přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války

Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války

Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl postaven roku 1932 ve školní zahradě na jihozápadním konci náměstí uprostřed města Bečov nad Teplou (Petschau). Pomník vytvořil stavební mistr Franz Kroy podle návrhu sochaře Aloise Riebera. Plastiku vojáka vytvořil umělecký kameník Gustav Krader. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 5. června 1932. Roku 1946 byl objekt přeměněn na pomník osvobození. V letech 2014-2015 byla provedena celková rekonstrukce a objekt uveden do původní podoby.

 

Objekt: pomník v podobě stupňovité stěny s plastikou vojáka

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bečov nad Teplou (Petschau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v parčíku před základní školou na jihozápadním konci náměstí uprostřed města

GPS: 50°4'59.119"N, 12°50'18.288"E

Období vzniku: 1932

Architekt: Alois Rieber

Stavitel: Franz Kroy a Gustav Krader

Stavebník: město Bečov nad Teplou

Slavnostní odhalení: 5. června 1932

Materiál: trachyt

Přestavba: 1946

Rekonstrukce: 2014-2015

Znovuodhalení: 18. července 2015

Evidence válečných hrobů: CZE4103-38598

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Návrh na postavení pomníku obětem 1. světové války ve městě Bečov nad Teplou (Petschau) byl prvně přednesen na zasedání městské rady dne 25. září 1924. Přítomnými zastupiteli bylo následně rozhodnuto zřídit přípravný výbor pro výstavbu pomníku, jehož předsedou byl zvolen podplukovník ve výslužbě Franz Winkler a jeho zástupcem Franz Hanika. Tajemníkem byl ustanoven Dr. Franz Wiederer a pokladníkem Rudolf Lerch. Dalšími členy byli jmenováni Dr. Josef Schindler, Leopold Heinzmann, Kilian Hofmann, Franz Bachmann a Ernst Steidl. Čestným předsedou výboru byl zvolen tehdejší vlastník zdejšího zámku, vévoda Heinrich Beaufort-Spontin.

Původní návrh počítal s umístěním pomníku na skalnatém ostrohu v sousedství domku čp. 314 u železničního tunelu přes údolí naproti zdejšímu hradu a zámku. Z důvodu vysokých nákladů a díky terénní nedostupnosti plánovaného staveniště však nebyl tento záměr realizován. Nové vhodnější místo pro vybudování pomníku bylo proto vybráno v tehdejší školní zahradě před budovou základní školy v pohledové ose od zámku na horním jihozápadním konci náměstí uprostřed města.

Pomník obětem 1. světové války byl následně vystavěn v roce 1932. Návrh pomníku vypracoval pražský vysokoškolský profesor, uznávaný sochař a bečovský rodák Alois Rieber. Samotnou realizaci pomníku provedl stavební mistr Franz Kroy z premonstrátského kláštera v Teplé. Plastiku klečícího vojáka v životní velikosti vytesal podle Rieberova modelu umělecký kameník Gustav Krader z Chebu. Bloky trachytu na stavbu pomníku byly vytěženy v kamenolomu na vrchu Špičák (Spitzberk) u vsi Beroun na Tepelsku. Okolí pomníku bylo parkově a zahradnicky upraveno. Celkové náklady na stavbu pomníku tehdy činily 28.000 korun. Pomník byl zřízen na památku 76 padlých, zemřelých a nezvěstných obyvatel města během 1. světové války.

Slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války proběhlo dne 5. června 1932 za velké účastni místních obyvatel. Polní mši celebroval prelát prof. Josef Rieber z Bečova, který následně odhalený pomník vysvětil. Průvodní řeč tehdy pronesl MUDr. Anton Marsch. Pomník byl poté předán do užívání města. Slavnost pokračovala v odpoledních hodinách slavnostním oratoriem ve farním kostel sv. Jiří v Bečově. Hudebníci ze zdejší hudební školy a Mužského pěveckého sboru přednesli skladbu Requiem od Giuseppa Verdiho, celkem vystoupilo 180 účinkujících.

V roce 1937 bylo okolí pomníku upraveno místním obnoveným okrašlovacím spolkem (Anpflanzungs und Verschönerungs Verein Petschau) s celkovým nákladem 1.200 korun. Na akci se podílel vrchní zahradník Kern se svými zaměstnankyněmi paní Wiesinder a Gerstner. Za pomníkem byl tehdy vysazen nový bukový živý plot, před pomníkem nový keř anglických růží a po obou stranách pomníku celoročně zelené rododendrony. Osázena byla rovněž rušivá zídka. Na celé ploše trávníku před pomníkem pak bylo na podzim vysázeno 100 kusů krokusů (šafránu).

Krátce po konci 2. světové války byl pomník novými osídlenci přeměněn na pomník osvobození, původní nápisové desky se jmény obětí a reliéf meče byly sneseny a nahrazeny kovovými deskami s reliéfem čsl. státního znaku a reliéfem ženy nesoucí pochodeň a mramorovou nápisovou deskou textem výzvy ke vzpomínce. Slavnostní odhalení přeměněného pomníku poté proběhlo v rámci oslav prvního výročí vzniku Československa dne 28. října 1946. Během druhé poloviny 20. století však neudržovaný pomník a jeho okolí však postupně chátraly.

V letech 2014-2015 přistoupilo město k celkové rekonstrukci zchátralého pomníku a jeho návratu do původní podoby z roku 1932 za finanční podpory z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje s celkovým nákladem asi 280.000 Kč. Restaurátorské práce provedl restaurátor MgA. Michal Durdis z Vysoké a Jiří Kudrna. Na pomník byly navráceny repliky původních nápisových desek se jmény padlých a reliéf meče. Zchátralý pomník byl celkově restaurován. Slavnostní odhalení obnoveného pomníku poté proběhlo v rámci XII. ročníku Bečovských slavností dne 18. července 2015. Odhalený pomník následně posvětil bečovský farář P. Reginald Pavel Větrovec. Hudební doprovod zajistil Kvartet Františkovy Lázně a Hasičanka z Teplé.

 

Popis objektu

Pomník v podobě stupňovité stěny mezi dvěma krajními pilíři, složený z opracovaných trachytových desek, je orientovaný směrem k severovýchodu. Mohutné krajní hranolové pilíře s jednoduchými hranolovými horními krycími deskami a patkami vymezují centrální stupňovitou stěnu mezi nimi. Na vrcholu nižšího pravého pilíře je osazena figurální plastika prostovlasého vojáka v životní velikosti v pokleku s odloženou přilbou na vrcholu pravé části pomníku. Na čelní pohledové stěně vyššího levého pilíře je vyveden velký plastický reliéf na výšku postaveného meče. V minulosti byl reliéf odsekán a nahrazen kovovou deskou s reliéfem horní poloviny těla ženy s rozpuštěnými vlasy, která před sebou nese pochodeň. V pravém dolním rohu desky byl vyryt symbol sejmutých okovů.

Centrální stupňovaná stěna snižující se k levé straně na úroveň nižšího krajního pilíře je doplněna jednoduchými hranolovými horními krycími deskami a patkami. Ve vpadlé horní části čelní pohledové strany nepravidelně členěné stěny jsou osazeny nestejně velké obdélné trachytové nápisové desky se soupisem celkem 76 jmen padlých vojáků z Bečova s výplní černé barvy, seřazených podle abecedy. Největší prostřední deska nese v horní části německý věnovací nápis: „IN EHRFURCHT, DANKBARKEIT UND LIEBE“ (V hluboké úctě, vděčnosti a lásce) a v dolní části dataci „1914-1918“ rozdělenou symbolem železného válečného kříže.

BRÄUTIGAM A.

GEIER ALFRED

BREITFELDER R.

GEIER JOSEF

BUXBAUM ALOIS

GERSTNER ANT.

DIEBL ANDREAS

GRASER ADOLF

DÖRFLER JUL.

GRASER EDUARD

FALB ADOLF

GRASER EDUARD

FALB HERMANN

GRIMM JOSEF

FICK KARL

HANIKA ANTON

FISCHBACH G.

HANIKA KARL

FRITSCH ALB.

HEIZMANN A.

FRITSCH FRANZ

HOFMANN FR.

FRITSCH JOSEF

HOHENBERGER

GÄRTNER FR.

HUBL JOSEF

 

IN EHRFURCHT, DANKBARKEIT UND LIEBE

HUJER FRANZ

LANG FRANZ

MOIK WENZEL

PETER JOHANN

KACHLER KLEM.

LANZENDÖRFER

MÜLLER VINC.

PLEINER FR.

KASTL FRANZ

LEILICH ADOLF

NADLER ANT.

PUTZ JOSEF

KÖHLER ANTON

LIEBNER EDUARD

OPL ANDREAS

RADLER ANT.

KÖHLER ANTON

LINDNER FRANZ

ÖHL ANTON

RATTAI ANT.

KRUCKENMEIER

LOHWASSER H.

ÖHL FRANZ

RICHTER ANT.

KRUCKENMEIER

MAHNET FRANZ

ÖHL WENZEL

RIEDL ERNST

KUHN HEINRICH

MEIXNER ANT.

PAULUS JOSEF

RÖSCH JOSEF

LANG ANTON

1914 - 1918

RUß JOHANN

 

SEIDL ALOIS

TUTSCHNER J.

SCHIERL ED.

ULLMANN K.

SCHMIDT A.

UNTERSTAB K.

SCHOTT JOS.

VÖLKL HEINRICH

SCHUSTER A.

WIESINGER E.

STARK KARL

WIESINGER J.

STEIDL EMIL

WONDRAČEK E.

STOWASSER J.

ZEITZ KARL

Po přeměně na pomník osvobození byla v levé části osazena černá skleněná nápisová deska s textem: „ČLOVĚČE, POMNI, ŽE MY JSME V BOJI PADLI, ABY TYS MOHL V MÍRU PRACOVAT A ŽÍT“. Na střední části stěny pak kolorovaný kovový reliéfní čsl. státní znak. Pomník je postaven na dvou stupních nepravidelného půdorysu s plastickou profilovanou horní hranou. Prostor před pomníkem je parkově a zahradnicky upraven.

 

Fotodokumentace

Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | plastika klečícího vojáka pro pomník padlým v Bečově od Josefa Kradera podle Aloise Riebera v roce 1932
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Bečově nad Teplou dne 5. června 1932
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | nastoupené jednotky SA při slavnosti u pomníku obětem 1. světové války v Bečově nad Teplou v roce 1942
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | poležení věnců jednotkami SA u pomníku obětem 1. světové války v Bečově nad Teplou v roce 1942
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | shromáždění při slavnosti u pomníku obětem 1. světové války v Bečově nad Teplou v roce 1942
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války na konci náměstí v Bečově nad Teplou v době před rokem 1945
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení přeměněného pomníku u příležitosti 1. výročí osvobození Československa dne 28. října 1946
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Bečově - únor 2011
 
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození na náměstí v Bečově nad Teplou před celkovou rekonstrukcí  únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | přední strana bývalého pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou - únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | plastika klečícího vojáka - prosinec 2013
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození na náměstí v Bečově nad Teplou před celkovou rekonstrukcí  prosinec 2013
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | pomník před restaurováním - únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | pomník před restaurováním - únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | plastika klečícího vojáka - únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku - únor 2011
 
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zadní strana bývalého pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou - únor 2011
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým - březen 2016
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou po celkové rekonstrukci - březen 2016
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | přední strana restaurovaného pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou - březen 2016
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | přední strana restaurovaného pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou - září 2015
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | plastika klečícího vojáka - březen 2016
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | repliky původní nápisových desek se soupisem jmen padlých občenů města Bečov nad Teplou - červen 2017
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou po celkové rekonstrukci - březen 2016
 
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou po celkové rekonstrukci - září 2015
Bečov nad Teplou - pomník obětem 1. světové války | zadní strana restaurovaného pomníku obětem 1. světové války na náměstí v Bečově nad Teplou - březen 2016
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 114
Haláková, O. 2015: Odhalení pomníku 18. července 2015, Bečovský zpravodaj 3/2015, Bečov nad Teplou, 3
Jaša, L. - Dyedeková, J. 2011: Bečov - perla Slavkovského lesa, Sokolov, 173/174
SOkA (9, OF Cheb): Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
SOkA (78, AM Bečov nad Teplou): Gedenkbuch der Stadt Petschau 1874-1937, Státní okresní archiv v Karlových Varech, 263
SOkA (749, Okraš. sp. Bečov nad Teplou): Gedenkbuch des Anpflanzungs und Verschönerungs Vereines in Petschau 1898-1904, 1937-1939, Státní okresní archiv v Karlových Varech, 18/19
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 92
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 86

 
 

Komentáře: přidat další

Jarda Vyčichlo (05.01.2016 17:38)

Vážená paní Haláková, o povedené rekonstrukci pomníku padlým jsem informoval na facebookových stránkách projektu, k opravě hesla v encyklopedie jsem se však dosud nedostal. Napravím v nejbližší době.

 

Olga Haláková (04.01.2016 20:12)

Pomník padlým v 1. světové válce byl zrestaurován v roce 2014-2015 a slavnostně odhalen v červenci 2015. Nejvýznamnější změnou při restaurování byl návrat do původní výtvarně kvalitní podoby a zejména navrácení jmen padlých bečovských občanů.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz