přeskočit k navigaci »

Úvod > Přírodní zajímavosti > Dalovice - Körnerův dub

Dalovice - Körnerův dub

Dalovice - Körnerův dub |

Chráněný Körnerův dub se nachází v centrální části zámeckého parku v jihozápadní části obce Dalovice (Dallwitz). Asi 700 - 900 let starý dub letní (Quercus robur L.) s obvodem kmene 887 cm dosahuje výšky 18 metrů. Památným stromem byl vyhlášen dne 1. března 1981. Körnerův je nejznámějším a nejstarším památným stromem na Karlovarsku. Se svým odhadovaným věkem patří mezi nejstarší stromy v České republice a odborníci ho řadí k šestici nejsilnějším dubům v zemi.

 

Objekt: památkově chráněný solitérní dub

Typologie: památné stromy

Kategorie: přírodní zajímavosti

Obec: Dalovice (Dallwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v zámeckém parku v jihozápadní části obce

GPS: 50°14'48.309"N, 12°53'39.464"E

Druh ochrany: památný strom

Datum vyhlášení: 1. března 1981

Druh: Dub letní (Quercus robur L.)

Obvod kmene: 887 cm

Výška: 18 m

Stáří: 700-900 let

Historie objektu

Již v době středověku rostlo v prostoru za zdejší tvrzí několik obrovských dubů. Podle pověsti byl největší z nich mohutným stromem již za doby vlády Karla IV. V tomto prostoru byl později založen rozsáhlý zámecký park, který se rozkládal v jihozápadní části obce Dalovice (Dallwitz). Během třicetileté války v první polovině 17. století vydal císař Ferdinand III. nařízení, aby devět prastarých dalovických dubů v blízkosti vojenského tábora dragounů Gallasova regimentu bylo vojensky šetřeno.

Koncem 18. století se stal zámecký park v Dalovicích se staletými duby oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z nedalekých Karlových Varů. K nejvýznamnějším návštěvníkům tehdy patřil Johann Wolfgang Goethe. Na Goethovo doporučení navštívil v roce 1811 několikrát obec Dalovice německý romantický básník Karl Theodor Körner, který se tehdy léčil z válečného zranění v Karlových Varech. Theodor Körner si zamiloval zdejší zámecký park a chodil sem z Karlových Varů na procházky. V parku tehdy zůstalo již jen pět velkých mohutných dubů, pod kterými Körner odpočíval a psal básně, například báseň „Lied die Eichen“.

V roce 1863 byl patrně při příležitosti oslav k 50. výročí Körnerova úmrtí nejmohutnější solitérně rostoucí dub s několikapatrovou korunou v centrální části zámeckého parku pojmenován na počest básníka Körnerův dub. Tehdy stávaly v parku celkem tři mohutné duby. Jeden ze zdejších dubů však v letech 1872 nebo 1873 byl zapálen díky „…nepozorností hajného, který v dutině kuny vykuřoval…“ a při následném hašení uhynul. Roku 1880 napsal lázeňský lékař Eduard Hlawaczek, že Körnerův dub i jiné staré duby v parku jsou nemocné. Druhý z dubů se začátkem 20. století změnil v suché torzo a musel být podepřen fošnami. Počátkem 20. století proto vypukla snaha o záchranu těchto prastarých stromů, do pařezů uhynulých dubů byly tehdy zasazeny odnože z Körnerova dubu.

V roce 1913 byla na kmen Körnerova dubu u příležitosti 100. výročí úmrtí Theodora Körnera připevněna tabulka s textem Körnerovy básně „Lied die Eichen“. V roce 1914 nechala majitelka zdejšího zámku baronka Mathilde Riedl von Riedenstein na prostranství u Körnerova dubu vztyčit básníkovu bronzovou bustu od sochaře Ludwika Tischlera.

V době po roce 1945 byli v obou bývalých zámeckých budovách v Dalovicích ubytováni vojáci československé armády a sousední zámecký park se stal cvičištěm. Patrně stářím, nedostačující péčí uschly některé mohutné větve Körnerova dubu a ve stromě se vytvořila rozsáhlá dutina. Do vzniklé dutiny následně neukáznění návštěvníci parku házeli různé papíry a odpadky. Dne 1. března 1981 byl na základě historického návrhu lesníka a historika Jana Evangelisty Chadta-Ševětínského Körnerův dub vyhlášen pro svůj vzrůst a věk památkově chráněným stromem.

Dne 9. října 1985 vypukl v dutině stromu požár. Dne 28. června 1994 vypukl uvnitř Körnerova dubu další velký požár, který zdolávaly dva hasičské sbory více než šest hodin. Následně byl Körnerův dub náročnými dendrologickými postupy konzervován a zajištěn proti vandalům. Na stromě bylo instalováno několik epoxidových stříšek zabraňujících vtékání vody do kmene, několik pevných vazeb a betonových plomb v patě kmenu, v kořenových nábězích byly umístěny kovové mřížky. Okolo kmene byl vysazen nízký keřový záhon pro provzdušnění ušlapaný hlíny a okolí vkusně upraveno.

Dnes je Körnerův dub nejznámějším a nejstarším památným stromem na Karlovarsku. Se svým odhadovaným věkem 700 - 900 let patří mezi nejstarší stromy v České republice a odborníci ho řadí k šestici nejsilnějším dubům v zemi. Jako jeden z mála stromů u nás byl navržen do mezinárodního katalogu zvlášť cenných stromů na Zemi.

 

Popis objektu

Vzrostlý, asi 700 - 900 let starý dub letní (Quercus robur L.), dosahující výšky 18 metrů. Střídmou korunu stromu dnes tvoří poslední dvě silné kosterní větve. Mohutný válcovitý kmen s centrální dutinou má obvod 887 cm. Vzhled kmene s kořenovými náběhy připomíná sloní nohu. Okolo stromu je vysázen nízký keřový záhon.

 

Fotodokumentace

Dalovice - Körnerův dub | olejomalba malíře Wenzla Wirknera z Mnichova - Theodor Körner pod tisíciletým dubem v Dalovicích v roce 1811
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na kresbě z konce 19. století
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na malbě z konce 19. století
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na fotografii z konce 19. století
Dalovice - Körnerův dub | jeden z uschlých mohutných dubů v zámeckém parku koncem 19. století
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na historické polygrafii z konce 19. století
Dalovice - Körnerův dub | oblíbené objímání kmene Körnerova dubu patrně v roce 1891
Dalovice - Korneruv dub | KKörnerův dub na historické fotografii z doby kolem roku 1895
 
Dalovice - Körnerův dub | objímání kmene dubu na historické pohlednici z roku 1900
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub v zámeckém parku na historické pohlednici z roku 1900
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub patrně v roce 1900
Dalovice - Körnerův dub | oblíbené objímání kmene Körnerova dubu počátkem 20. století
Dalovice - Körnerův dub | objímání kmene dubu na pohlednici z doby kolem roku 1900
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na historické fotografii z počátku 20. století
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub počátkem 20. století
Dalovice - Körnerův dub | pařez uhynulého stromu s odnoží Körnerova dubu počátkem 20. století
 
Dalovice - Körnerův dub | objímání kmene Körnerova dubu na pohlednici z roku 1909
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub v zámeckém parku v době před rokem 1913
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub před tzv. Novým zámkem za první republiky
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub v zámeckém parku v době po roce 1914
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub v zámeckém parku v době kolem roku 1914
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub v parku na kolorované pohlednici z roku 1920
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub na historické fotografii z roku 1924
Dalovice - Körnerův dub | památkově chráněný Körnerův dub v dalovickém zámeckém parku - červen 2011
 
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | busta básníka Theodora Körnera před Körnerovým dubem  - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | Körnerův dub - prosinec 2007
Dalovice - Körnerův dub | kmen připomínající sloní nohu - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - červen 2011
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - červen 2011
 
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - červen 2011
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - červen 2011
Dalovice - Körnerův dub | chráněný Körnerův dub - červen 2011
Dalovice - Körnerův dub | kovová mřížka v kořenových nábězích stromu - květen 2009
Dalovice - Körnerův dub | památný Körnerův dub s bustou básníka Theodora Körnera v bývalém zámeckém parku v Dalovicích - prosinec 2007
 

Použitá literatura

Michálek, J. 2008 : Památné stromy Karlovarského kraje, Sokolov, 61

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz