přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bražec - Horní mlýn

Bražec - Horní mlýn

Bražec - Horní mlýn | Bražec - Horní mlýn

Vodní mlýn, nazývaný Horní mlýn (Obere Mühle), stával na levém břehu Lomnického potoka (Langgrüner Bach) na západním úpatí vrchu Kostelní Horka asi 1,2 km severozápadně od vsi Bražec (Bergles). Horní mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského mapování z let 1764-1768. Po roce 1945 byl však provoz mlýnu patrně ukončen a již na počátku 50. let 20. století byla část objektů v rozvalinách. V průběhu 2. poloviny 20. století areál postupně zarostl náletovými dřevinami.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bražec (Bergles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na západním úpatí vrchu Kostelní Horka asi 1,2 km severozápadně od obce

GPS: 50°10'46.475"N, 13°1'41.023"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: vstup bez povolení zakázán (VÚ Hradiště)

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Horní mlýn (Obere Mühle), byl vystavěn v neznámé době za Mlýnskými loukami (Mühlenwiesen) na levém břehu Lomnického potoka (Langgrüner Bach) na západním úpatí vrchu Kostelní Horka (Kirchberg, 793 m n. m.) asi 1,2 kilometru severozápadně od vsi Bražec (Bergles). Ač spolu se sousedním Dolním mlýnem ležely již na katastru Bražce, náležely původně oba mlýny ke vsi Dlouhá (Langgrün). Horní mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768.

Podle záznamu na mapě stabilního katastru z roku 1841 byl tehdy vlastníkem Horního mlýna čp. 2 mlynářský mistr Wenzl Erben Riedl s manželkou Theresií. Patrně v roce 1850 byl poté mlýn připojen k samostatné obci Bražec. V poslední třetině 19. století jsou jako vlastníci mlýnu uváděni členové rodiny Richterů. Posledním předválečným majitelem Horního mlýna čp. 76 byl Konrad Sacher.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byl však provoz mlýnu patrně ukončen. Již na počátku padesátých let 20. století je uváděn jako v rozvalinách. Podle leteckého snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952 byl rozbořen severní objekt areálu. Po následném začlenění oblasti do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl bývalý mlýn definitivně opuštěn. Roku 1962 byla již hlavní mlýnský budova bez zastřešení, ostatní dva objekty byly srovnány se zemí. V průběhu druhé poloviny 20. století areál zaniklého Horního mlýna se zříceninami objektů zarostl náletovými dřevinami.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu tvořila hlavní zděná budova z lomového kamene, krytá sedlovou střechou, na pod svahem na východní straně. V severní části budovy byla situována lednice s jedním kolem na svrchní vodu s hltností 0,079 m³/s, spádem 6,5 metru a výkonem 4,4 koňské síly. Voda byla přiváděna mlýnským náhonem. Ve svahu za hlavní budovou byl situován valeně sklenutý kamenný sklep.

Na severní straně uzavírala dvůr velká obdélná kamenná budova se sedlovou střechou, patrně stodola či kolna. Další menší obdélná, snad dřevěná či hrázděná budova se sedlovou střechou stávala na jižní straně areálu.

 

Fotodokumentace

Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn (Obere Mühle) u Bražce na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn (Obere Mühle) u Bražce na výřezu povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn (Obere Mühle) u Bražce na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1878
Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn (Obere Mühle) u Bražce na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn u Bražce na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Bražec - Horní mlýn | Horní mlýn u Bražce uvedený již v rozvalinách na výřezu topografické mapy z roku 1952
Bražec - Horní mlýn | bývalý Horní mlýn u Bražce po částečné demolici na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
 
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | kamenný sloupek bývalého oplocení - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
 
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny patrně stodoly na severní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny patrně stodoly na severní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny patrně stodoly na severní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | rozvaliny objektu na jižní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | sklep ve svahu na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | kamenná valená klenba sklepa ve svahu na východní straně areálu bývalého Horního mlýna u Bražce - březen 2017
Bražec - Horní mlýn | bývalá příjezdová cesta k Hornímu mlýnu od Bražce - březen 2017
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov 2004, s. 9.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 234.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 33.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 161.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz