přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chodov - boží muka

Chodov - boží muka

Chodov - boží muka |

Raně barokní kamenná boží muka od neznámého autora nechal zřídit v roce 1672 držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu při silnici naproti staré barokní faře uprostřed města Chodov (Chodau). V roce 1898 však byla přenesena k ohradní zdi farní zahrady na prostranství před farním kostelem sv. Vavřince. Během 2. poloviny 20. století boží muka postupně chátrala. V roce 2011 proběhlo celkové restaurování zchátralých božích muk.

 

Objekt: raně barokní kamenná boží muka

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chodov (Chodau)

Okres: Sokolov

Poloha: na prostranství před kostelem sv. Vavřince u vstupu na hřbitov uprostřed města

GPS: 50°14'24.928"N, 12°44'56.980"E

Období vzniku: 1672

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann Wilhelm z Plankenheimu

Slavnostní vysvěcení: 3. června 1672

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2011

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 40193/4-598

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Raně barokní kamenná boží muka nechal zřídit v roce 1672 tehdejší držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu neznámým autorem při silnici naproti barokní budově staré fary uprostřed města Chodov (Chodau). Dne 3. června 1672 byla následně boží muka slavnostně vysvěcena. Ještě v roce 1897 stávala zchátralá boží muka před průčelím dívčí obecní školy na horním konci náměstí. V následujícím roce 1898 však byla během dláždění náměstí přenesena, restaurována a následně postavena za starou farou mezi dvěma jírovci před ohradní zdí farní zahrady u vstupu na hřbitov na prostranství před farním kostelem sv. Vavřince.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být boží muka udržována a během druhé poloviny 20. století postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla boží muka v Chodově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 40193/4-598. V roce 2011 přistoupilo město Chodov k celkovému restaurování zchátralých božích muk za přispění z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce.

 

Popis objektu

Raně barokní boží muka v renesančních formách tvoří pískovcový toskánský sloup s výraznou entasí, soudkovitou vypouklostí dříku, završený plnou hranolovou hlavicí lucernovitého tvaru s mělkými výklenky pro umístění obrazů Umučení Ježíše Krista, s nasazenou mohutnou vynesenou bohatě profilovanou horní krycí deskou. Na vrcholu kapličky je na profilovaném dvoustupňovém soklu osazen novodobý kovaný železný kříž s volutami u patky. Původně zde býval patrně vztyčen kamenný kříž, později nahrazený řemeslnicky náročnějším, patrně litým železným křížem.

Sloup je postaven na vrcholu pískovcového hranolového podstavce s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny mělkými čtvercovými vpadlými rámci, V rámci na přední straně podstavce je vysekán latinský věnovací nápis: „AD / GLORIAM DEI / FIERI FECIT / IOHANN / WILHELMB / VON PLANCK / ENHEIMB / ANNO 1672“ (Ke slávě boží nechal zřídit Johann Wilhelm z Plankenheimu roku 1672). V rámci na zadní straně podstavce je vyveden plastický reliéfní rodový znak Plankenheimů s klenoty. Rámce na bočních stranách podstavce jsou vyplněny plastickým diamantovým dekorem. Základnu podstavce tvoří nízký kamenný sokl se zkosenými hranami. Před božími muky býval dříve osazen ještě kamenný hranolový stupeň, určený patrně pro klekání.

 

Fotodokumentace

Chodov - boží muka | boží muka před barokní farou na fotografii z roku 1897
Chodov - boží muka | boží muka počátkem 20. století
Chodov - boží muka | kamenná boží muka v Chodově v roce 1927
Chodov - boží muka | boží muka v době kolem roku 1935
Chodov - boží muka | kamenná boží muka v Chodově - duben 2013
Chodov - boží muka | raně barokní kamenná boží muka v Chodově - duben 2013
Chodov - boží muka | přední strana kamenných božích muk - duben 2013
Chodov - boží muka | přední strana božích muk - duben 2013
 
Chodov - boží muka | zdobná hlavice božích muk - duben 2013
Chodov - boží muka | podstavec božích muk - duben 2013
Chodov - boží muka | věnovací nápis na podstavci - duben 2013
Chodov - boží muka | kamenná boží muka v Chodově - duben 2013
Chodov - boží muka | kamenná boží muka v Chodově - duben 2013
Chodov - boží muka | raně barokní kamenná boží muka v Chodově - duben 2013
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 35
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 511
Sarkányová, I. 2014 : Chodov, jak jej (ne)znáte, Chodov, 8
Vlasák, V. 1994 : Dějiny Chodova, Chodov, 21

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz