přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla

Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla

Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla |
 

Obec: Čichalov (Sichlau)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°7'33.498"N, 13°10'12.218"E

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní obecní kaple, zasvěcená původně Panně Marii, byla postavena během 17. století na svahu v severní části obce Čichalov (Sichlau). V roce 1779 byla kaple nově zasvěcena patronům počasí sv. Janu a Pavlu. V době protestantismu zde působil pastor Sixtu Müller, který však roku 1824 z Čichalova odešel. Roku 1844 pořídil Johann Tausch z usedlosti č. 1 nový oltářní obraz sv. Jana a Pavla. Koncem 19. století byla kaple přestavěna. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Při vloupání do kaple na počátku devadesátých let byly nožem poškozeny oltářní obraz a obraz sv. Floriána, otevřeny, prohledány a zničeny relikviáře na oltáři. Interiér kaple je dnes již značně zchátralý.

 

Popis objektu

Obdélná kaple s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem se zaoblenými nárožími krytá strmou plechovou valbovou střechou s otevřenou hranolovou sloupkovou zvoničkou s jehlancovou stříškou. V ose jižní stěny lodi je veden obdélný vchod, další vstup je proražen v západní stěně kaple. Vnější fasády kaple jsou hladké, bez členěni. Uvnitř je kaple plochostropá, krytá trámovým stropem. Loď kaple, oddělená polokruhovým triumfálním obloukem, je doplněna dřevěnou kruchtou s vydutou kuželkovou poprsnicí.

Vnitřní zařízení kaple tvoří rámový oltář z let 1660-1670 s boltcovými křídly, poškozeným soudobým obrazem sv. Jana a Pavla, oděných v brnění, postranními sloupy a znaky patronů kostela po stranách predely. Na zadní straně oltářního obrazu je umístěn nápis: „Zur Ehre Gottes errichtet von Johann Tausch aus Sichlau 1, 1844“ (Ke cti Boží nechal zřídit Johann Tausch z Čichalova). U triumfálního oblouku je postavena polygonální kazatelna s rámovou výzdobou v jednotlivých polích. Na jižní stěně lodi je zavěšen poškozený lidový obraz sv. Floriána z poloviny 19. století od žlutického malíře Jana Müllera, kolorovaná rytina „Dobrých pastýřů“, obraz Panny Marie ve zlatém rámu a několik menších obrazů a rytin z téže doby. Původně bývaly v interiéru kaple umístěny rovněž lidové polychromované sošky Panny Marie (Madony svatohorského typu) a sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Na kruchtě jsou umístěny pozůstatky polních a hřbitovních křížů z okolí a nosítka pro sošku Panny Marie , užívané při poutích.
Ve zvoničce kaple je umístěn zvon s monogramem a datací „Fr. J. K. 1801“.

 

Fotodokumentace

Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | kaple sv. Jana a Pavla - březen 2011
Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | kaple od jihozápadu - březen 2011
Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | jižní průčelí kaple sv. Jana a Pavla - březen 2011
Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | kaple od západu - březen 2011
Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | kaple od severozápadu - březen 2011
Čichalov - kaple sv. Jana a Pavla | závěr kaple od východu - březen 2011
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 233
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 204

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz