přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dolánky - Dolánský mlýn

Dolánky - Dolánský mlýn

Dolánky - Dolánský mlýn | Dolánky - Dolánský mlýn

Dolánský mlýn (Dolankamühle) byl založen patrně již ve 14. století v údolí na levém břehu říčky Střely. Na protějším břehu byla následně založena malá osada Dolánky (Dollanka). Poslední majitelkou Dolánského mlýna čp. 1 byla Anna Pitterling. Po roce 1945 již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál postupně chátral, roku 1952 zbývaly z objektů pouze obvodové zdi. Po roce 1965 byly ruiny bývalého mlýna zbořeny a následně zatopeny při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dolánky (Dollanka)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na levém břehu říčky Střely při cestě do Verušic asi 150 m severně od vsi

GPS: 50°5'31.179"N, 13°7'28.681"E

Období vzniku: 14. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1965

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Dolánský mlýn (Dolankamühle), byl založen patrně již ve 14. století v údolí na levém břehu říčky Střely (Schnella Bach). Na protějším břehu byla následně založena malá osada Dolánky (Dollanka), která patřila k panství Štědrá, následné k toužimskému panství a v roce 1537 přešla k panství Žlutice. Podle berní ruly z roku 1654 měl zdejší mlýn jedno kolo.

Na konci 18. století se v Dolánském mlýně narodil hudebník Karl Veit, který nastoupil v roce 1806 jako učitel hudby a ředitel chórového sboru v Bečově nad Teplou. Veit vychoval celou řadu hudebníků světového jména, jako Josefa Pleiera, Hermana Hoffmanna a Josefa Labitzkého, pozdějšího ředitele lázeňského orchestru v Karlových Varech. Jeho působení položilo základy po jeho smrti založené známé veřejné hudební školy v Bečově nad Teplou, koncipované jako konzervatoř, která byla otevřena dne 16. března 1887.

Ve stabilním katastru z roku 1841 je jako majitel mlýna uveden Johann Neumann. Podle soupisu obyvatel z roku 1890 patřil k osadě Dolánky rovněž Dolánský mlýn čp. 1 rodiny Neumannů. Někdy před rokem 1912 získal mlýn Anton Pitterling z Ribenbergu u Kraslic spolu s manželkou Julií, rozenou Hergetovou, ze Stříbrné u Kraslic. Poslední majitelkou Dolánského mlýna čp. 1 před rokem 1945 byla Anna Pitterling.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál byl postupně devastován. Již v roce 1952 chyběly střechy a z objektů areálu bývalého mlýna zůstaly pouze obvodové zdi, velká dřevěná stodola byla zcela zbořená. Po roce 1965 byly ruiny bývalého mlýna spolu s celou zástavbou bývalé vsi zbořeny a následně byly zatopeny vodami říčky Střely při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem a hospodářským dvorem tvořila hlavní zděná budova na obdélném půdorysu při mlýnském náhonu (Mühlbach) na jihozápadní straně. V severozápadní části objektu byly situovány obytné místnosti a na ně navazovala provozně technická prostora v jihovýchodní části. Na protilehlé východní straně stávala velká dřevěná stodola na obdélném půdorysu s připojeným dalším dřevěným objektem, uzavírající vnitřní dvůr nepravidelného půdorysu. Další mladší zděný objekt obdélného půdorysu o dvou vnitřních prostorách stával nad příjezdovou cestou na severní straně areálu.

 

Fotodokumentace

Dolánky - Dolánský mlýn | Dolánský mlýn (Dolankamühle) na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Verušice (Gross Werscheditz) z roku 1841
Dolánky - Dolánský mlýn | ruiny Dolánského mlýna u Dolánky před demolicí na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 493
SOA (1014, Skoky 06): Dolanka und Toffelmühle. Geburtsbuch anfangend vom Jahre 1796, Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech 1531-1949
SOA (1014, Skoky 08): Dolanka. Trauungsbuch ab 1796, Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech 1531-1949

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz