přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bochov - kaple Nejsvětější Trojice

Bochov - kaple Nejsvětější Trojice

Bochov - kaple Nejsvětější Trojice |

Barokní kapli Nejsvětější Trojice nechal vystavět v roce 1693 tehdejší starosta Johann Michael Paulus na místě zaniklého hradu Hungerberg na vrcholu Hladového vrchu na severozápadním okraji města Bochov (Buchau). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války však přestala být kaple využívána a postupně chátrala. Patrně v 50. letech 20. století byla nakonec zbořena.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bochov (Buchau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na Hladovém vrchu na severozápadním okraji města

GPS: 50°9'5.561"N, 13°2'29.308"E

Období vzniku: 1693

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann Michael Paulus

Slavnostní vysvěcení: 1693

Období devastace: 50. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Stavba barokní kaple Nejsvětější Trojice byla založena dne 2. února 1693 tehdejším starostou, lékařem Johannem Michaelem Paulusem starším, na místě zaniklého hradu Hungerberg na vrcholové plošině Hladového vrchu (Hungerberg, 686 m n.m.) na severozápadním okraji města Bochov (Buchau). Ještě v témže roce byla dokončená kaple patrně vysvěcena. Roku 1722 proběhla celková renovace kaple.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple využívána a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo zničeno či rozkradeno. Patrně v padesátých letech 20. století byla nakonec zcela zchátralá a zdevastovaná kaple zbořena. V červnu roku 2010 byla v rámci realizace projektu revitalizace Hladového vrchu občanským sdružením Náš region instalována trojice dřevěných soch od Václava Gataříka z roku 2010, symbolizující příběh svaté rodiny.

 

Popis objektu

Kamenná hranolová barokní kaple bez oken s rovným závěrem na obdélném půdorysu o rozměrech asi 2,5 x 2 m, vysoká asi 5 m, krytá sedlovou šindelovou střechou. Vstupní východní průčelí kaple s širokým obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s dřevěnými dveřmi a proskleným světlíkem v nadpraží, bývalo zdobenou pilastry s profilovanými hlavicemi po stranách, vynášejícími mohutnou profilovanou římsu. Průčelí bylo završeno vystupujícím obdélným štítem s barokně zprohýbanými postranními křídly a trojúhelníkovým štítovým nástavcem na vrcholu. V ose štítu bývala situována nika pro umístění drobné plastika, na počátku 20. století zazděná. Boční stěny kaple byly členěny dvojicí mohutných pilastrů a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Uvnitř bývala kaple sklenuta valeným pásem.

Vnitřní zařízení kaple tvořila kamenná polychromovaná (čtyřbarevná) reliéfní deska s motivem Nejsvětější Trojice z roku 1693. Deska nesla vyobrazení Boha Otce a Syna sedících na oblacích po stranách zeměkoule. Syn nesl na ramenou kříž. Nad postavami bývala ve svatozáři umístěna letící holubice, symbol Ducha Svatého. U nohou postav bývaly umístěny dvě hlavy andílků. V kartuši ve spodní části reliéfu byl pak vyveden věnovací nápis: „Michael Paulus 1693“.

 

Fotodokumentace

Hladový vrch (Hungerberg) v popředí s kaplí Nejsvětější Trojice na kresbě Karla Liebschera z konce 19. století | Hladový vrch (Hungerberg) v popředí s kaplí Nejsvětější Trojice na kresbě Karla Liebschera z konce 19. století
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice kolem roku 1900
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice v roce 1927
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | kamenný polychromovaný reliéf v roce 1927
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple po roce 1950
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | zdevastovaná kaple po roce 1950
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | boční stěna kaple v době po roce 1950
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | závěrová stěna kaple po roce 1950
 
Bochov - kaple Nejsvětější Trojice | kamenný reliéf Nejsvětější Trojice v interiéru zdevastované kaple v době po roce 1950
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 97
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 25

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz