přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Dolní Lomnice (Unter Lomitz)

Dolní Lomnice (Unter Lomitz)

Dnes částečně zaniklá ves Dolní Lomnice, německy Unter Lomitz, se rozkládá na březích Lomnického potoka v nadmořské výšce 410 m v západní části Doupovských hor 10 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr obce měřil původně 4,5 km².

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Dolní Lomnice (Unterlomitz)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost:

Historie objektu

Historie vsi se vždy prolínala s osudy sousední vsi Horní Lomnice. Od 13. století byla Dolní Lomnice spolu s Horní Lomnicí součástí šemnického újezdu, patřícího oseckému klášteru. V 60. letech 15. století postoupil obě vsi opat Johann králi Jiřímu z Poděbrad. Ten o ně a dalších 8 vesnic rozšířil panství Andělská Hora, které dal svému synkovi Hynkovi. Dolní i Horní Lomnice u tohoto panství zůstaly, i když se majitelé střídali. Potvrzuje to např. také zápis v Deskách dvorských z roku 1570: „zámek Andielskau horu... s vesnicemi Satteles, ves Obrlamicz, ves Vntterlamicz...“ Po Bílé hoře byl zdejší zkonfiskovaný majetek prodán majiteli nově vzniklého panství Kysibel (Stružná) Heřmanu Černínovi z Chudenic. Berní rula z roku 1654 uváděla již každou Lomnici zvlášť. V Dolní Lomnici tehdy žili 4 sedláci, 3 chalupníci a 3 poddaní tzv. na obci. Celkem bylo v Dolní Lomnici 13 potahů, 13 krav, 19 jalovic, 2 ovce, 4 prasata a 14 koz a všichni sedláci měli i kus lesa a chalupníci zahrady. Závěrečná poznámka berní ruly uváděla, že stavení tam jsou dobrá, pole žitná, luk dostatek a že „leží v horách, dobytkem stojí a pro obilí semotam pěšky i na koních jezdí a to do okolních městeček zase roznášejí a rozvážejí“. Během 18. století byla již jen samotná Dolní Lomnice uváděna u panství Kysibel a přifařena byla ke kostelu ve Svatoboru. Roku 1847 však Sommer ve své topografii uvádí obě Lomnice již opět u panství Kysibel. V roce 1850 se stala Dolní Lomnice samostatnou obcí, náležející do okresu Karlovy Vary, i když se na krátký čas stala od roku 1868 osadou Svatoboru. Od roku 1969 byla již opět obcí. V Dolní Lomnici byla jednotřídní škola, mlýn o 1 kole na nestálé vodě. Ve vsi se dlouho zachovávaly staré typy místních podlouhlých dřevěných a hrázděných zemědělských staveb. Poštu a nejbližší nádraží mívala obec v Kyselce. V roce 1895 žilo ve vsi 347 obyvatel v 50 domech, roku 1921 zde žilo již 467 obyvatel, z toho pouze jeden Čech a počet domů stoupl na 69, roku 1939 zde žilo 420 lidí v 64 domech. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla ves částečně dosídlena a roku 1950 zde žilo opět 182 stálých obyvatel. Po roce 1953 po začlenění vsi do Vojenského újezdu Hradiště však došlo k dalšímu úbytku obyvatel a částečné demolici obce.

Dnes žije v Dolní Lomnici 70 stálých obyvatel v 16 domech (rok 2004). Dolní Lomnice je udržovanou vesnicí s obchodem, telefonem a autobusovým spojením. Místní děti dojíždějí do školy v Kyselce a větší část občanů pracuje u Vojenských lesů a statků nebo jiných firem, působících na území vojenského újezdu. Přímo ve vsi i dále proti proudu Lomnického potoka směrem k zaniklé Horní Lomnici jsou přístřešky vrtů minerálních pramenů.

 

Fotodokumentace

Dolní Lomnice (Unter Lomitz) | letecký pohled na ves Dolní Lomnice z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 49/50
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 41/42

 
 

Komentáře: přidat další

Miloš Hlávka (29.08.2016 18:04)

Dolní Lomnice byla z vojenského újezdu Hradiště vyčleněna ke dni 1. ledna 2016 a následně se spolu s osadami Svatobor, Činov a Lučiny stala součástí nově ustavené obce Doupovské Hradiště.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz