přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Brložec (Pürles)

Brložec (Pürles)

Brložec (Pürles) |

Obec Brložec, německy Pürles, leží na jihovýchodním úbočí vrchu Homolka (Humolka, 713 m n.m.) v nadmořské výšce 630 m 3,5 km západně od Štědré. Katastr obce měří 4,55 km².

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Brložec (Pürles)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemné zmínky o vsi Brložec a o místním zboží pocházejí ze zprávy ze dne 28. února 1358, kdy první zdejší doložený farář klerik Johann vykonával duchovní správu i v sousedním Komárově. Brložec byl tehdy zřejmě samostatným statkem. V roce 1378 koupil ves Brložec Boreš z Rýzmburka a připojil ji jako léno k bečovského hradu. Někdy poté vzniklo zdejší panské sídlo, patrně stará tvrz, jako sídlo držitelů místního bečovského manství. K roku 1379 jsou zde literaturou zmiňovány vedle rýzmburského léna také další dva drobné zemanské statky Heřmana a Soběhrda, u kterých lze hypoteticky předpokládat i jejich sídla. Od počátku 15. století v držení vsi Brložec vystřídala řada majitelů. Během husitských válek byl pobořen zdejší kostel. Na konci 15. století byla ves společně s Vlkošovem v majetku Račinů z Račína, za kterých snad vznikla nová tvrz. Roku 1571 zde Nikolaus von Ratschin zavedl luteránství, které zde poté převládalo až do roku 1626. Zdejší držbu Račínů z Račína ukončily až pobělohorské konfiskace za účast na stavovském povstání v letech 1618-1620. V roce 1623 brložecké zboží spolu se zdejší tvrzí zčásti prodáno Vilému z Vřesovic. Roku 1626 koupil saský kníže Julius Jindřich Lauenburský od Viléma z Vřesovic zboží Brložec spolu se vsí Bezvěrov a spojil je s toužimským panstvím, k němuž patřil až do 20. století. Zdejší tvrz poté přestala sloužit jako sídlo a byla využívaná k hospodářským a obytným účelům. Za třicetileté války byl opět pobořen zdejší kostel, tentokrát Švédy. V letech 1648-1650 byla v zahradě za kostelem vystavěna nová budova fary a následně v letech 1651-1653 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce poničeného kostela. V závěru 18. století, kdy byly bývalé brložecké majetky vyčleněny pro bádenskou markraběnku princeznu Marii Alžbětu Eleonoru jako samostatné zboží, jen volně přičleněné k toužimskému panství. Po roce 1788 nechala markraběnka bádenská přestavět zdejší tvrz na pozdně barokní zámek, který sloužil jako jedno z jejích četných sídel. V letech 1814-1815 proběhla další přestavba zdejšího kostela. Původně se kolem kostela rozkládal hřbitov. V době císaře Josefa II. došlo ke zřízení hřbitova na jednom z farních polí. Toto nové pohřební místo však bylo v roce 1845 rovněž opuštěno a dne 29. dubna 1845 byl vysvěcen nový větší hřbitov při silnici ke Štědré. Roku 1837 získal zdejší zboží vévoda Beaufort-Sponti, který jej přičlenil ke svému bečevskému panství. V roce 1850 se stal Brložec samostatnou obcí, náležející k bývalému okresu Žlutice. Obec nepravidelného založení s velkou návsí s rybníkem. V obci byl tehdy farní kostel s farou a škola. K obci patřily samoty „Hütte“ (jižně) a „Luft“ severozápadně. Po zrušení nevolnictví byl vytvořen nový panský statek. Ke zdejšímu farnímu okrsku patřily obce a vsi Brložec, Přestání, Lachovice, Smilov a Roku 1938 žilo ve zdejší farnosti celkem 805 katolíků a 8 nekatolíků. V roce 1965 byl Brložec připojen k obci Štědrá. Koncem sedmdesátých let 20. století vyhořela bývalá zámecká budova, která byla využívána především k bytovým účelům. Z 61 domů registrovaných v obci roku 1946 byly během 2. poloviny 20. století zničeny: zámecká budova čp. 1, usedlost čp. 2 Aloisii Bayer, fara čp. 8, usedlost čp. 12 Emila Schofa, usedlost čp. 13 Pauli Löb, usedlost čp. 14 Wilhelma Schmidta, usedlost čp. 18 Karla Rosama, usedlost čp. 20 Ernsta Sobecka, usedlost čp. 23 Ernsta Schickera, usedlost čp. 24 Franze Kauera, usedlost čp. 25 Roberta Reifa, usedlost čp. 26 Amelie Wittmann, usedlost čp. 27 Wenzela Wittmanna, obecní dům čp. 30, usedlost čp. 31 Eduarda Woidicha, usedlost čp. 32 Adolfa Wiednera, usedlost čp. 33 Antona Baumgartla, dům čp. 38 Josefa Kunze, dům čp. 39 Aloise Nickla, dům čp. 44 Karla Kräutnera, dům čp. 45 Alberta Loha, dům čp. 46 Marie Demmer, dům čp. 47 Antona Otta, dům čp. 48 Karla Rösslera, dům čp. 49 Barbary Wittmann, dům čp. 50 Wenzela Pöpperla, dům čp. 54 Albina Kunerla, dům čp. 56 Ernsta Proksche, dům čp. 57 Karla Kastla a dům čp. 58 Berty Ratka. Zchátralé či v troskách jsou dnes usedlost čp. 5 Josefa Puglera, bývalá škola čp. 21 a bývalý poplužní dvůr čp. 37. Dnes v obci žije trvale 36 obyvatel ve 30 domech.

 

Fotodokumentace

Brložec (Pürles) | litografická pohladnice obce Brložec (Pürles) z roku 1902
Brložec (Pürles) | Brložec na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Brložec (Pürles) | Brložec na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Brložec (Pürles) | náves a zámek v Brložci na fotografii z počátku 20. století
Brložec (Pürles) | napajení dobytka na návsi v Brložci před rokem 1921
Brložec (Pürles) | návesní rybník v obci Brložec (Pürles) před rokem 1921
Brložec (Pürles) | náves obce Brložec (Pürles) na pohlednici z roku 1929
Brložec (Pürles) | Brložec na císařském otisku stabilního katastru z roku 1841
 
Brložec (Pürles) | plánek obce Brložec (Pürles) z doby před rokem 1945
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 30
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 39
Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 33/34
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 122
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 455
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 281/282
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 34/35
Wieser, S. 2009 : Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, 92, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 89/99

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz