přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice

Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice

Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice nechali zřídit v roce 1836 manželé Georg Adam a Theresia Leissovi z usedlosti čp. 21 při pravé straně silnice do Pšova na západním okraji vsi Chlum (Klum). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. V roce 1989 bylo sousoší celkově restaurováno.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chlum (Klum)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při silnici do Pšova na západním okraji vsi

GPS: 50°1'7.391"N, 13°12'5.646"E

Období vzniku: 1836

Architekt: neznámý

Stavebník: Georg Adam a Theresia Leissovi

Materiál: pískovec

Rekonstrukce: 1989

Památková ochrana: od 18. ledna 1964

Č. rejst. ÚSKP: 39451/4-831

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice od neznámého autora nechali zřídit v roce 1836 manželé Georg Adam a Theresia Leissovi z bývalého Wirt-Tonlova dvora čp. 21 (Wirt-Tonl-Hof) na okraji svého pole při pravé straně silnice do Pšova na západním okraji vsi Chlum (Klum). Autorem plastiky byla patrně některá z kamenických dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které během první poloviny 19. století pracovaly pro široké okolí.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Dne 18. ledna 1964 bylo sousoší Nejsvětější Trojice zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 39451/4-831. Během druhé poloviny 20. století byla neudržovaná plastika značně poničena. Mechanicky poškozena byla postava Ježíše Krista, která měla uražen loket na pravé ruce, horní poloviny středového kříže s plastikou holubice byla uražena. V roce 1989 bylo sousoší restaurováno akademickým sochařem Jiřím Babíčkem. Chybějící části plastiky byly tehdy domodelovány, ústřední kříž však pouze ve zjednodušené formě bez holubice, symbolu Ducha svatého, a nápis na podstavci vyzlacen.

 

Popis objektu

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na podstavci. Vrcholová figurální plastika lidového charakteru ještě v doznívající barokní tradici je tvořena sedícími postavami Boha Otce s plnovousem a rukama v klíně a poloobnaženého Syna, Ježíše Krista, s trnovou korunou na hlavě, po jeho pravici s horní polovinou těla otočenou k němu. Kristus přidržuje v levé ruce jednoduchý kříž latinského tvaru, postavený ve svislé poloze mezi postavami, na kterém bývala původně patrně umístěna plastika holubice, symbol Ducha svatého. Dnes je však horní část v minulosti ulomeného kříže bez zdobení. Postavy sedí ze strany na zeměkouli v podobě koule přepásané křížem vynesené na plastických oblacích. Základnu sousoší tvoří plastická stylizovaná oblaka. Sousoší je postaveno na nízkém profilovaném hranolovém soklu s vodorovně konkávně zprohýbanými konickými stěnami.

Vrcholová plastika se soklem je umístěna na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s horní vyloženou římsově profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. V mělkém obdélném vpadlém rámci na přední straně podstavce je v horní části je situována schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená původně železnými dvířky. Pod schránkou je vysekán zlacený německý věnovací nápis: „Zur Ehre der allerheiligsten Dreyeinigkeit errichtet von Georg Adam u Theresia Leiss 1836.“ (Ke cti Nejsvětější Trojice zřídili Georg Adam a Theresia Leissovi roku 1836). Základnu podstavce tvoří hranolový sokl. Podstavec sousoší je postaven na kamenném stupni oválného půdorysu.

 

Fotodokumentace

Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice u Chlumu na snímku z 60. let 20. století
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice u Chlumu - květen 1971
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice při silnici do Pšova na západním okraji vsi Chlum - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice - únor 2011
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice při silnici do Pšova na západním okraji vsi Chlum - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice - únor 2011
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana pískovcového sousoší Nejsvětější Trojice na západním okraji vsi Chlum - duben 2016
 
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana sousoší - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholová figurální plastika - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholová figurální plastika - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | podstavec pískovcového sousoší - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | německý věnovací nápis na podstavci - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2016
Chlum - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice při silnici do Pšova na západním okraji vsi Chlum - duben 2016
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 503.
Karel KUČA - Lubomír ZEMAN, Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2006, s. 221.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 500.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 323.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz