přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chodov - sloup se sochou Panny Marie

Chodov - sloup se sochou Panny Marie

Chodov - sloup se sochou Panny Marie | Chodov - sloup se sochou Panny Marie

Raně barokní sloup se sochou Panny Marie nechal vytvořit v roce 1675 Johann Wilhelm z Plankenheimu na významném rozcestí při cestě do Vintířova na jihozápadním okraji města Chodov (Chodau). Dne 16. července 1675 byl sloup slavnostně vysvěcen. V průběhu 19. a 20. století byl mariánský sloup několikrát přemístěn. Roku 1991 byl sloup poničen a vrcholová plastika odcizena. Po celkovém restaurování byl mariánský sloup v roce 1994 postaven na náměstí uprostřed města. Poslední renovace objektu proběhla v roce 2013.

 

Objekt: raně barokní sloup s figurální plastikou

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chodov (Chodau)

Okres: Sokolov

Poloha: na náměstí na křížení ulic Staroměstská a Komenského uprostřed města

GPS: 50°14'20.775"N, 12°44'55.938"E

Období vzniku: 1675

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann Wilhelm z Plankenheimu

Slavnostní vysvěcení: 16. července 1675

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1994 a 2013

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 28083/4-599

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Raně barokní sloup se sochou Panny Marie nechal vytvořit v roce 1675 tehdejší držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu neznámým autorem na významném rozcestí naproti pozdějšímu domu čp. 157 při cestě do Vintířova na jihozápadním okraji tehdejší vsi Dolní Chodov (Unter Chodau), dnešního města Chodov (Chodau). Dne 16. července 1675 byl následně mariánský sloup slavnostně odhalen a vysvěcen. Někdy ve druhé polovině 19. století byl poté sloup patrně z důvodu výstavby dnešní Tovární ulice (Fabriksstrasse) k areálu místní porcelánky přenesen a umístěn před obytnou budovou zemědělské usedlosti čp. 155 Christlův dvůr (Christlhof) v Nerudově ulici.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však mariánský sloup přestal být udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl sloup se sochou Panny Marie zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 28083/4-599. Z důvodu demolice usedlosti a stavebních prací během výstavby nového městského autobusového nádraží však musel být mariánský sloup v roce 1975 znovu přemístěn, tentokrát do zahrady dnes již rovněž zbořeného, protějšího domu čp. 156 ve stejné ulici. Při příležitosti transferu byl tehdy sloup se sochou Panny Marie restaurován. Neudržovaný mariánský sloup však z důvodu zvýšeného provozu v těchto místech při budování sídliště v Luční ulici znovu postupně chátral. V říjnu roku 1991 byl nakonec sloup vandalsky poškozen a vrcholová socha Panny Marie odcizena.

Roku 1994 byl následně poničený sloup celkově restaurován akademickým sochařem Janem Bradnou včetně vytvoření repliky vrcholové plastiky podle dochované historické ikonografie. Obnovený sloup se sochou Panny Marie byl následně znovu přenesen a postaven na náměstí na křížení ulic Staroměstská a Komenského uprostřed města. V roce 2013 přistoupilo město k další celkové renovaci sloupu se sochou Panny Marie za přispění z rozpočtu z Fondu malých projektů Euregia Egrensis, během které byl mariánský sloup odborně zrestaurován a prostranství doplněno zdobným kovovým plůtkem.

 

Popis objektu

Raně barokní pískovcový sloup se sochou Panny Marie. Vrcholová figurální plastika představuje modlící se světici v podživotní velikosti, oděnou v širokém rozevlátém plášti, v kontrapostu s prostovlasou hlavou mírně zakloněnou a s rukama sepjatýma na prsou v modlitbě. Panna Marie Ochranitelka pod rozevřeným ochranným pláštěm ukrývala oběti moru. Matka Boží stojí na stylizovaném plastickém obláčku s andílčí hlavičkou na přední straně. Atypicky ztvárněná plastika zobrazující Pannu Marii byla v lidovém podvědomí dlouho považována za sochu sv. Veroniky. Socha je postavena na vrcholu bohatě zdobeného válcového korintského sloupu s mohutnou, bohatě profilovanou antikizující kapitálou (hlavicí). Stěny sloupu jsou ornamentálně zdobeny plastickým rostlinným dekorem v podobě ovíjejících se listů vavřínu.

Sloup je postaven na bohatě profilovaném hranolovém podstavci s mohutnou vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny mělkými obdélnými vpadlými rámci. Na přední straně podstavce je vyvedena plastická datace zřízení objektu „ANNO 1675“ s plastickým reliéfem stylizovaného čtyřlistého květu uprostřed. Na levé straně je vyveden plastický reliéfní rodový znak pánů z Plankenheimu s monogramem zakladatele objektu v rozích: „H. W. V. P.“ (Hans Wilhelm von Planckenheim). V rámci na pravé straně podstavce je pak vyveden plastický monogram „IHS“ jména Ježíše Krista s planoucím srdcem. Na zadní straně podstavce je ve vpadlém rámci vyveden plastický monogram „MRA“ jména Panny Marie se srdcem. Základnu podstavce tvoří profilovaný hranolový sokl.

Sloup s podstavcem je postaven na třech kamenných stupních, složených z hranolových žulových bloků s mírně zkosenou horní plochou. Kolem objektu je dnes vytvořen nízký zdobný kovový plůtek a vnitřní plocha upravena do podoby okrasného záhonu.

 

Fotodokumentace

Chodov - sloup se sochou Panny Marie | mariánský sloup na počátku 20. století
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie u Christlova dvora čp. 155 na počátku 20. století
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | mariánský sloup na snímku z roku 1927
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | restaurovaný mariánský sloup - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | přední strana mariánského sloupu - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | zdobení pískovcového sloupu - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | vrcholová socha Panny Marie - leden 2014
 
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | vrcholová socha Panny Marie - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | podstavec mariánského sloupu - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | přední strana mariánského sloupu - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie v Chodově - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | raně barokní sloup se sochou Panny Marie - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | raně barokní sloup se sochou Panny Marie - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | restaurovaný mariánský sloup - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie - leden 2014
 
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | zadní strana mariánského sloupu - leden 2014
Chodov - sloup se sochou Panny Marie | sloup se sochou Panny Marie v Chodově - leden 2014
 

Použitá literatura

Boříková, J. - Bořík, O. 2010 : Mor na Karlovarsku, Sokolov, 138
Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 34/35
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 511
Prokop, V. - Smola, L. 2014 : Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 220
Sarkányová, I. 2014 : Chodov, jak jej (ne)znáte, Chodov, 8
Slouka, J. 2010 : Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Praha, 110
Vlasák, V. 1994 : Dějiny Chodova, Chodov, 21

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz