přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Andělská Hora - Hacklův kříž

Andělská Hora - Hacklův kříž

Andělská Hora - Hacklův kříž | Andělská Hora - Hacklův kříž

Kovaný železný kříž, nazývaný Hacklův kříž (Hackl-Kreuz), byl vztyčen v roce 1836 na místě staršího kříže mezi dvěma lípami nedaleko rozcestí při staré cestě do Andělské Hory asi 400 m severozápadně od vsi Žalmanov (Sollmus). Po roce 1945 však přestal být udržován a postupně chátral. V roce 2007 byl kříž renovován a druhotně postaven u studánky pod Alvíninou lípou na louce u kostela Nejsvětější Trojice asi 400 m jihozápadně od obce Andělská Hora (Engelhaus).

 

Objekt: železný kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Andělská Hora (Engelhaus), Žalmanov (Sollmus)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod Alvíninou lípou na louce u kostela Nejsvětější Trojice asi 400 m jihozápadně od obce Andělská Hora

GPS: 50°12'3.510"N, 12°57'26.475"E

Původní poloha: mezi dvěma lípami při bývalé cestě do Andělské Hory asi 400 m severozápadně od vsi Žalmanov

Původní GPS: 50°11'31.602"N, 12°58'58.013"E

Období vzniku: 1836

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Transfer: 2007

Rekonstrukce: 2007

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kovaný železný kříž od neznámého autora, nazývaný Hacklův kříž (Hackl-Kreuz) nebo také Schuttův kříž (Schutt-Kreuz), byl vztyčen v roce 1836 patrně na místě staršího kříže mezi dvěma lípami nedaleko rozcestí při staré cestě vedoucí pod vrchem Moderberg do Andělské Hory asi 400 metrů severozápadně od vsi Žalmanov (Sollmus). Kříž v této poloze je prvně zachycen již na mapě 1. vojenského josefského mapování z šedesátých let 18. století. Podle mapy stabilního katastru z roku 1842 se místu říkalo „Beim Kreuz“ (U kříže).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Bývalá cesta kolem kříže přestala být využívána a postupně zanikla. Z břevna kříže byla stržena původní nápisová tabulka, která v roce 1963 ležela vedle kříže. V roce 2007 pan Václav Hrázský z Andělské hory kříž přenesl a druhotně postavil u studánky pod chráněnou Alvíninou lípou na louce asi 50 metrů severozápadně od areálu kostela Nejsvětější Trojice asi 400 metrů jihozápadně od obce Andělská Hora (Engelhaus). Zároveň nechal zchátralý kříž celkově renovovat a opatřit novou nápisovou tabulkou.

 

Popis objektu

Kovaný železný kříž na podstavci. Vysoký kovaný dvouramenný vrcholový kříž s jetelovým zakončením ramen nese na horním křížení ramen litinovou figurální plastiku Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad ním bývala původně patrně připevněna nápisová tabulka pravděpodobně s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Na dolním vodorovném břevně jsou připevněny dvě pozlacené plechové obrysové postavy patrně andělů. Svislé břevno je z přední strany zesíleno kovanou železnou vzpěrou.

V horní část svislého břevna kříže je připevněna nová plechová nápisová tabulka s kovaným rámem s česko-německým textem: „Zastav se a zamysli se! Měj rád toto místo, tak jako dlouhá řada generací po mnoho staletí před Tebou. . . . Bleib stehen und werde nachdenklich! Hab kern diesen Platz so, wi di lange Reihe der Generationen w¨hrend vilen jahrhunderten von dir.“ a signatura a datace opravy kříže: „V.H. renov. 2007“. Původní nápisová tabulka nesla německý text: „Ein Kreuz am Weg, gehst Du vorbei, so denk, was dessen Bedeutung sei, steh betend still, Du bist ein Christ, der durch den Herrn erlöset ist“ (Kříž na cestě, po které jdeš, přemýšlej, jaký je jeho význam, postůj v tiché modlitbě, Ty jsi křesťan, který je vykoupen Pánem).

Kříž je osazen na vrcholu nízkého dvojstupňového profilovaného žulového podstavce se zaobleným rozšířením spodního stupně. Na čelní pohledové straně spodního stupně je vysekána datace „1836“. Základnu podstavce tvoří nízká hranolová žulová deska čtvercového půdorysu.

 

Fotodokumentace

Andělská Hora - Hacklův kříž | starší kříž na původním místě na rozcestí u Žalmanova na mapě 1. vojenského josefského mapování z 60. let 18. století
Andělská Hora - Hacklův kříž | původní poloha Hacklova kříže na rozcestí u Žalmanova na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1842
Andělská Hora - Hacklův kříž | Hacklův kříž mezi dvojicí lip u Žalmanova na počátku 90. let 20. století
Andělská Hora - Hacklův kříž | přenesený Hacklův kříž pod chráněnou Hacklovou lípou u kostela Nejsvětější Trojice u Andělské Hory - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | přenesený Hacklův kříž pod chráněnou Hacklovou lípou u kostela Nejsvětější Trojice u Andělské Hory - listopad 2009
Andělská Hora - Hacklův kříž | přenesený Hacklův kříž pod chráněnou Hacklovou lípou u kostela Nejsvětější Trojice u Andělské Hory - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | přenesený Hacklův kříž pod chráněnou Hacklovou lípou u kostela Nejsvětější Trojice u Andělské Hory - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | renovovaný Hacklův kříž - květen 2018
 
Andělská Hora - Hacklův kříž | renovovaný Hacklův kříž - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | nová nápisová tabulka na kříži - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | nízký žulový podstavec renovovaného Hacklova kříže u Andělské Hory - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | vysekaná datace 1836 vzniku Hacklova kříže na žulovém podstavci - listopad 2009
Andělská Hora - Hacklův kříž | renovovaný Hacklův kříž - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | boční strana Hacklova kříže - duben 2013
Andělská Hora - Hacklův kříž | přenesený Hacklův kříž pod chráněnou Hacklovou lípou u kostela Nejsvětější Trojice u Andělské Hory - květen 2018
Andělská Hora - Hacklův kříž | zadní strana Hacklova kříže - duben 2013
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 345.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 304.
Stanislav WIESER, Zajímavá místa našeho kraje - Alvínina lípa, Arnika 1/2011, 2011, s. 21.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz