přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa

Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa

Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |

Pozdně barokní obecní kapli sv. Prokopa nechala vystavět v letech 1754-1755 hraběnka Marie Antonie z Questenberka na návsi uprostřed vsi Dolní Hluboká (Unter Tiefenbach). Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo dne 4. července 1755. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno, interiér zdevastován. V letech 2001-2002 proto přistoupilo město Krásno k částečné rekonstrukci kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dolní Hluboká (Unter-Tiefenbach)

Okres: Sokolov

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°5'54.550"N, 12°49'22.003"E

Období vzniku: 1754-1755

Architekt: neznámý

Stavebník: Marie Antonie z Questenberka

Slavnostní vysvěcení: 4. července 1755

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2001-2002

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 34672/4-645

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní obecní kapli sv. Prokopa nechala vystavět v letech 1754-1755 hraběnka Marie Antonie z Questenberka podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed vsi Dolní Hluboká (Unter Tiefenbach). Z řemeslníků pracujících na stavbě kaple je znám pouze jistý mistr Carl Ristiger, který prováděl štafírování oltáře a soch. V době vzniku kaple byly do jejího interiéru věnovány sochy Panny Marie Krásenské a sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní vysvěcení dokončené kaple proběhlo následně dne 4. července 1755. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jiří v Bečově nad Teplou.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Prokopa zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 34672/4-645. Na počátku 21. století byla již nevyužívaná kaple ve velmi zchátralém stavu. V letech 2001-2002 proto přistoupilo město Krásno, jako vlastník objektu, k částečné rekonstrukci kaple. Oplechována byla nově střecha kaple včetně zvoničky, obnoveny okna a dveře, opravena profilace vnějších stěn a kaple nově omítnuta. Interiér kaple však zůstal nadále zdevastovaný, bez vnitřního zařízení.

 

Popis objektu

Velká pozdně barokní kaple na zvnějšku čtvercovém půdorysu s půlkruhovým závěrem v podobě neodsazené apsidy, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou plechovou střechou s otevřenou osmibokou oplechovanou sloupkovou zvoničkou na hřebeni, završenou cibulovou bání s makovicí a dvou ramenným křížem na vrcholu.

Vstupní západní průčelí kaple je ve středové ose prolomeno obdélným portálem vchodu s žulovým ostěním s uchy, středovým klenákem a vysekanou datací stavby kaple 1754 na horizontálním překladu portálu. Nad portálem je v ose situováno obdélné okno prosvětlující prostor kruchty s trojitým záklenkem a profilovaným ostěním v omítce se středovým klenákem. Po stranách jsou situovány dvojice mohutných pilastrů, vynášející mohutnou oplechovanou vynesenou profilovanou římsu, nad kterou je nasazen vystupující volutový štít. Ve středu štítu je umístěna polokruhově završená nika s dvojicí pilastrů po stranách, vynášejících vpadlý profilovaný trojúhelníkový štítový nástavec s pozlaceným křížem na vrcholu.

Podélné a závěrová stěna kaple jsou prolomeny pěticí obdélných oken s trojitým záklenkem a profilovaným ostěním v omítce se středovým klenákem. Při vstupním průčelí jsou situovány mohutné pilastry. Mezi okny na severní stěně je situován mělký vpadlý obdélný, trojúhelníkem završený výklenek. Na severní průčelí býval původně osazen rovněž velký vyřezávaný krucifix z 18. století. Vnější stěny, členěné lizénovými rámci, jsou završeny bohatě profilovanou mohutnou vynesenou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní neoddělený prostor kaple oválného půdorysu je zaklenut valenou klenbou s lunetami. Vnitřní stěny zdobené původně klasicistní štukovou výzdobou jsou mezi okenními plochami členěny zdvojenými pilastry, vynášejícími kladí s nasazenými výběžky klenby. V zaobleném nároží po pravé straně vstupu je umístěn velký polokruhový výklenek, v mase zdiva v protějším nároží je situováno šnekovité schodiště na kruchtu. Dřevěná kruchta při vstupní stěně kaple s polokruhově projmutým středem je vynesena na dvou pilířích.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně pozdně barokní oltář sv. Prokopa z doby výstavby kaple. Před jednoduchým sloupovým pozadím bývala ve středu oltáře postavena vyřezávaná socha sv. Prokopa. Na křídlech oltáře pak byly umístěny vyřezávané sochy římského bojovníka a dvořanů Jana a Pavla. Jeden z nich nesl svazky blesků a ohňů, druhý pak klasy a palmové větve. V nástavci oltáře bylo ve zprohýbaném rámu umístěno Oko Boží. Na vrcholech sloupů bývaly postaveny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa s Ježíškem, oltář býval završen soškou sv. Michaela s váhou. Mezi další předměty výzdoby interiéru kaple patřily rovněž sochy Panny Marie Krásenské a sv. Jana Nepomuckého.

 

Fotodokumentace

Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
 
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa |
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 568
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 80

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz