přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů

Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů

Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů | Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů

Novodobá obecní kaple Panny Marie pomocnice křesťanů byla postavena v roce 1911 na místě starší barokní kaple na návsi uprostřed vsi Albeřice (Alberitz). Ve stejném roce byla kaple slavnostně vysvěcena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy mezi léty 1953-1956 byla kaple zbořena a prostor návsi parkově upraven.

 

Objekt: novodobá kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Albeřice (Alberitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°9'54.396"N, 13°9'57.613"E

Období vzniku: 1919

Architekt: neznámý

Slavnostní vysvěcení: 1919

Období devastace: po roce 1945

Demolice: mezi léty 1953-1956

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původní barokní obecní kaple Panny Marie pomocnice křesťanů byla postavena v roce 1710 podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed vsi Albeřice (Alberitz). Ve stejném roce byla kaple slavnostně vysvěcena. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. Již roku 1713 byla kaple rozšířena a zvětšena. V roce 1714 věnovala hraběnka Antonie Josefa Černínová z Chudenic do zvoničky kaple zvon od vídeňského zvonařského mistra Michaela Winhofera.

V roce 1919 byla na místě původní kaple podle návrhu neznámého architekta vystavěna novostavba novodobé obecní kaple Panny Marie pomocnice křesťanů. Do zvoničky kaple byl přenesen zvon z původní kaple. V neděli 14. září 1919 byla následně nová kaple slavnostně vysvěcena. Albeřický rodák Wenzel Skalla, který žil na Moravě, daroval do nové kaple obraz Panny Marie. Hlavní svátek byl v Albeřicích slaven na svátek Jména Panny Marie. Během druhé světové války byl zrekvírován zvon z kaple na válečné účely. Zvon byl v roce 1946 navrácen v restituci a dnes se nachází ve zvonici kostela sv. Václava ve Staňkovicích na Lounsku.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však kaple nesloužila církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Patrně krátce poté byla do roku 1956 kaple zbořena a prostor návsi parkově upraven s pochozími cestičkami, okrasnými jehličnany a velkou pěticípou hvězdou ve vavřínovém věnci uprostřed.

 

Popis objektu

Novodobá kaple se zvoničkou dnes již neznámé podoby. Ve zvoničce býval zavěšen zvon sv. Anny od vídeňského zvonařského mistra Michaela Winhofera z roku 1714. Zvon o dolním průměru 53 cm a výšce s korunou 49 cm vážil 90 kg. Zvon s krátkou hlavou a malou korunou nesl na rameni 7,5 cm širokou nápisovou pásku lemovanou dvojitými linkami s německým autorským textem kapitálou: „GOS MICH MICHAEL WINHOFER VON WIEN IN BORITZSCHEN 1714“ (Ulil mě Michael Winhofer z Vídně v roku 1714“. Dolní okraj pásky doplňovaly široké palmety. Na plášti byly situovány dva plastické reliéfy, V oválném vavřínovém věnci o rozměrech 11 x 14 cm byl vyveden plastický figurální reliéf sv. Anny Samotřetí s dvojicí korunovaných dětí po svých bocích. Na protější straně pláště byl vyveden plastický reliéf alianční znak donátorky s korunou o rozměrech 9 x 10 cm. Pod erby byl vyveden plastický německý donační nápis kapitálou: „MICH HAT ANHERO GESCHENKT ZV EHREN DER HEILIGEN ANNA DIE HOCHGEBOHRNE FRAV FRAV ANTONIA IOSEPHA TSCHERNININ VON CHVDENITZ“ (Věnovala mě ke cti sv. Anny urozená paní Antonie Josefa Černínová z Chudenic). Zvon je dnes zavěšen v kostele sv. Václava ve Staňkovicích na Lounsku.

 

Fotodokumentace

Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů | zrekvírovaný zvon kaple v době kolem roku 1942
Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů | zrekvírovaný zvon kaple v době kolem roku 1942
Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů | obecní kaple Panny Marie pomocnice křesťanů na návsi v Alběřicích na snímku vojenského leteckého mapování - červenec 1938
Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů | nová parková úprava návsi v Albeřicích v místech zbořené kaple na snímku vojenského leteckého mapování - říjen 1956
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II, Chomutov 2004, s. 6-8.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 4-5.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 231.
Radek LUNGA – Jiří ROHÁČEK, Umlčené hlasy. Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943, Praha 2020, s. 1243-1245.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 167.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz