přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dalovice - Nový zámek

Dalovice - Nový zámek

Dalovice - Nový zámek |

Nové reprezentativní sídlo v historizujícím slohu nechal vystavět v letech 1874-1875 tehdejší majitel zdejšího statku baron Friedrich Riedl von Riedelstein nedaleko Starého zámku v jihozápadní části obce Dalovice (Dallwitz). Někdy na počátku 20. století byl objekt empírově upraven. Od roku 1958 se stal objekt Nového zámku sídlem Odborného učiliště spojů, dnes zde sídlí Střední odborná škola logistická. V letech 2008-2012 proběhala celková rekonstrukce a modernizace objektu.

 

Objekt: empírově upravený pseudobarokní zámek

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dalovice (Dallwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v zámeckém parku v jihozápadní části obce

GPS: 50°14'48.853"N, 12°53'32.611"E

Období vzniku: 1874-1875

Architekt: neznámý

Rekonstrukce: 2008-2012

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 38621/4-779

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Nové reprezentativní sídlo v historizujícím pseudobarokním slohu nechal vystavět v letech 1874-1875 tehdejší majitel zdejšího statku baron Friedrich Riedl von Riedelstein nedaleko starého zámečku v jihozápadní části obce Dalovice (Dallwitz). Po výstavbě Nového zámku byl následně rovněž upraven prostor okolo objektu a založen zde nový zámecký park v podobě anglického parku s prastarými duby. Původní zámecký park se rozkládal před budovou Starého zámku, severně od poplužního dvora. V objektu Starého zámku byla následně zřízena ubytovna pro zaměstnance místní porcelánky, která do roku 1889, kdy byla porcelánka prodána majiteli loketské porcelánky, baronu Springerovi.

Po smrti Friedricha Riedla von Riedenstein v roce 1905 zdědili zdejší statek jeho čtyři potomci. Nejstarší syn Eduard Riedl von Riedenstein následně všechny své sourozence vyplatil a stal se jediným majitelem panství. Eduard Riedl založil ve Starém zámku knihovnu s rozsáhlou sbírkou německé, anglické a francouzské literatury, zaměřené především na geografickou a cestopisnou literaturu. Eduard znal několik světových jazyků, rád podnikal daleké cesty, ze kterých vozil řadu předmětů do jeho umělecké sbírky. Někdy na počátku byl objekt Nového zámku empírově upraven. Po smrti Eduarda Riedla von Riedenstein v roce 1936 převzala dalovický statek vdova a dvě dcery, které se však v Dalovicích příliš nezdržovaly a pobývaly většinu času v Rakousku a ve Švýcarsku.

Na konci druhé světové války byl veškerý zdejší majetek rodině Riedlů von Riedenstein zabaven a část sbírky odvezla Rudá armáda. Nový zámek poté přešel do vlastnictví československého státu. Dne 3. května 1958 byl Nový zámek čp. 112 v Dalovicích zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 38621/4-779. Od roku 1958 se stal objekt Nového zámku sídlem Odborného učiliště spojů. V letech 1958-1963 následně proběhly stavební úpravy Nového zámku a přeměna interiérů objektu pro potřeby učiliště celkovým nákladem více než 3 miliony Kčs. V budově byly zřízeny učebny, internát a jídelna. Pozemek kolem Nového zámku byl oplocen.

Po privatizaci na počátku devadesátých let 20. století přešel objekt Nového zámku do soukromých rukou. V budově je umístěno sídlo Střední odborné školy logistické. V letech 2008-2012 proběhala v několika etapách celková rekonstrukce a modernizace objektu při zachování původní historické podoby s celkovým nákladem více než 5 milionů korun za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Objekt získal nové vnější fasády, byla opravena střecha, vyměněna dveře a okna a zmodernizovány rozvody vody a topení.

 

Popis objektu

Čtyřboká patrová zámecká budova v historizujícím slohu na obdélném půdorysu, krytá eternitovou valbovou střechou s vikýři. Hlavní východní průčelí objektu, obrácené směrem do zámeckého parku, je zvýrazněno mohutným trojosým středovým rizalitem, završeným trojbokým empírovým štítem. Původně zde býval umístěn obdélný štítový nástavec rizalitu v podobě kuželkové balustrády s datací 1875, vynášející pískovcový erb s pískovcovými věžičkami po stranách. Nároží hlavního průčelí jsou doplněny mohutnými válcovými věžicemi, zakončenými kuželovými střechami. Střechy bývaly původně zdobeny malými vikýřky a završeny hranolovými sloupkovými věžičkami s jehlancovými stříškami. Před východním průčelím je umístěno mohutné dvouramenné schodiště s terasou, zdobené původně balustrádovým zábradlím.

Zadní západní průčelí objektu je zvýrazněno dvojicí hranolových věžic v nárožích, završených nízkými stanovými stříškami. Stěny objektu jsou prolomeny obdélnými okny, doplněnými s římsovými štíty, pilastry po stranách. Nad středovým oknem hlavního průčelí je umístěn trojúhelníkový štít. Okna po stranách rizalitu v patře hlavního rizalitu byla později zdvojena. Patro objektu odděleno mohutnou profilovanou římsou, na vrcholu stěn je umístěna obdobná mohutná profilovaná korunní římsa, vynesená na konzolách. Stěny věžic byly mezi okny zdobeny reliéfními erby, vrcholová římsa pod střechou pak zdobnými hlavicemi. Většina dekorativních historizujících prvků fasády byla setřena patrně empírovou úpravou objektu. Během druhé poloviny 20. století byly ve střeše patrně prolomeny mohutné vikýřové nástavby.

 

Fotodokumentace

Dalovice - Nový zámek | Nový zámek na akvarelu Antona Lewyho kolem roku 1890
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek na historické pohlednici z počátku 20. století
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek na historické fotografii z počátku 20. století
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek od Körnerova dubu v době před rokem 1913
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek na historické fotografii z doby po roce 1914
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek na historické fotografii z doby po roce 1914
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek po empírové úpravě v době před rokem 1945
Dalovice - Nový zámek | historické interiéry Nového zámku v době před rokem 1945
 
Dalovice - Nový zámek | etnografické sbírky barona Eduarda  Riedla von Riedenstein v interiérech Nového zámku na snímku z doby před rokem 1945
Dalovice - Nový zámek | objekt bývalého Nového zámku v Dalovicích v roce 1983
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku v roce 1983
Dalovice - Nový zámek | Nový zámek v dalovickém zámeckém parku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | historizující Nový zámek od východu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | objekt Nového zámku v Dalovicích - prosinec 2007
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - prosinec 2007
 
Dalovice - Nový zámek | historizující Nový zámek od východu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - květen 2009
Dalovice - Nový zámek | historizující Nový zámek od východu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - květen 2009
Dalovice - Nový zámek | hlavní východní průčelí Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | hlavní průčelí Nového zámku - červen 2011
Dalovice - Nový zámek | hlavní průčelí Nového zámku - březen 2013
 
Dalovice - Nový zámek | jižní průčelí Nového zámku - červen 2011
Dalovice - Nový zámek | jižní průčelí Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | objekt Nového zámku od jihovýchodu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | jižní průčelí objektu Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | historizující objekt Nového zámku od jihu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | jižní průčelí objektu Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | jižní průčelí historizujícího Nového zámku - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | historizující objekt Nového zámku od západu - březen 2013
 
Dalovice - Nový zámek | zadní západní průčelí Nového zámku - únor 2013
Dalovice - Nový zámek | objekt Nového zámku od severozápadu - březen 2013
Dalovice - Nový zámek | historizující Nový zámek v Dalovicích - březen 2013
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 16
Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 34/35
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 55
Úlovec, J. 1995 : Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích, III. Historický sborník Karlovarska, Karlovy Vary, 38/43

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz