přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Donín (Dohnau)

Donín (Dohnau)

Donín (Dohnau) |

Dnes již zcela zaniklá ves Donín, německy Dohnau, se rozkládala podél Donínského potoka v nadmořské výšce 435 m v Doupovských horách, 5,4 km jihozápadně od Kadaně na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště. Název vsi Donín je slovanského původu a vznikl podle Schütze ze jména Doň nebo Ždoň. A. Profous však předpokládá, že název vznikl z tvaru Zdonín, kde „z“ bylo mylně pokládáno za předložku.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Donín (Dohnau)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Donín pochází ze soupisu majetku panství Egerberk pořízeného při jeho prodeji Fictimům v roce 1460: „castrum Egrberk cum villa...donjn“. Také roku 1488 se v zápise hovoří o „donine“. V 15. století měla ves svého rychtáře. Později vlastnili panství Lobkovicové. Zápis z roku 1572, o kterém se zmiňuje adresář z roku 1921, uvádí, že 5 tamějších usedlých musí těžce robotovat a musí také vrchnosti dodávat vejce, slepice a kuřata. Od roku 1591 vlastnili panství Egerberk Štampachové, kteří v Doníně mívali poplužní dvůr. Roku 1593 se hovoří o „zámku řečeném Egerbergk s dvory poplužními...jeden ve vsi lescze, druhej ve vsi donie tak řečených“. Donín zůstal u panství Egerberk až do roku 1623, kdy byl po Bílé hoře Štampachům majetek zabaven a prodán Kryštofu Šimonu z Thunu. Tím se Donín, tehdy Thonau nebo Dona, dostal k panství Klášterec, u kterého zůstal až do roku 1850. Je zajímavé, že „Dona“ je roku 1653 uváděna u panství Klášterec, ale Berní rula z roku 1654 se však o vsi nezmiňuje, je totiž pravděpodobné, že byl Donín během třicetileté války zničen a trvalo pár desítek let, něž se život ve vsi obnovil. Teprve roku 1787 uvádí Schaller u panství Klášterec znovu uváděn také Thonau, Dona, poplužní dvůr a ovčín. Sommer ve své topografii z roku 1846 uvádí asi ¼ hodiny od vsi Pastviny (Weiden) ves Thonau, nazývanou také Thonauhof, ve které byl kromě vrchnostenského poplužního dvoru, cihelny a vápenky také 7 domů. V roce 1850 se Donín stal osadou obce Pastviny (Weiden), se kterou přešel roku 1869 ke Zvoníčkovu a od roku 1921 byl znovu osadou osamostatněné obce Pastviny (Weiden). Počet obyvatel vsi býval 66 v roce 1863 66, roku 1914 52 a v roce 1930 48, počet domů se bohyboval kolem 9.Podle kadaňských adresářů z let 1914-1924 patřil Donín stále farou, školou a pak i poštou k Radnici. I za 1. republiky zde býval stále dvůr kláštereckého Thun-Salma s myslivnou. Po vysídlení původního německého obyvatelstva na konci 2. světové války a částečném dosídlení obce zde žilo v roce 1947 33 stálých obyvatel. V seznamu obcí a osad, vysídlených v souvislosti se sřízením Vojenskéhho újezdu Hradiště, Donín uveden nebyl. Pravděpodobně byla totiž vysídlena již roku 1950 a v letech 1953-1954 tam již nikdo nežil.

Dnes stojí pouze zchátralá opuštěná hájovna poblíž bývalé vsi směrem k Brodcům.

 

Fotodokumentace

Donín (Dohnau) | katastrální mapa obce Donín (Dohnau) z doby před rokem 1955
Donín (Dohnau) | bývalá hájovna v Doníně v roce 1995
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 68
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 16

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz