly vojenské statky jako skladiště řepky. V roce 1966 nakonec kostel po úmyslném zapálení vyhořel a poté byl definitivně opuštěn a ponechán svému osudu.

Na počátku 21. století přistoupila armáda k částečné záchraně kostela. Dozděno bylo zřícené zdivo presbytáře a objekt byl zastřešen provizorní plechovou střechou. V lednu 2016 byl poté zdevastovaný objekt převeden do majetku obce Doupovské Hradiště. Kostel se dnes nachází nadále v havarijním stavu. Z důvodu narušení triumfálního oblouku a klenby závěru hrozí podle vyjádření Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně kostelu bez stavebního zásahu do několika let celkové zřícení. Náklady na nejnutnější stavební práce a statické zajištění objektu jsou odhadovány zhruba na 4,5 milionu korun. Částka na celkovou rekonstrukci kostela pak byla předběžně vyčíslena na 40 milionů korun. Záchranu areálu kostela s farou a hřbitovem provádí Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Obcí Doupovské Hradiště.

Více o historii objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kostel-nanebevzeti-panny-marie

 

Aktuální stav a využití příspěvků na transparentním účtu: 2501304829/2010

Postup oprav můžete sledovat na stránkách spolku: dokumentacepamatek.cz

nebo na našem facebbokovém profilu: facebook.com/dokumentacepamatek  

 

Veřejnou sbírku pořádá Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska na základě osvědčení finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 13. 10. 2017. Příspěvky budou shromažďovány na zvláštním transparentním bankovním účtu č. 2501304829/2010 vedeném u Fio banky, a.s. Dárci mohou přispívat rovněž prostřednictvím stacionární pokladničky na Obecním úřadě Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště a putovní pokladničky na akcích pořádaných Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska.


Osvědčení o konání věřejné sbírky:

Všem případným dárcům děkujeme za podporu a jakýkoliv příspěvek na záchranu areálu zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve vsi Svatobor v Doupovských horách.

Jaroslav Vyčichlo (předseda)
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

+420 773 593 801
vycichlo.jaroslav@gmail.com
www.dokumentacepamatek.cz

  Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz