přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Borek - kaple sv. Martina

Borek - kaple sv. Martina

Borek - kaple sv. Martina | Borek - kaple sv. Martina

Empírová obecní kaple sv. Martina byla postavena v 1. polovině 19. století na návsi uprostřed vsi Borek (Worka). Roku 1932 byla klempířem Maxem Jakobem ze Žlutic pokryta střecha kaple novou krytinou. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 90. let 20. století proto provedl bývalý německý rodák P. Pressner celkovou renovaci zchátralé kaple.

 

Objekt: empírová kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Borek (Worka)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°3'19.087"N, 13°8'34.308"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: počátek 90. let 20. století

Památková ochrana: od 17. ledna 1964

Č. rejst. ÚSKP: 33715/4-761

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Empírová obecní kaple sv. Martina byla postavena v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta patrně nad tehdejším návesním rybníkem na návsi uprostřed vsi Borek (Worka). Farou spadla kaple ke kostelu Narození Panny Marie ve Štědré. Obec každoročně sloužila ve farním kostele ve Štědré mši ve svátek sv. Martina dne 11. listopadu. Roku 1916 vytvořil žlutický malíř Franz Erret pro kapli nový obraz sv. Martina. V roce 1932 byla klempířem Maxem Jakobem ze Žlutic pokryta střecha kaple novou krytinou.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dne 17. ledna 1964 byla následně kaple sv. Martina zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 33715/4-761. Na počátku devadesátých let 20. století provedl bývalý německý rodák P. Pressner celkovou renovaci zchátralé kaple.

 

Popis objektu

Empírová kaple na obdélném půdorysu s rovným závěrem, krytá eternitovou valbovou střechou s oplechovanou otevřenou šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou cibulovou bání s makovicí a pozlaceným křížem na hrotnici. Vstupní severovýchodní průčelí kaple je prolomeno obdélným vchodem v hladkém vpadlém orámování, uzavřeným jednoduchými dvoukřídlými prkennými dveřmi. Podélné stěny kaple jsou pak prolomeny po jednom menším, podélně obdélném, segmentově zakončeném okénku v hladkém vpadlém orámování. Vnější stěny kaple jsou nad soklem členěny mohutnými pilastry s římsovou hlavicí, vynášejícími kladí bez architrávu s nasazenou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Plochy stěn jsou zdobeny pásovou rustikou, doplněnou nad vstupem a okny stylizovanými klenáky.

Vnitřní prostor kaple je sklenut vysokou zrcadlovou klenbou. Vnitřní stěny jsou hladké, bez členění. Podlaha je kryta keramickou dlažbou. Na jednoduché palubkové oltářní menze je postaven obraz sv. Martina od žlutického malíře Franze Erreta z roku 1916. Výjev představuje světce jako vojáka na koni před hradbami, jak mečem odřezává za svého dlouhého pláště, o který prosí žebrák v dolní části obrazu.  Obraz je signován: „Fr. Erret, Luditz 1916“. Vnitřní zařízení kaple tvoří ještě několik málo hodnotných obrázků a modliteb. Ve zvoničce je zavěšen menší zvon.

 

Fotodokumentace

Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina nad bývalým návesním rybníkem uprostřed vsi Borek na fotografii z doby před rokem 1945
Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina v Borku - červenec 1980
Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina od východu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | empírová obecní kaple sv. Martina na návsi v Borku od východu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | vstupní průčelí kaple sv. Martina - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | vstupní průčelí empírové obecní kaple sv. Martina na návsi v Borku od severovýchodu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | interiér empírové obecní kaple sv. Martina v Borku s oltářním obrazem sv. Martina od Franze Erreta - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | oltářní obraz sv. Martina - duben 2016
 
Borek - kaple sv. Martina | vstupní průčelí kaple sv. Martina - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | empírová obecní kaple sv. Martina na návsi v Borku od severu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina od severu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | jihozápadní závěrová stěna kaple - leden 2010
Borek - kaple sv. Martina | jihozápadní závěrová stěna kaple sv. Martina - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina od jihu - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | jihovýchodní boční průčelí empírové obecní kaple sv. Martina na návsi v Borku - duben 2016
Borek - kaple sv. Martina | empírová obecní kaple sv. Martina na návsi v Borku od jihovýchodu - duben 2016
 
Borek - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina V Borku - duben 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 713
Poche, E. a kol. 1977: Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 104
Pokludová, J. 2001: Kapličky na Žluticku, In: X. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 72/75
SOA (101, AO Borek): Gemeinde Gedenkbuch Worka 1936, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 327

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz