přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Budov - kaple Panny Marie

Budov - kaple Panny Marie

Budov - kaple Panny Marie | Budov - kaple Panny Marie

Původně pozdně barokní obecní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1749 před západním průčelím bývalého poplužního dvora uprostřed vsi Budov (Budau). Někdy mezi léty 1839-1863 byla kaple za Neubergů přestavěna. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 2004 byla provedena celková rekonstrukce zdevastované kaple.

 

Objekt: původně pozdně barokní, klasicistně přestavěná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Budov (Buda)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u bývalého hospodářského dvora uprostřed vsi

GPS: 50°8'19.596"N, 13°8'46.402"E

Období vzniku: 1749

Architekt: neznámý

Přestavba: mezi léty 1839-1863

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2004

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně pozdně barokní obecní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1749 podle návrhu neznámého architekta před západním průčelím bývalého poplužního dvora uprostřed vsi Budov (Budau). Někdy mezi léty 1839-1863 byla kaple za tehdejších vlastníků panství Verušičky, pánů z Neubergu, klasicistně přestavěna. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. V kapli v Budově se konali každoročně májové pobožnosti a pobožnosti ve dnech modliteb. V rámci renovace kaple po první světové válce věnovala Marie Klieber do zvoničky kaple nový zvon.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyla kaple využívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Koncem 20. století byla již kaple ve značně zdevastovaném stavu. Roku 1991 byly provedeny částečné neodborné záchranné práce. Snesena byla tehdy nakloněná zvonička a vzniklý otvor ve střeše zakryt provizorně eternitem. Doplněno bylo vypadlé zdivo jihozápadního nároží. O provedených pracích svědčí datace „4.5.1991“ vysekaná do prahu kaple. V roce 2004 následně přistoupila obec Verušičky jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zchátralé kaple za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje částkou 50.000 Kč.

 

Popis objektu

Pozdně barokní, klasicistně přestavěná kaple ze smíšeného zdiva na obdélném půdorysu o rozměrech 10 x 12 metru, s připojeným neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá eternitovou valbovou střechou s oplechovanou otevřenou šestibokou zvoničkou nad průčelím, završenou jehlancovou stříškou s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Šířka obvodového zdiva dosahuje 1,3 - 1,4 metru.

Vstupní západní průčelí kaple s obdélným pískovcovým portálem vchodu je nad vynesenou profilovanou římsou završenou vpadlým profilovaným trojúhelníkovým štítem s menší nikou v ose. V nice je dnes umístěna menší soška Ježíše Krista patrně z růžového skla. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně se zdobenými barevnými skly. Ve stěně závěru je umístěno menší polokruhové okénko. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý omítaným prkenným stropem.

Vnitřní zařízení původně tvořil malý oltář a lidové dřevěné sošky Panny Marie a sv. Jana pod křížem z 19. století a soška andílka z téže doby.

 

Fotodokumentace

Budov - kaple Panny Marie | dodatečně zakreslená kaple Panny Marie do originální mapy stabilního katastru vsi Budov z roku 1877
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově od severu na snímku z roku 1963
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově v roce 1976
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově v roce 1976
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie na počátku 90. let 20. století
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově v roce 1995
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově od severu v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově od severozápadu v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
 
Budov - kaple Panny Marie | vstupní průčelí zchátralé kaple Panny Marie v Budově v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | interiér zchátralé kaple Panny Marie v Budově v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Budově od severozápadu v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v Budově od jihozápadu během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie v Budově během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | interér kaple Panny Marie v Budově během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v Budově od severu během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie v Budově během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
 
Budov - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v Budově od severu - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie v Budově - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | interiér kaple Panny Marie v Budově - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | interiér kaple Panny Marie v Budově - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v Budově od jihozápadu - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie v Budově - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie v Budově - listopad 2009
 
Budov - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v Budově po celkové rekonstrukci od jihozápadu - listopad 2009
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od jihozápadu - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí obnovené kaple Panny Marie v Budově - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí kaple Panny Marie - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | závěr kaple Panny Marie od východu - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od severovýchodu - červen 2011
 
Budov - kaple Panny Marie | severní průčelí kaple Panny Marie - červen 2011
Budov - kaple Panny Marie | jižní průčelí obnovené kaple Panny Marie v Budově - duben 2020
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od jihozápadu - duben 2020
Budov - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od severu - duben 2020
Budov - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v Budově od severu - duben 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 242.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 147.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 116.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 168.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 167.
Jiří ÚLOVEC, Panská sídla na Budově, Historický sborník Karlovarska IV, Karlovy Vary 1996, s. 28-50.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz