přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Brložec - zámek

Brložec - zámek

Brložec - zámek |
 

Obec: Brložec (Pürles)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°3'35.873"N, 13°4'4.316"E

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Na konci 15. století byla ves Brložec (Pürles) společně s Vlkošovem v majetku Račinů z Račína, za kterých již snad vznikla zdejší nová tvrz patrně na místě staré tvrze na svahu v areálu bývalého poplužního dvora nad severním okrajem vsi. Jejich držbu ukončily až pobělohorské konfiskace za účast na stavovském povstání v letech 1618-1620. V roce 1623 brložecké zboží spolu se zdejší tvrzí zčásti prodáno Vilému z Vřesovic. Roku 1626 koupil saský kníže Julius Jindřich Lauenburský od Viléma z Vřesovic zboží Brložec spolu se vsí Bezvěrov a spojil je s toužimským panstvím, k němuž patřil až do 20. století. Tvrz poté přestala sloužit jako sídlo a byla využívaná k hospodářským a obytným účelům. V závěru 18. století, kdy byly bývalé brložecké majetky vyčleněny pro bádenskou markraběnku princeznu Marii Alžbětu Eleonoru jako samostatné zboží, jen volně přičleněné k toužimskému panství. Po roce 1788 nechala markraběnka bádenská přestavět zdejší tvrz na pozdně barokní zámek, který sloužil jako jedno z jejích četných sídel. Roku 1837 získal zdejší zboží vévoda Beaufort-Sponti, který jej přičlenin ke svému bečevskému panství. Po roce 1945 sloužil zámek především k bytovým účelům a nebyl řádně udržován. Koncem sedmdesátých let 20. století zámecká budova vyhořela. Před rokem 1984 torzo stavby zámku téměř odstraněno. Dnes se zde nalézá jen několik zbytků obvodového zdiva a zasypaný vstup do sklepů.

 

Popis objektu

Poměrně velká a mohutná obdélná patrová barokní zámecká budova, obsahující konstrukce původní tvrze, s předstupujícím středním převýšeným dvoupatrovým rizalitem v hlavním průčelí krytým šindelovou mansardovou střechou a dvěma bočními křídly krytými šindelovými valbovými střechami. Západní část budovy byla prosvětlena třemi okenními osami, východní jen se dvěma. Dvoupatrový středový rivalit býval čtyřosý s mimo osu umístěným hlavním vchodem opatřeným kamenným portálem s obdélným nadsvětlíkem. Zdivo původní tvrze tvořilo přístavek východní části, jehož patro bylo vysunuto na krakorcích. Z tvrze byly zachovány ve hmotě zámku rovněž obvodové zdi a několik prostor v přízemí, krytých valenými a křížovými klenbami. Část stropu v patře v jedné místnosti zámku rovněž klenuta, ostatní byly plochostropé.

 

Fotodokumentace

Brložec - zámek | zámecká budova v Brložci ve 30. letech 20. století
Brložec - zámek | zámecká budoba na pohlednici z doby před rokem 1945
Brložec - zámek | zchátralý zámek v Brložci na fotografii z roku 1963
Brložec - zámek | zchátralá zámecká budova ve 2. polovině 20. století
Brložec | katastrální mapa obce z roku 1841 se zámeckou budovou označenou Z ležící severně od návesního rybníku
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 30
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 39
Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 33/34
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 122
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 282
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 34/35

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz