přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla

Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla

Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní obecní kaple sv. Petra a Pavla byla vystavěna v roce 1774 na místě starší dřevěné kaple ve svahu nad hlavní silnicí uprostřed vsi Dlouhá Lomnice (Lang Lammitz). Po roce 1945 však přestala být kaple užívána a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V únoru roku 1968 však byla kaple po nárazu nákladního vozu do zadní části nakonec zbořena.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dlouhá Lomnice (Lang-Lammitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve svahu nad hlavní silnicí uprostřed vsi

GPS: 50°9'34.236"N, 12°59'15.300"E

Období vzniku: 1774

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: únor 1968

Památková ochrana: od 18. ledna 1964 do 10. září 1966

Č. rejst. ÚSKP: 53309/4-787

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Zděná pozdně barokní obecní kaple sv. Petra a Pavla byla vystavěna v roce 1774 podle návrhu neznámého architekta na místě starší dřevěné kaple ve svahu nad hlavní silnicí uprostřed vsi Dlouhá Lomnice (Lang Lammitz). Ves tehdy obdržela povolení konat v kapli bohoslužby. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Bochově. V roce 1876 byly do zvoničky kaple zakoupeny dva zvony z roku 1815 z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žalmanově, kam byly tehdy pořízeny nové zvony. Během první světové války byl jeden ze zvonů kaple snesen a odvezen na válečné účely. Roku 1937 byly ve štítu kaple instalovány kruhové hodiny.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple užívána a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V šedesátých letech 20. století byla již kaple ve špatném stavu, interiér kaple byl vyrabován a hodiny a zvon byly ukradeny. Přesto byla ještě dne 18. ledna 1964 zchátralá kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 53309/4-787. O dva roky později však byla památková ochrana ke dni 10. září 1966 z neudržované kaple znovu sejmuta. V únoru roku 1968 však byla kaple po nárazu nákladního vozu do zadní části nakonec zbořena.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 5,5 x 7 metrů s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou břidlicovou střechou s mohutnou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, završenou cibulovou bání s makovicí a dvouramenným křížem na hrotnici. Zvonička dosahující do výšky 14 metrů byla pokryta břidlicí. Trojosé vstupní jižní průčelí kaple prolomené obdélným kamenný portálem vchodu se středovým klenákem a čtvercovým oknem s kamenným ostěním s uchy v ose nad ním bývalo nad vynesenou profilovanou římsou završeno trojúhelníkovým štítem s kruhovým plechovým ciferníkem hodin z roku 1937. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny po jednom mimo osu situovaném, velkém kasulovém okně. Svažitý terén vyrovnával mohutný vyzděný sokl. Omítané vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci. Před vstupním průčelím bývalo situováno mohutné předložené dvouramenné schodiště ke vchodu do kaple.

Vnitřní prostor kaple býval zaklenutý. Zařízení kaple tvořil barokní hlavní oltář s obrazem Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculata). Na oltáři bývaly postaveny asi metr vysoké vyřezávané figurální plastiky patronů kaple, apoštolů sv. Petra a Pavla. Presbytář kaple býval uzavřen mřížkou pro přijímání. Při levé straně triumfálního oblouku bývala postavena kazatelna. V jižní části lodi byla nad vstupním prostorem byla vynesena kruchta s harmoniem zakoupeným v roce 1893. Při obou bočních stěnách lodi byly postaveny dvě jednoduché lavice.

Ve zvoničce byly původně zavěšeny dva zvony z roku 1815, přenesené roku 1876 z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žalmanově. Jeden z nich byl však během 1. světové války zabaven na válečné účely.

 

Fotodokumentace

Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | obecní kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici na povinném císařském otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1842
Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | zchátralá kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici na snímku z doby po 2. světové válce
Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | zchátralá kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici od jihovýchodu na snímku z roku 1963
Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | zchátralá kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici od jihovýchodu - leden 1965
Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla | zchátralá kaple sv. Petra a Pavla v Dlouhé Lomnici od jihovýchodu před rokem 1968
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 297.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 28.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz