přeskočit k navigaci »

Založení nového Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

14.07.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | autor: Vyčichlo, Jaroslav

 
 
 | Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Během práce na tvorbě regionální internetové topografické encyklopedii Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska spojené s důkladnou terénní dokumentací památek při tvorbě soupisů pro jednotlivé oblasti bylo na původních místech pod nánosy zeminy lokalizováno prvních několik rozvalených křížů či základů kaplí, které byly původně součástí kulturní krajiny našeho regionu a dnes jsou již dávno zapomenuté a považované za ztracené. Za účelem jejich odhalení, vyzvednutí, další dokumentace a následné obnovy byl založen spolek sdružující osoby se vztahem k naší krajině a jejímu kulturně-historickému dědictví.

Dne 14. června 2016 byl nový spolek s názvem Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 7689. Předsedou spolku byl zvolen na ustavující schůzi dne 6. května 2016 Jaroslav Vyčichlo.

Spolek byl tedy založen za účelem mapování, dokumentace, obnovy, ochrany a propagace památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Hlavními prostředky k naplnění tohoto účelu bude výzkumná činnost v podobě mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů památek, fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana a vzdělávací, informační a publikační činnost v oblasti památkové péče. Činnost spolku bude vykonávána ve spolupráci s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a dalšími subjekty v oblasti památkové péče a ochrany krajiny

Hlavní oblastí zájmu spolku budou nejzapomenutějšími a nejopomíjenější památkové objekty a památky ztracené či zaniklé. Snahou je znovu naplnit vyprázdněnou kulturní krajinu drobnými památkami, tak jak existovala ještě v první polovině 20. století, a zamezit její další „sterilizaci“ přenášením a snosy artefaktů na centrální uložiště v intravilánu obcí a vsí, či ne soukromé zahrady. Dokumentovány a obnovovány budou především kapličky a kaple, křížky, boží muka, pomníky a zastavení na loukách a lesích ve volné krajině.

Během letošního června byly následně spuštěny webové stránky spolku na adrese www.dokumentacepamatek.cz a založen rovněž profil na sociální síti facebook.

Bude nám ctí, když budete naši činnost průběžně sledovat a podávat nám náměty na zapomenuté či náhodně objevené objekty ve vašem okolí. Přivítáme rovněž jakoukoliv pomoc a podporu.

 

Jaroslav Vyčichlo, předseda
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

 

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz