přeskočit k navigaci »

Vychází nová publikace „Proměny montánní krajiny“

01.04.2014

 zařazeno v kategorii: Novinky, recenze

 
 
 |

Loketské pracoviště Národního památkového ústavu vydává novou monografii Proměny montánní krajiny Krušnohoří. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří, která představuje část výsledků výzkumného úkolu Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví - výzkum a dokumentace krajinné a urbanistické struktury Krušnohoří, kde jsou předmětem zkoumání především montánní památky Krušnohoří a související problematika plošné památkové ochrany.

Publikace přináší průřez aktuálními tématy víceoborového průzkumu kulturně historických hodnot specifického krajinného celku Krušných hor. Představené výsledky nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, ukazují však možnou cestu k uchopení tohoto rozsáhlého tématu.

Publikace je rozdělena na tři kapitoly. Každá kapitola je dále rozpracována do jednotlivých podkapitol, které mají být hlubšími sondami, rozpracovávajícími dílčí témata. Záměrem bylo na konkrétních příkladech blíže představit témata výzkumu a jeho výsledky.

První ze tří kapitol se zaměřuje na Osídlení a utváření krušnohorské krajiny. Druhá kapitola se věnuje krušnohorské architektuře a zahrnuje jak celé sídelní celky, které jsou představeny v kontextu místa a doby, tak také jejich stavební specifika. Poslední kapitola monografie je věnována technickým a montánním stavbám, areálům a činnostem v Krušných horách. Závěr je symbolicky věnován několikaletému společnému projektu České republiky a Svobodného státu Sasko a to nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří-Erzgebirge do UNESCO.


Publikace bude v prodeji zde:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81/25, Loket
Knihkupectví Juditina věž, Mostecká 56/1, Praha
Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 792/34, Praha
Proměny montánní krajiny

OBSAH:

ÚVOD T. Karel

I. OSÍDLENÍ A UTVÁŘENÍ KRUŠNOHORSKÉ KRAJINY

MOŽNOSTI PREHISTORICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN F. Prekop
KOLONIZAČNÍ ČINNOST CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU J. Konůpek
VÝZKUM STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ J. Crkal, M. Volf
HŘEBEČNÁ. OD HORNICKÉ OSADY PO REKREAČNÍ SÍDLO D. Staňková
ZÁNIK POHRANIČNÍCH SÍDEL V LETECH 1945–1960 D. Kovařík
ZANIKAJÍCÍ OSADA KÖNIGSMÜHLE P. Mikšíček

II. URBANISTICKÁ, ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ SPECIFIKA

MĚSTO A JEHO KONCEPT J. Hanzlík
LUTERÁNSKÝ KOSTEL M. Hauserová
OPEVNĚNÍ HORNÍCH MĚST T. Karel
PANSKÉ DOMY V HORNÍCH MĚSTECH L. Zeman
MODERNÍ ARCHITEKTURA J. Horváthová
VESNICE A JEJÍ PROMĚNY. HŘEBEČNÁ A MALÝ HRZÍN A. Kratochvílová
REVITALIZACE JÁCHYMOVA T. Efler

III. TECHNICKÉ A MONTÁNNÍ STAVBY, AREÁLY A ČINNOSTI

OBRAZ POČÁTKŮ DOLOVÁNÍ V. a J. Večeřovi
VODNÍ DÍLA JÁCHYMOVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU P. Bohdálek
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V CÍNOVÉM REVÍRU HŘEBEČNÁ O. Malina, M. Urban
MLÝNSKÉ ÚDOLÍ V JÁCHYMOVĚ L. Zeman, T. Karel
DŘEVOUHELNÁ VYSOKÁ PEC V ŠINDELOVÉ J. Chaloupka
HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ-ERZGEBIRGE J. Pokludová
Proměny montánní krajiny

Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří
Editoři: Tomáš Karel a Alžběta Kratochvílová
Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Lokti, 2013, 600 výtisků
ISBN 978-80-904960-3-3


Proměny montánní krajiny |
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Novinky, recenze

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz