přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Damice - pomník obětem 1. světové války

Damice - pomník obětem 1. světové války

Damice - pomník obětem 1. světové války | Damice - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechala vztyčit v roce 1936 místní skupina spolku „Heimatsöhne im Weltkriege“ na břehu Plavenského potoka na příjezdové cestě k budově obecní školy uprostřed vsi Damice (Damitz). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 21. června 1936 za velké účasti místních obyvatel a nejrůznějších spolků z širokého okolí. Po roce 1945 však byly z pomníku novými osídlenci odstraněny kovové nápisové desky a neudržovaná kamenná stéla následně zcela zarostla břečťanem.

 

Objekt: pomník v podobě stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Damice (Damitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na pravém břehu Plavenského potoka uprostřed vsi

GPS: 50°19'53.328"N, 13°0'38.472"E

Období vzniku: 1936

Architekt: neznámý

Stavebník: Heimatsöhne im Weltkriege

Slavnostní odhalení: 21. června 1936

Materiál: čedič / kov

Období devastace: po roce 1945

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechala vztyčit v roce 1936 místní skupina spolku „Heimatsöhne im Weltkriege“ (Synové vlasti ve světové válce) za pomoci místních obyvatel na kamenné terase na pravém břehu Plavenského potoka (Holzbach) na příjezdové cestě k budově obecní školy uprostřed vsi Damice (Damitz). Velký čedičový blok na stavbu pomníku byl nalezen na pozemcích patřících k mlýnu na Ohři čp. 23 (Eger Mühle). Pomník byl zřízen na památku celkem 10 padlých vojáků z Damic na frontách světové války.

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 21. června 1936 za velké účasti místních obyvatel a nejrůznějších spolků z širokého okolí. Průvodní řeč pronesl velitel místní skupiny spolku „Heimatsöhne im Weltkriege“ Josef Fischer a děkovnou řeč doplnil vedoucí všech skupin nadporučík D. Kirsch z Chomutova. Odhalený pomník následně vysvětil farář Josef Winter z Krásného Lesa. Ředitel místní školy Anton Gabriel poté předal pomník pod správu obce zastoupené starostou Hornem. Po skladbě „Ich hat einen Kammeraden" následovala slavnostní přehlídka a průvod nastoupených členů místních skupin spolku „Heimatsöhne im Weltkriege“ z okolí a členů Spolku veteránů z Krásného lesa (Verein gedienter Soldaten Schönwald). Slavnostní den byl zakončen zahradním koncertem.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však byly z pomníku novými osídlenci odstraněny kovové nápisové desky a neudržovaná kamenná stéla v průběhu druhé poloviny 20. století následně zcela zarostla břečťanem a její okolí náletovými křovinami.

 

Popis objektu

Pomník v podobě kamenné stély tvoří velký, hrubě opracovaný čedičový blok o rozměrech 1,7 x 1,6 x 0,6 metru. Na čelní pohledové rovné straně kamene bývaly původně připevněny tři kovové reliéfní a nápisové desky. Na pravé straně bývala situována obdélná kovová plaketa s plastickým reliéfe hlavy vojáka v přilbě. Pod plaketou byla osazena obdélná nápisová deska s německým věnovacím nápisem: „Zum Gedenken / an unsere gefallene / Heimatsöhne.“ (Na paměť na naše padlé syny vlasti). V levé části kamene pak byla připevněna obdélná nápisová deska s datací „1914-1918“ rozdělenou symbolem válečného železného kříže a soupisem 10 jmen padlých vojáků z Damic. V dolní části pak byla připevněna zasklená plechová lucerna. Základnu kamenné stály tvoří nízká hranolová betonová podesta obdélného půdorysu. Pomník je postaven na mohutné čtvercové terase nad břehem potoka, vyzděné z lomového kamene.

 

Fotodokumentace

Damice - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Damicích dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | velitel místní skupiny spolku „Heimatsöhne im Weltkriege“ Josef Fischer dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | farář Josef Winter z Krásného Lesa během svěcení pomníku dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | starosta Horn pokládá věnec u odhaleného pomníku padlým v Damicích dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | starosta Horn přebírá od ředitele školy Antona Gabriela pomník pod správu obce dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | starosta Horn přebírá pomník pod správu obce dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | starosta Horn přebírá od ředitele školy Antona Gabriela pomník pod správu obce dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | starosta Horn přebírá od ředitele školy Antona Gabriela pomník pod správu obce dne 21. června 1936
 
Damice - pomník obětem 1. světové války | nově odhalený pomník obětem 1. světové války v Damicích dne 21. června 1936
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války v Damicích - březen 2008; foto Josef Macke
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války v Damicích - březen 2008; foto Josef Macke
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války v Damicích zcela porostlý břečťanem - leden 2020
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník padlým v Damicích - leden 2020
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník padlým v Damicích - leden 2020
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války v Damicích zcela porostlý břečťanem - leden 2020
Damice - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války v Damicích zcela porostlý břečťanem - leden 2020
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 169.
SOkA (443, OŠ Damice): Schulchronik der Volksschule in Damitz 1923-1945, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 88-89.
SOkA (679, FÚ Krásný Les): Kronika farnosti Krásný Les 1734-1938, Státní okresní archiv v Karlových Varech.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz