přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Březová - Střelecký mlýn

Březová - Střelecký mlýn

Březová - Střelecký mlýn |
 

Obec: Březová (Pirkenhammer)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°11'43.621"N, 12°52'0.237"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Počátkem ledna roku 1898 zakoupil karlovarský c.k. střelecký sbor od Rudolfa Fischera a jeho firmy Fischer & Mieg, spolumajitele porcelánky, Labitzkého mlýn z 18. století, nazývaný rovněž Grundzimmermühle, včetně mlýnského pozemku na soutoku Teplé a Lomnického potoka západně od obce Březová (Pirkenhammer) za 25 tisíc zlatých pro zřízení nové střelnice ostrostřelců, která by nahradila starou střelnici na Steinbergu, rozkládající se na pozemku mezi Franz-Josef-Strasse (dnešní ulicí T. G. Masaryka) a Sudhaus-Strasse (Solivárenskou ulicí) na severním okraji města Karlovy Vary. Tento pozemek střelecký sbor směnil s městem Karlovy Vary za rohovou stavební parcelu ve Schützenstrasse (Zeyerově ulici) pro výstavbu Střeleckého domu, ke kterému navíc obdržel od města ještě velký pozemek v městském lesním revíru Soos k výstavbě původně zamýšlené střelnice. Koncem ledna roku 1898 proto karlovarské městské zastupitelstvo povolilo střeleckému sboru změnu kupní smlouvy, týkající se pozemků pro střelnici. Spolek poté rezignoval na pozemky v revíru Soos a město za to zvýšilo kupní cenu pro pozemky Střeleckého domu o 3 tisíce guldenů, v Březové však sboru přenechalo pozemkovou plochu ve výměře 780 m². Na následné schůzi střeleckého sboru dne 25. května 1898 došlo k rozhodnutí vystavět na místě zchátralého Labitzkého mlýna v Březové proti nové střelnici nákladem 16 tisíc zlatých nový spolkový dům „Střelecký mlýn“, který měl sloužit hlavně jako restaurace pro četné hosty střelnice. Stavební práce na adaptaci starého zchátralého mlýna na kuchyň a hostinské pokoje jakož i realizaci novostavby s restaurací v tzv. egerlandském stylu, tj. ve formě chebského hrázděného statku podle projektu chebského stavitele Haberzettla, který objekt projektoval podle reálného a dodnes stojícího hrázděného mlýna Gahmühle ze 17. století ve vsi Salajna (Konradsgrün) poblíž Chebu, poté probíhaly v letech 1898-1899 pod vedením karlovarského stavitele Emmanuela Grimma. Vrchním dozorem nad stavbou byl pověřen střelecký poručík Rudolf Richter. Pozemky kolem hrázděné budovy byly upraveny na užitnou zahradu a park. Již dne 23. října 1898 byla na počest 50-letého jubilea panování císaře Františka Josefa I. slavnostními střelbami otevřena nová střelnice střeleckého sboru poblíž Schwarzenberského mostu. V hale nové střelnice bylo instalováno množství památných historických malovaných terčů ze slavnostních střeleb 18. a hlavně z 19. století. Slavnostní otevření nového Café-restaurantu „Střelecký mlýn“ se poté konalo dne 30. dubna 1899. Prvním nájemcem Střeleckého mlýna se stal Fritz Unterer za roční nájemné 2 400 zlatých. V objektu střeleckého mlýna byla zařízena stylová restaurace a také malé muzeum se selskou jizbou v egerlandském duchu s ukázkami lidového umění a výroby z oblasti západočeského lázeňského trojúhelníku. od roku 1910 až do konce druhé světové války byla dlouholetým nájemcem Střeleckého mlýna rodinná dynastie Mallo. Prvním z nich byl od roku 1910 Ernest Malo, po jehož smrti převzal pronájem v roce 1913 jeho syn Theodor Malo, který v části Střeleckého mlýna vystavěl v letech 1926-1927 nové budovy a objekty hotelového provozu. Theodor Malo, rázovitá a typická karlovarská osobnost a uznávaný expert na gastronomii, byl rovněž výborným manažerem a roku 1936 se stal dokonce starostou obce Březová. V průběhu první poloviny 20. století se ve Střeleckém mlýně konalo mnoho slavností a významných návštěv, odehrávaly se tu všechny oslavy střeleckých slavností včetně vítání důležitých hostů střeleckých závodů. Mnozí významní hosté, kteří navštívili Střelecký mlýn jsou zaneseni v návštěvní knize, kde děkují za pohoštění a nešetří chválou. Patří mezi ně arcivévoda Karel, pozdější poslední císař Rakouska-Uherska, který zde byl ubytován roku 1910, dále ministři zahraničí, filmoví herci, operní pěvkyně, profesoři a básníci. Hosté byly obsluhovány dívky v egerlandských krojích. Po roce 1945 přešel objekt Střeleckého mlýna do státních rukou a až do roku 1989 byl využíván pod názvem Starý mlýn jako rekreační objekt ROH jednoho pražského podniku. Někdy v době kolem roku 1980 kdosi ukradl sochu Panny Marie, která bývala umístěna pod dřevěným krucifixem v průčelí budovy. Počátkem 21. století prošel areál bývalého Střeleckého mlýna částečnou rekonstrukcí a v současnosti slouží jako restaurace a hotel. Dnes je objekt v majetku manželů Pažďorových.

 

Popis objektu

Patrová hrázděná budova v egerlandském stylu na obdélném půdorysu krytá sedlovou šindelovou střechou s vikýři a sloupovou zvoničkou nad průčelím, završenou zvonovitou bání. Hrázděné průčelí budovy zdobí velký krucifix původně komponovaný se sochou Panny Marie. V místnosti v přední části budovy u uličního průčelí bývala situována místnost, zařízený jako muzeum v podobě selské jizby v egerlandském duchu s ukázkami lidového umění a výroby z oblasti západočeského lázeňského trojúhelníku.

Přilehlá zahrada s venkovním posezením se rozkládala mezi olšemi lemovaným mlýnským náhonem a říčkou Teplá.

 

Fotodokumentace

Březová - Labitzkého mlýn | původní Labitzkého mlýn na kresbě J. W. Goetha z roku 1808
Březová - Střelecký mlýn | nový Střelecký mlýn na kolorované pohlednici z roku 1901
Březová - Střelecký mlýn | pozdrav z Café-restaurantu Střelecký mlýn z počátku 20. století, hosty obsluhovaly dívky v egerlandských krojích
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na kolorované pohlednici z počátku 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na kolorované pohlednici z počátku 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na počátku 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na pohlednici z roku 1904
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na historické fotografii z roku 1905
 
Březová - Střelecký mlýn | setkání německého vlasteneckého spolku Egerländer Gmoi ve Střeleckém mlýně ve dvacátých letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Café-restaurant Střelecký mlýn na pohlednici z roku 1925
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na fotografii z doby před rokem 1926
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na fotografii z doby před rokem 1926
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na fotografii z doby před rokem 1926
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn před rokem 1926
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na fotografii z doby před rokem 1926
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na fotografii z doby před rokem 1926
 
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn po přístavbě hotelového provozu v letech 1926-1927 na fotografii z doby před rokem 1945
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn po rozšíření v době před rokem 1945
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn po rozšíření v době před rokem 1945
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn po rozšíření v době před rokem 1945
Březová - Střelecký mlýn | interiér restaurace Střeleckého mlýna v roce 1930
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na historické fotografii z roku 1930
Březová - Střelecký mlýn | Café-restaurant Střelecký mlýn na pohlednici z roku 1932
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na historické fotografii z roku 1935
 
Březová - Střelecký mlýn | Café-restaurant Střelecký mlýn na pohlednici z roku 1935
Březová - Střelecký mlýn | poštovní vůz před Střeleckým mlýnem v roce 1939
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn ve čtyřicátých letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn ve 40. letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na historické fotografii z roku 1943
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn na fotografii z roku 1954
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn na historické fotografii  roku 1955
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn na fotografii z roku 1967
 
Březová - Střelecký mlýn | Střelecký mlýn v 70. letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn v sedmdesátých letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn v sedmdesátých letech 20. století
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn na fotografii z roku 1978
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
 
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn od jihozápadu - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn od západu - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | areál bývalého Střeleckého mlýna v Březové - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn od západu - říjen 2011
 
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn od západu - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn od severozápadu - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | bývalý Střelecký mlýn - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | dvůr areálu bývalého Střeleckého mlýna - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | hospodářský objekt bývalého Střeleckého mlýna - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | hospodářský objekt bývalého Střeleckého mlýna - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | mlýnské kolo Střeleckého mlýna - říjen 2011
Březová - Střelecký mlýn | mlýnské kolo bývalého Střeleckého mlýna - říjen 2011
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 7
Burachovič, S. 2006 : Glosa k historii Střeleckého mlýna a Meczeryho výšiny, XV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 55-56
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 94
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 140

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz