přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bohuslav - pomník obětem 1. světové války

Bohuslav - pomník obětem 1. světové války

Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | Bohuslav - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit v roce 1922 místní občané podle vlastního návrhu nad horním návesním rybníkem v jižní částí návsi uprostřed vsi Bohuslav (Paslas). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 6. srpna 1922. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně zcela zchátral.

 

Objekt: pomník v podobě stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bohuslav (Paslas)

Okres: Cheb

Poloha: nad horním návesním rybníkem v jižní částí svažité návsi uprostřed vsi

GPS: 50°1'58.904"N, 12°48'20.979"E

Období vzniku: 1922

Architekt: občané vsi

Stavebník: ves Bohuslav

Slavnostní odhalení: 6. srpna 1922

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechali zřídit v roce 1922 místní občané podle vlastního návrhu nad horním návesním rybníkem v jižní částí svažité návsi uprostřed vsi Bohuslav (Paslas). Pomník byl zřízen jako připomínka 5 padlých a zemřelých občanů vsi. Náklady na postavení objektu byly získány z dobrovolných darů. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 6. srpna 1922 ve dvě hodiny odpoledne za velké účasti obyvatel z širokého okolí. Odhalený pomník následně vysvětil tehdejší mnichovský děkan Evermod Richard Puchta.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Neudržovaný objekt se dnes nachází ve špatném stavu, jména obětí na nápisové desce jsou nečitelné, oplocení pomníku bylo rozvaleno. Prostor bývalé návsi je neudržovaný a zcela zarostlý.

 

Popis objektu

Pomník v podobě stély z pískovcových bloků dosahuje celkové výšky skoro 2 metrů. V mělké vpadlém výklenku na přední pohledové straně 120 cm vysoké, hranolové, segmentem zakončené vrcholové části pomníku o základně 63 x 28 cm je vsazena obdélná, segmentem zakončená mramorová nápisová deska o rozměrech 54 x 102 cm. V horní části desky je vysekán kříž latinského tvaru a pod ním německý věnovací nápis se zbytky výplně zlaté barvy: „Zum ehrenden Andenken / an die / im Weltkrieg 1914-1918 / gefalle Soldaten von Paslas“ (Pro čestnou památku na padlé vojáky ve světové válce 1914-1918 ze vsi Bohuslav). 

Pod nápisem je vysekáno celkem 5 jmen padlých a zemřelých obyvatel vsi s příslušností k regimentu, datací a místem jejich skonu a věku v době úmrtí se zbytky výplně zlaté barvy:

Ludwig Pimpl, J.R.73,
gefallen 1914 in Serbien im 31. Lebensjahre.
Wendelin Nadler Gftr.Lir.6,
gefallen 14.6.1915, Karpathen, im 31. Lebensjahre.
Ludwig Manert Lir.6,
gefallen 3.11.1915 in Galizien im 19. Lebensjahre
Eduard Zitterbart Drag.Regm.14,
gefallen 6.6.1918, Italien im 34. Lebensjahre
Franz Pöpperl Zgsfr.F.A.R.9,
gestorben 14.10.1918 in Serbien im 28. Lebensj.

Pod jmény jsou vysekány další německé věnovací a pamětní nápisy se zbytky výplně zlaté barvy: „Gewidmet von Kriegskameraden und Gönnern: / Paslas.“ (Věnováno válečnými kamarády a dobrodinci: Bohuslav) a „Errichtet i. J. 1922“ (Zřízeno v roce 1922).

Základnu pomníku tvoří dvoustupňový podstavec z hranolových pískovcových bloků o rozměrech 73 x 37,5 x 40 cm a 82 x 47 x 30 cm. Všechny stěny celého pomníku jsou zdobeny plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenů. Kolem pomníku původně stávalo ohrazení tvořené metr vysokými zaoblenými hranolovým betonovými sloupky o průřezu 14 x 12 cm, mezi kterými byly na kovových konzolách vsazeny dvě řady dřevěných břeven. Z přední strany býval prostor přístupný jednokřídlou brankou osazenou na železných pantech.

 

Fotodokumentace

Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | nákres pomníku od vrchního strážmistra Jana Schrama z roku 1926
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války na neudržované návsi ve vsi Bohuslav - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého pomníku obětem 1. světové války na neudržované návsi ve vsi Bohuslav - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | nápisová deska - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války na neudržované návsi ve vsi Bohuslav - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války na neudržované návsi ve vsi Bohuslav - březen 2018
 
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války nad horním návesním rybníkem ve vsi Bohuslav - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku - březen 2018
Bohuslav - pomník obětem 1. světové války | zadní strana zchátralého pomníku obětem 1. světové války na neudržované návsi ve vsi Bohuslav - březen 2018
 

Použitá literatura

SOA (315, FÚ Mnichov): Farní kronika obce Mnichova u Mariánských Lázní 1825-1963, Státní okresní archiv v Chebu, 37
SOA (315, FÚ Mnichov): Memorabilien Buch der Pfarrei Einsiedl 1836-1971, Státní okresní archiv v Chebu, 158
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz