přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Chodov - socha sv. Šebestiána

Chodov - socha sv. Šebestiána

Chodov - socha sv. Šebestiána |

Raně barokní sochu sv. Šebestiána nechal zřídit patrně v roce 1673 tehdejší držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu na významném rozcestí silnic do Božičan a Mírové východně od města Chodov (Chodau). Po roce 1945 však neudržovaná plastika trpěla narůstajícím provozem a exhalacemi. Roku 1986 byla proto ošetřena a přenesena ke kostelu sv. Vavřince. V letech 2006-2007 byla provedena celková renovace plastiky.

 

Objekt: raně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Chodov (Chodau)

Okres: Sokolov

Poloha: při jižním průčelí kostela sv. Vavřince uprostřed města

GPS: 50°14'25.319"N, 12°44'56.905"E

Původní poloha: na rozcestí silnic do Božičan a Mírové na východním okraji města

Původní GPS: 50°14'23.748"N, 12°45'5.865"E

Období vzniku: 1673

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann Wilhelm z Plankenheimu

Materiál: žula / kov

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2006-2007

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Raně barokní sochu sv. Šebestiána nechal zřídit patrně v roce 1673 tehdejší držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu neznámým autorem na významném rozcestí silnic do Božičan a Mírové východně od města Chodov (Chodau). V těchto místech se nejdéle do zrušení hrdelního soudnictví v roce 1786 nacházelo bývalé městské popraviště a zdejší pozemky se poté lidově nazývaly Öder Galgen (Pustá šibenice). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala.

Dne 3. května 1958 byla socha sv. Šebestiána v Chodově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 28119/4-600. Neudržovaná kamenná plastika, stojící v soukromé zahradě domu čp. 374, však trpěla narůstajícím provozem a exhalacemi. V roce 1986 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci a ošetření zchátralého objektu, který byl následně přenesen a umístěn před vstupem na městský hřbitov u jižního průčelí farního kostela sv. Vavřince uprostřed města.

V rámci obnovy vnější fasády kostela sv. Vavřince v létě roku 2006 přistoupilo město Chodov z obavy poškození plastiky při stavebních pracích souběžně k další renovaci sochy sv. Šebestiána, poškozené povětrnostními vlivy a zásahy vandalů, kteří vylomili z hrudi světce dva kovové šípy. Restaurátorské práce provedl akademický sochař Mgr. Martin Široký, který vrcholovou plastiku převezl do svého pražského ateliéru. Podstavec sochy byl obedněn a ponechán na místě.

Z důvodu zpoždění rozsáhlých rekonstrukčních prací na kostele mohla být renovovaná plastika navrácena na své místo až na jaře roku 2007. Současně s osazením plastiky byl renovován podstavec sochy. V červnu roku 2007 poté v období stabilních klimatických podmínek provedl sochař Široký závěrečnou hydrofobizaci kamenného objektu. Celkové náklady na renovaci plastiky činily 88.500 Kč za přispění 50.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje.

 

Popis objektu

Raně barokní žulová socha sv. Šebestiána na podstavci. Vrcholová figurální plastika, postavená čelně k divákovi, představuje světce jako mučedníka ve chvíli výkonu trestu smrti. Polonahý mladý muž, oděný pouze v bederní roušce, je přivázán silnými provazy ke kmeni stromu, mučednickému kůlu, a tělo má proťaté pěti šípy z pozlaceného bronzu. Nad světcovou hlavou je umístěna pozlacená svatozář. Základnu sochy tvoří nízká hranolová podesta. Vrcholová plastika je postavena na nízkém rozšiřujícím se žulovém soklu s profilovanou hlavicí a mohutnou patkou.

Socha sv. Šebestiána na soklu je umístěna na vrcholu vysokého hranolového žulového podstavce s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny obdélnými pozitivními plastickými rámci s projmutými rohy. Na podstavci nejsou vysekány žádné nápisy ani datace. Spodní část podstavce je tvořena nízkým hranolovým soklem. Podstavec je umístěn na nízkém stupni, složeném ze žulových kvádrů s horní profilací, spojených železnými kramlemi. Na původním stanovišti byl objekt postaven na vyzděné kamenné terase, kopírující půdorys stupně pod podstavcem.

 

Fotodokumentace

Chodov - socha sv. Šebestiána | socha sv. Šebestiána v Chodově na fotografii z doby kolem roku 1924
Chodov - socha sv. Šebestiána | plastika na původní místě na křižovatce na východním okraji města roku 1927
Chodov - socha sv. Šebestiána | socha sv. Šebestiána kolem roku 1935
Chodov - socha sv. Šebestiána | vrcholová plastika v době kolem roku 1945
Chodov - socha sv. Šebestiána | žulová socha sv. Šebestiána - duben 2013
Chodov - socha sv. Šebestiána | plastika po celkové renovaci - duben 2013
Chodov - socha sv. Šebestiána | přední strana žulové plastiky - duben 2013
Chodov - socha sv. Šebestiána | vrcholová žulová plastika světce - duben 2013
 
Chodov - socha sv. Šebestiána | vrcholová žulová plastika světce - duben 2013
Chodov - socha sv. Šebestiána | žulová socha sv. Šebestiána - leden 2014
Chodov - socha sv. Šebestiána | socha sv. Šebestiána u kostela sv. Vavřince - leden 2014
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 36
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 511
Sarkányová, I. 2014 : Chodov, jak jej (ne)znáte, Chodov, 8
Vlasák, V. 1994 : Dějiny Chodova, Chodov, 21

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz