přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chlum - Knappenský kříž

Chlum - Knappenský kříž

Chlum - Knappenský kříž | Chlum - Knappenský kříž

Železný kříž, nazývaný Knappenský kříž, nechali vztyčit patrně ve 2. polovině 19. století Josef a Katharina Woidichovi patrně na místě staršího kříže na významném rozcestí při bývalé cestě do vsi Stvolny v polích asi 750 m severovýchodně od vsi Chlum (Klum). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně zcela zchátral a zarostl hustými náletovými křovinami.

 

Objekt: litý železný kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chlum (Klum)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u rybníka při polní cestě asi 750 m severovýchodně od vsi

GPS: 50°1'16.506"N, 13°13'3.481"E

Období vzniku: 2. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Josef a Katharina Woidichovi

Období devastace: po roce 1945

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Železný kříž od neznámého autora, nazývaný Knappenský kříž (Knappen-Kreuz), nechal vztyčit patrně ve druhé polovině 19. století Josef Woidich s manželkou Katharinou, rozenou Wandschura, z usedlosti čp. 8 zvané „U Knappnů“ (bei Knapp’n) patrně na místě staršího kříže pod vzrostlým jasanem na významném rozcestí při bývalé cestě do vsi Stvolny v polích v části zvané „am Brückl“ (u mostku) asi 750 metrů severovýchodně od vsi Chlum (Klum). Kříž je v této poloze zachycen již na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století byl pod cestou nedaleko kříže vybudován nový rybník. Neudržovaný kříž, který byl během let opakovaně poškozen, postupně zarostl hustými náletovými křovinami.

 

Popis objektu

Litý železný kříž na podstavci. Mohutný vysoký vrcholový křížový kříž nese na spodním břevnu pozůstatek zlomené oválné kovové tabulky s plastickým zdobeným lemem. Na tabulce býval původně vyveden německý věnovací nápis: „Errichtet zur Ehre Gottes von Josef Woidich und Frau Katharina, geb. Wandschura“ (Zřízeno ke slávě Boží Josefem Woidichem a ženou Katharinou, rozenou Wandschura) a později nečitelný letopočet.

Vrcholový kříž je osazen na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s bohatě zdobenou vynesenou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Horní krycí deska zdobená plastickým obloučkovým dekorem, plastickými volutami a středovými štíty s plastickou hvězdou, nese v horní části jednouchou nízkou plochou podestu kříže. Na přední straně podstavce je v mělkém obdélném vpadlém rámci situován plastický reliéf kříže s kotvou a srdcem, symbolů víry, naděje a lásky. Profilovaná hranolová patka nese na přechodu na tělo podstavce plastický obloučkový dekor. Základnu podstavce tvoří dvoustupňový hranolový sokl se zkosenými vrchními hranami. Zadní stěna podstavce je hladká, bez členění a profilace.

 

Fotodokumentace

Chlum - Knappenský kříž | původní starší kříž na významném rozcestí cest na Stvolny na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Chlum - Knappenský kříž | husté náletové křoviny při cestě v polích u Chlumu se zchátralým Knappenským křížem - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | zchátralý Knappenský kříž zarostlý v hustých náletových křovinách v polích u Chlumu - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | přední strana zarostlého zchátralého Knappenského kříže v hustých náletových křovinách v polích u Chlumu - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | přední strana zchátralého Knappenského kříže - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | přední strana zdobeného podstavce - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | zadní strana zdobeného podstavce kříže - duben 2016
Chlum - Knappenský kříž | zchátralý Knappenský kříž zarostlý v hustých náletových křovinách v polích u Chlumu - duben 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 503
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 323/324

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz