přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dlouhá - pomník obětem 1. světové války

Dlouhá - pomník obětem 1. světové války

Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | Dlouhá - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1920 na vrchu pahorku ve střední části vsi Dlouhá (Langgrün). Objekt vytvořil sochař Josef Böhm z Heřmanova podle návrhu Komité pro stavbu válečného pomníku. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 19. září 1920. Po začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však byl neudržovaný pomník rozvalen a poničen. V letech 2018-2019 byla provedena celková rekonstrukce zdevastovaného objektu.

 

Objekt: pomník v podobě vysoké kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dlouhá (Langgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na vrchu pahorku na levém břehu Lomnického potoka ve střední části vsi

GPS: 50°11'10.415"N, 13°2'28.018"E

Období vzniku: 1920

Architekt: Komité pro stavbu válečného pomníku

Stavitel: Josef Böhm

Slavnostní vysvěcení: 19. září 1920

Období devastace: po roce 1953

Rekonstrukce: 2018-2019

Znovuodhalení: 1. května 2019

Evidence válečných hrobů: CZE4103-54042

Stav: obnovené

Přístupnost: vstup bez povolení zakázán (VÚ Hradiště)

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války byl vztyčen v roce 1920 na výrazném pahorku zvaném „Heinbergl“ při bývalé cestě k farnímu kostelu sv. Bartoloměje na Kostelní Horce na levém břehu Lomnického potoka (Langgrüner Bach) nad střední části obce Dlouhá (Langgrün). Pomník na památku 45 padlých, zemřelých a nezvěstných místních obyvatel vytvořil kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova podle návrhu Komité pro stavbu válečného pomníku (Kriegerdenkmalkomitee). Náklady na stavbu pomníku tvořily podle školní kroniky 4.800 korun. V hlášení vrchního strážmistra Arnošta Jahna ze dne 23. února 1926 jsou však náklady uvedeny ve výši 5.500 Kč.

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 19. září 1920 za účasti zastupitelů obce, členů hasičského a pěveckého spolku, všech školních dětí se svými učiteli a mnoha místních obyvatel a lidí z celé farnosti. Polní mši odsloužil farář Ernst Pietsch z Bražce. Řídící učitel Josef Grund následně pronesl slavnostní řeč, ve které po krátkém ohlédnutí na počátek zápasu mezi národy vzpomenul na padlé, zemřelé a nezvěstné účastníky války z obce a vyzval shromážděné, aby na ně uchovávali čestnou vzpomínku.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V průběhu druhé poloviny 20. století byl neudržovaný objekt rozvalen a vrcholová část pomníku rozlámána, odstraněny a rozbity byly všechny nápisové desky se jmény obětí. Celé okolí pomníku postupně zarostlo neprostupnými křovinami.

V letech 2018-2019 přistoupil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska u příležitosti výročí 100 let od konce 1. světové války k celkové rekonstrukci zdevastovaného pomníku ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Újezdním úřadem Hradiště a německými rodáky z Dlouhé. Celé návrší bylo vyčištěno od náletových křovin a vzrostlých stromů. Jednotlivé fragmenty rozvaleného pomníku byly restaurátorem MgA. Michalem Durdisem postupně sesazeny a slepeny. Znovuvztyčený objekt byl následně očištěn od usazených nečistot a mikrovegetace, ošetřen ochranným postřikem a celkově restaurován, doplněny byly odlámané části a profilace a vyzlaceny věnovací nápisy. Kameník Josef Kronus ze Starého Sedla vyrobil podle historických fotografií repliky původních nápisových desek se jmény obětí.

Slavnostní odhalení a požehnání obnoveného pomníku proběhlo ve středu 1. května 2019 za účasti německých rodáků a dalších významných hostů. Úvodního slova se ujal přednosta Újezdního úřadu Hradiště pplk. Ing. Petr Vašíček. Průvodní řeč o historii objektu pronesl Miloš Bělohlávek, kterou doplnil popisem rekonstrukčních prací restaurátor MgA. Michal Durdis, oba ze Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska. Následně vystoupil s děkovnou řečí zástupce německých rodáků z Dlouhé pan Josef Pilz. Samotné požehnání odhaleného pomníku provedl pan farář P. Vladimír Müller ze Staré Role, který poté pronesl slavnostní řeč a krátkou modlitbu. Na závěr zazněla skladba „Ich hatt’ einen Kameraden“. Po slavnostním aktu následovala krátká pietní vzpomínka ve svahu vrchu Plešivec (Plessberg), v místech, kde dne 9. května 1945 zabila nalezená protitanková střela 5 chlapců ve věku 10 až 13 let.

 

Popis objektu

Trachytový pomník v podobě vysoké stély orientovaný k severu dosahuje celkové výšky 3,25 metru. Na čelní pohledové straně 126 cm vysokého zužujícího se vrcholového pylonu završeného stlačeným trojúhelníkem na základně 56 x 22 cm je vysekán vpadlý plastický reliéf kruhového vavřínového věnce a pod ním zlacený německý věnovací nápis: „Errichtet 1920 zur Erinnerung an die dem Weltkriege zum Opfer gefallenen Helden von Langgrün“ (Zřízeno v roce 1920 k uctění památky padlých hrdinů za oběť Světové války z Dlouhé). Vrcholový pylon je postaven na 27 cm vysokém hranolovém soklu o základně 60 x 26 cm se zkosenou horní hranou a dvojicí válcových křídel o průměru 10 cm po stranách se zlaceným rostlinným dekorem na přední straně. Vrcholová část je umístěna na 136 cm vysokém hranolovém podstavci s profilovanou patkou, završeném mohutnou, 19 cm širokou stupňovanou profilovanou římsou. Mezi dvojicí křížů ve vpadlých zlacených čtvercových polích o rozměrech 10 x 11 cm je vysekána zlacená datace „1914 – 1918“. Na horní ploše římsy bývala původně osazena kovová lucernička.

Na čelní straně mírně se zužujícího těla podstavce pomníku je mezi dvojicí vpadlých obdélných polí s plastickými reliéfy mečů s vavřínovými věnci v mělkém výklenku pod zlaceným latinským křížem vsazena černá, obdélná, segmentem zakončená kamenná nápisová deska o rozměrech 40 x 74,5 cm s 28 zlacenými jmény padlých a zemřelých vojáků ve dvou sloupcích s rokem a místem jejich skonu.

GEFALLEN:

NÜRNBERGER KON.

MÜLLER WENZL

1914 – SERBIEN

1916 – GALIZIEN

STARK JOHANN

STARK GUSTAV

1914 – GALIZIEN

1916 – GALIZIEN

PILZ FRANZ

PUTZ KARL

1914 – GALIZIEN

1915 – ITALIEN

WOLF WILHELM

WAGNER WILHELM

1915 – GALIZIEN

1917 – GALIZIEN

HÄRTL FRANZ

BRAUN KARL

1915 – GALIZIEN

1918 – ITALIEN

GESTORBEN:

STARK FRANZ

BRUNNER LUDW.

1915 – SERBIEN

1917 – ITALIEN

NÜRNBERGER FR.

REIS JOSEF

1915 – SIBIRIEN

1917 – BAYERN

MÜLLER WENZL

SCHMIDT GEORG

1915 – AS.RUSSL.

1917 – LANGGRÜN

KRAUS HERM.

GRUND WENZL

1915 – GALIZIEN

1917 – GALIZIEN

MÜLLER EDUARD

NÜRNBERGER JOH.

1915 – WIEN

1918 – UNGARN

KEIL ANTON

BRUNNER ALOIS

1915 – RUSSLAND

1918 – KARLSBAD

KEIL WILHELM

KERN WILHELM

1916 – UNGARN

1918 – GRAZ.

SCHOPF JOSEF

MÜLLER ANTON

1916 – LANGGRÜN

1918 – LANGGRÜN

SCHÖNIGER WENZL

HEIN FRANZ

1916 – LANGGRÜN

1918 – ALBANIEN

Patku podstavce tvoří 35 cm vysoký hranolový sokl na obdélné základně o rozměrech 85 x 39 cm se zkosenou horní hranou. V trojosé přední pohledové profilované straně soklu je v mělkých výklencích vsazena trojice menších kamenných nápisových desek. Středová obdélná deska o rozměrech 36 x 27,3 cm nese 10 zlacených jmény zemřelých a ztracených vojáků s rokem a místem jejich skonu nebo ztracení. Boční obdélné, segmentem zakončené desky o rozměrech 20 x 19,5 cm nesou 3 a 4 zlacená jména padlých a zemřelých vojáků s rokem a místem jejich skonu, ve dvou případech doplněná ještě hodností.

 

 

 

ANTON LERCH

OBERLEUT. GEF. 1915 i. TIROL

RICHARD RUBNER

LEUTNT. † 1918 i. TIROL

ALOIS ROTT

† 1918 i. KRAKAU.

 

WOLF JOHANN     1918 SALZBURG

VERMISSTE:                  SEIT:

MÜLLER WILHELM

1915 – ITALIEN

FLEISCHNER ALOIS

1915 – GALIZIEN

HEIN JOSEF

1915 – GALIZIEN

HABERZETTL WILH.

1917 – ITALIEN

SACHER WILHELM

1914 – SERBIEN

LAURER WILHELM

1917 – RUSSLAND

BRETTSCHNEIDER J.

1918 – ALBANIEN

LANGHAMMER JOSEF

1918 – SIBIRIEN

WOLF WENZL

1918 – ALBANIEN

 

 

 

JOSEF WUFKA

 

GEF. 1914 i. RUSS. POLEN

 

ANTON BAUER

 

GEF. 1914 i. ITALIEN

 

JOHANN HEIN

 

† 1918 i. PRAG

 

WENZL WIRKNER

† 1919 i. LANGGRÜN

 

V horní části pravé boční strany soklu je vysekána signatura autora: „Böhm, Hermannsdorf b. Tepl“ (Böhm, Heřmanov u Teplé). Základnu pomníku tvoří dvojice 26 cm vysokých, hranolových kamenných stupňů o základnách 125 x 85 cm a 104 x 55 cm. Ve středu čelní pohledové stěny horního stupně je situována obdélná kapsa o rozměrech 19 x 13 cm, uzavřená původně snad železnými dvířky, která dříve sloužila patrně jako schránka na prsť z bojišť světové války.

Pomník je postaven na terase zhruba čtvercového půdorysu, přístupné úzkým schodištěm o dvou stupních z lomového kamene z přední strany. Kolem pomníku byl dříve instalován dřevěný plaňkový plůtek s vrátky na přední straně. V rozích terasy bývaly původně vysazeny čtyři lípy, z nichž se dochovaly pouze dvě. Na místě chybějící levé zadní lípy vyrostl druhotně náletový strom. Vrchol terénní homole je upraven do podoby terasy pětibokého půdorysu, tvořené zídkou z lomového kamene a přístupné vstupní cestou od západu, vymezenou kamennými zídkami. Pahorek je oproti sousední louce vymezen terénní vlnou na trojúhelném půdorysu. Severovýchodní svah homole je narušen patrně vojenským okopem.

 

Fotodokumentace

Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | slavnostní vysvěcení pomníku padlým v Dlouhé v roce 1920
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Dlouhé na historické fotografii z 20. let 20. století
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | pahorek s pomníkem padlým v zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště na snímku vojenskékého leteckého mapování z roku 1962
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku s posledními nápisovými deskami na počátku 90. let 20. století
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | výrazné návrší zvané Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště od severovýchodu - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | výrazné návrší zvané Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště od severu - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zarostlé torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2018
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo rozvaleného pomníku padlým - květen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zarostlé torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | přední strana spodní části rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | přední strana rozvaleného pomníku - květen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | části rozbité kamenné nápisové desky pomníku padlým se jmény obětí - květen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo rozvaleného pomníku padlým - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | reliéfní výzdoba pomníku obětem 1. světové války s vojenskými motivy - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo rozvaleného pomníku padlým - březen 2017
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | signatura autora pomníku Josefa Böhma z Heřmanova u Teplé na boční straně - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo rozvaleného pomníku padlým - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zadní strana rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zadní strana rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | svržený nástavec pomníku - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | rozlomený svržený nástavec - květen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | datace 1914-1918 na mohutné římse nástavce pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | reliéf vavřínového věnce v horní části svrženého komolého nástavce pomníku padlým - květen 2017
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | výrazné návrší zvané Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště od jihovýchodu - březen 2017
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - srpen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo pomníku padlým v Dlouhé - srpen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | boční strana torza pomníku padlým - duben 2018
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | vrcholová část rozvaleného pomníku - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | vrcholová část rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá s věnovecím nápisem - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | rozvalený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá od severu po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | torzo pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá od jihu po vyřezání náletových křovin - duben 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení pomníku padlým - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení pomníku padlým - září 2018
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení pomníku padlým - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení pomníku padlým - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení pomníku padlým - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčení rozvaleného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá - září 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá od severu - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | boční strana znovuvztyčeného pomníku padlým na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zadní strana znovuvztyčeného pomníku padlým na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá od západu - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | čištění znovuvztyčeného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | čištění znovuvztyčeného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | čištění pomníku padlým - říjen 2018
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | čištění pomníku padlým - říjen 2018
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník padlým - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník padlým - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | osazené repliky nápisových desek - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | osazené repliky nápisových desek - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | znovuvztyčený pomník padlým - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zlacení nápisů a výzdoby obnoveného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zlacení nápisů a výzdoby obnoveného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - duben 2019
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zlacení nápisů a výzdoby obnoveného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | zlacení nápisů a výzdoby obnoveného pomníku obětem 1. světové války na návrší Heinberg nad zaniklou vsí Dlouhá - duben 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým - květen 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým - květen 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války nad zaniklou vsí Dlouhá dne 1. května 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | němečtí rodáci z Dlouhé při slavnostním odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války dne 1. května 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války nad zaniklou vsí Dlouhá dne 1. května 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | restaurátor MgA. Michal Durdis při slavnostním odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války dne 1. května 2019
 
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | farář P. Vladimír Müller žehná obnovenému pomníku dne 1. května 2019
Dlouhá - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války nad zaniklou vsí Dlouhá dne 1. května 2019
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 136.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov 2004, s. 24.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 13-14.
Zbyněk ČERNÝ – Tomáš DOSTÁL, Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007, s. 124.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 292.
SOkA Karlovy Vary, fond NŠ Dlouhá, Schulchronik für die Volkschule in Langgrün 1880-1934, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 162.
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 12-13.
Jaroslav VYČICHLO, Obnova pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) v Doupovských horách, Sborník společnosti pro výzkum kamenných křížů 2020, Aš 2020, s. 110-115.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 93.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz