přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Činov - kaple

Činov - kaple

Činov - kaple | Činov - kaple

Původně dřevěná pozdně gotická kaple byla vystavěna na počátku 16. století na malé vyvýšenině na horním severozápadním okraji vsi Činov (Schönau). Po výstavbě nového kostela sv. Martina v roce 1776 byla kaple přeměněna na márnici a ptrně nově vyzděna z lomového kamene. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V průběhu 60. let 20. století byla nakonec v rámci demolice vsi spolu s kostelem zbořena.

 

Objekt: pozdně gotická kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Činov (Schönau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na hřbitově u kostela sv. Martina na severozápadním okraji vsi

GPS: 50°12'10.225"N, 13°0'2.906"E

Období vzniku: počátek 16. století

Architekt: neznámý

Přestavba: po roce 1776

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 60. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původně dřevěná pozdně gotická kaple byla vystavěna na počátku 16. století podle návrhu neznámého architekta na malé vyvýšenině na horním severozápadním okraji vsi Činov (Schönau). Farou spadala kaple zpočátku ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Andělské Hoře. V polovině 16. století se ve zdejší oblasti rozšířilo protestantství a od roku 1552 tak byl Činov spravován luteránským kazatelem. Katolická správa byla obnovena teprve po bitvě na Bílé hoře, kdy roku 1623 získal konfiskované panství hrabě Heřman Černín z Chudenic.

Po výstavbě nového filiálního kostela sv. Martina v roce 1776 byla původní kaple přeměněna na márnici nově založeného hřbitova. Snad tehdy byla kaple nově vyzděna z lomového kamene. Již na mapě stabilního katastru vsi z roku 1842 je bývalá kaple zakreslena jako nespalná. V roce 1926 byla z bývalé kaple přenesena do sousedního kostela sv. Martina hodnotná pozdně gotická trojkřídlá archa z počátku 16. století.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a následném začlenění do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestala být bývalá kaple udržována a postupně chátrala. Na snímcích vojenského leteckého mapování z počátku šedesátých let 20. století zůstávalo z bývalé kaple již pouze obvodové zdivo bez zastřešení. Krátce poté byla kaple spolu se sousedním kostelem a velkou částí zástavby vsi zbořena. Pozůstatky kaple patrně překryly sutiny sousedního strženého kostela a nejsou již v prostoru zdevastovaného hřbitova rozpoznatelné.

 

Popis objektu

Původně dřevěná pozdně gotická kaple na obdélném půdorysu krytá jehlancovou střechou. Po přeměně na márnici byla kaple vyzděna z lomového kamene. Vnitřní prostor přebudované kaple býval dvouprostorový.

Vnitřní zařízení kaple tvořil oltář v podobě hodnotné, vyřezávané pozdně gotické trojkřídlé archy z počátku 16. století. Střední část archy o rozměrech 2 x 3 metru tvořil obraz Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nad otevřeným hrobem se vznášela osvětlená postava Spasitele. Na obou postranních křídlech byla vyvedena malbou na dřevě vyobrazení celkem čtyř evangelistů s atributy. V levém dílu byl vyobrazen sv. Jan Evangelista s knihou na kolenou, na které byl nápis: „Sanitus Johanness Tag“. Na modlící lavici bylo otevřeno evangelium s textem: „Das Blut Jesu Christi Macht Unss rein“ (Krev Ježíše Krista nás očišťuje). Pod tím byl vyobrazen sv. Marek, jehož kniha položená na kolenou nesla nápis: „Sanitus Marcus“ a v knize evangelia na lavici byl umístěn text: „Christus Ist umd unrer Misedat willen…“. V horní části pravého křídla byl vyveden sv. Matouš. Kniha evangelia ukazovala slova: „Anno 1578 Sanitus Mattheuss Der Jü“. Pod tím bylo vyobrazení sv. Lukáše, na stránkách jehož knihy stálo: „Santuss Lukas Beschneidet uns“.

 

Fotodokumentace

Činov - kaple | bývalá kaple přeměněná na márnici a zakreslená jako nespalný objekt na výřezu mapy stabilního katastru vsi Činov (Schönau) z roku 1842
Činov - kaple | bývalá kaple na hřbitově u kostela sv. Martina v Činově na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Činov - kaple | torzo kaple bez zastřešení u kostela sv. Martina v Činově na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II, Chomutov 2004, s. 21-22.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 11-12.
Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 44.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 340.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2004, s. 49.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 307.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz