přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bohatice - kaple Panny Marie

Bohatice - kaple Panny Marie

Bohatice - kaple Panny Marie |

Pseudorománská obecní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1859 na levém břehu řeky Ohře v místní části Nové Drahovice, dnes na katastru obce Bohatice (Weheditz). Stavební práce provedl karlovarský stavitel Gustav Hein. Dne 8. května 1859 byla kaple slavnostně vysvěcena. Ještě v roce 1926 byla kaple opravována, na počátku 30. let 20. století však byla kaple patrně zbořena v souvislosti s budováním nedokončeného železobetonového mostu.

 

Objekt: pseudorománská kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bohatice (Weheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na levém břehu řeky Ohře v sousedství dnešního mostu v dolní části obce

GPS: 50°14'13.164"N, 12°52'48.298"E

Období vzniku: 1859

Architekt: neznámý

Stavitel: Gustav Hein

Slavnostní vysvěcení: 8. května 1859

Demolice: 30. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pseudorománská obecní Panny Marie, nazývaná rovněž Plavecká kaple, byla postavena v roce 1859 podle návrhu neznámého architekta v osadě Schiffhäusern na levém břehu řeky Ohře v místní části zvané Nové Drahovice (Neu Drahowitz), dnes na katastru obce Bohatice (Weheditz). V osadě po zničení původního mostu ledovými krami v roce 1784 působil převozník, jehož byla Panna Marie patronkou. Čtrnáct obyvatel zdejší kolonie sedmi domků lodníků proto mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali celkem 173 zlatých na stavbu menší obecní kaple.

Samotné stavební práce provedl karlovarský stavitel Gustav Hein. Oltářní obraz Panny Marie věnovala kapli Rosina Lippert, zvon daroval Paul Klarner. Dne 8. května 1859 byla následně dokončená kaple slavnostně vysvěcena sedleckým vikářem Antonem Schipaunskym. Kmotr při vysvěcení zvonu byl majitel tiskárny Karl Franieck z Karlových Varů se svojí švagrovou Annou Franieck. Při jihovýchodní stěně kaple stával starší železný kříž na kamenném podstavci z doby před rokem 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Anny v Sedleci.

V roce 1892 byl v sousedství kaple vybudován nový železný most přes Ohři, spojující část Nové Drahovice s Drahovicemi. Ještě v roce 1926 byla zdejší kaple opravována na náklady místních obyvatel. Na počátku třicátých let 20. století však byla kaple nakonec patrně zbořena v souvislosti s přípravnými pracemi při budování nového železobetonového mostu stavební firmou Pittel & Brausewetter z Prahy, jehož výstavba však byla následně přerušena okolnostmi druhé světové války.

 

Popis objektu

Jednoduchá kaple s pseudorománskými architektonickými prvky na obdélném půdorysu s rovným závěrem, krytá břidlicovou sedlovou střechou s otevřenou dřevěnou hranolovou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, završenou nízkou břidlicovou jehlancovou stříškou s latinským křížem na vrcholu. Vstupní severovýchodní průčelí kaple s obdélným portálem vchodu s prosklenými dřevěnými jednokřídlými dveřmi, doplněnými plechovými ochrannými vraty se zamřížovaným obdélným, polokruhově zakončeným okénkem, a polokruhovým nadpražím v omítce, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem, zakončeným krátkou rovnou římsou.

Podélné stěny kaple bývaly prolomeny po dvou obdélných, polokruhově zakončených oknech. Okna blíže přední části však byla zaslepená. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění, završené pod střechou jednoduchou profilovanou vynesenou římsou. Nároží kaple zvýrazňovaly nápadné pilastry s mohutnými profilovanými hranolovými hlavicemi. Vnitřní zařízení kaple tvořil oltář s oltářním obrazem Panny Marie.

 

Fotodokumentace

Bohatice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na počátku 20. století
Bohatice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie po renovaci v roce 1927
Bohatice - kaple Panny Marie 1 | obecní kaple Panny Marie v Bohaticích na perokresbě od H. Grumbacha z roku 1928
Bohatice - kaple Panny Marie | obecní kaple Panny Marie před rokem 1930
Bohatice - kaple Panny Marie | obecní kaple Panny Marie u starého železného mostu do Drahovic na kolorované pohlednici z doby kolem roku 1928
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad – Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 90/93
Fikar, J.-Foglar, A. 2011 : Bohatice, Karlovarské radniční listy 11/2011, Karlovy Vary, 24/27
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 21
Zeman, L. 2012 : Průvodce architekturou Karlových Varů, Praha, 370

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz