přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doubí - pomník obětem 1. světové války

Doubí - pomník obětem 1. světové války

Doubí - pomník obětem 1. světové války |

Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1930 v tehdejším parku před zámkem na severním okraji obce Doubí (Aich). Pomník vytvořili kamenický mistr Josef Böhm a sochař Karl Josef Wilfert ml. podle návrhu architekta prof. Manerla. Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku padlým proběhlo dne 10. června 1930. Po roce 1945 byla vrcholová plastika vojáka novými osídlenci stržena a pomník postupně chátral. Torzo pomníku bylo nakonec někdy během 2. poloviny 20. století odstraněno.

 

Objekt: pomník se sochou umírajícího vojáka

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Doubí (Aich)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v bývalém parku u zámku v severní části obce

GPS: 50°12'42.545"N, 12°49'29.994"E

Období vzniku: 1930

Architekt: prof. Manerl a Karl Fuchs

Stavitel: Josef Böhm a Karl Josef Wilfert ml.

Stavebník: Výbor na postavení pomníku padlým

Slavnostní odhalení: 10. června 1930

Materiál: žlutý trachyt

Období devastace: po roce 1945

Demolice: konec 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem první světové války byl postaven v roce 1930 v tehdejším parku před zámkem na severním okraji obce Doubí (Aich). Zásluhu na vzniku pomníku nese Výbor na postavení pomníku padlým v čele s předsedou Franzem Kämpfem. Mezi dalšími spolupracovníky byli místní občané Karl Herold a Franz Schöttner. Místo pro stavbu pomníku poskytl bezplatně tehdejší vlastník zdejšího zámku a radní Viktor Riedl von Riedenstein. Ve vyhlášené sbírce poskytli dárci peníze či materiál na stavbu, jiní bezúplatně pracovali na přípravných pracích a úpravě okolí objektu. Finance na výrobu pomníku poskytla místní spořitelna a záložna.

Pomník ve žlutém trachytu vytvořili kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova a sochař Karl Josef Wilfert ml. z Chebu podle návrhu architekta prof. Manerla z Františkových Lázní. Model postavy umírajícího vojáka na vrcholu pomníku vyhotovil toužimský sochař Karl Fuchs. Pomník byl vytvořen na připomínku celkem 77 padlých a zemřelých obyvatel obce Doubí a 16 obce Tašovice za první světové války.

Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku padlým proběhlo dne 10. června 1930. Oficiální účastníci oslav se shromáždili u obecního hostince a následně pochodovali průvodem k pomníku, kde již čekal velký dav místních obyvatel i lidí z širokého okolí na zahájení slavnosti. Mezi zúčastněnými byly nejrůznější spolky, dobrovolní hasiči z Doubí a Tašovic, Podpůrný spolek sloužících vojáků z Doubí, pěvecký sbor z Tuhnic, německý pěvecký spolek ze Dvorů, mužský pěvecký spolek a tělocvičný spolek z Doubí a podpůrný spolek pro vdovy a sirotky z Dalovic, dále pak vedení místní spořitelny a záložny, členové obecního zastupitelstva Doubí, stejně jako zástupci pěšího pluku č. 73 a pluku č. 6.

Po představení jednotlivých zúčastněných spolků přednesly tři sbory za doprovodu dechového kvarteta karlovarské lázeňské kapely skladbu „Sláva Boží“ od Ludwiga van Beethovena jako důstojný úvod do celé oslavy. Místní občan a veterán bojů velké války Karl Herold jako přestavitel národní frakce poté pozdravil pozvané hosty a přítomné návštěvníky. Tehdejší sedlecký farář Hacker následně celebroval polní mši, po které dechové kvarteto zahrálo úvod „Německé mše“ od Franze Schuberta. Během slavnostní salvy byla z pomníku sejmuta rouška, doprovázená přednesem hornisty, načež dechové kvarteto zahrálo píseň "Měl jsem kamaráda".

Průvodní řeči poté pronesli předseda Výbor na postavení pomníku padlým Franz Kämpf, který nastínil stručný přehled vzniku objektu, a sedlecký farář Hacker, jenž pomník rovněž posvětil. Zástupci vojenských pluků, zúčastněných spolků a institucí následně položili k pomníku věnce a květiny. Na závěr slavnosti místní spořitelna a záložna, zastoupená ředitelem Emilem Schmidtem, chtěla předat pomník do užívání obce. Zastupitelstvo obce, tehdy ve většině složené ze sociálních demokratů, však převzetí objektu odmítlo. Všechny zúčastněné spolky a další hosté seřazení v zástupu u pomníku poté naposled zasalutovali a průvodem odešli zpět k obecnímu hostinci, kde se rozešli.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla patrně již po roce 1945 vrcholová plastika vojáka novými osídlenci stržena. Odsekány byly rovněž všechny německé nápisy. Neudržovaný pomník v parku u zámku během druhé poloviny 20. století postupně chátral. Torzo pomníku se stalo častým cílem vandalů. Zbytek objektu byl nakonec někdy během druhé poloviny 20. století odstraněn.

 

Popis objektu

Pomník ze žlutého trachytu býval tvořen dvojicí hranolových pilířů s profilovanými hlavicemi, nesoucích mohutné profilované kladí ve formě stříšky, na jehož vrcholu byla umístěna figurální plastika umírajícího klečícího vojáka ve vojenské uniformě a s helmou na hlavě. Postava si levou rukou patrně zakrývala střelné zranění na prsou. Základnu plastiky tvořila nízká hranolová podesta. Ve spodní části přední strany kladí býval vysekán německý věnovací nápis, později zvýrazněný černou barvou: „DIE HEIMAT DANKEN HELDEN“ (Domov děkuje hrdinů).

Na přední straně pilířů byly vysekány datace „1914“ a „1918“ s výplní černé barvy a pod nimi reliéfy válečných křížů uprostřed vavřínových věnců. Mezi pilíři byla samostatně vložena velká obdélná nápisová deska s profilovanou horní částí. Ne přední straně středové desky bylo vysekáno ve třech sloupcích 77 jmen padlých občanů Doubí a pod nimi dalších 16 jmen občan Tašovic. Základnu pomníku tvořil jednouchý podélný hranolový podstavec, ve středu jehož pření strany byl vysekán německý nápis: „Errichtet 1930“ (Zřízeno 1930). Pomník býval postaven na dvou větších kamenných stupních. Kolem pomníku bylo vytvořeno ohrazení z železného řetězu, nataženého mezi hranolovými kamennými sloupky.

 

Fotodokumentace

Doubí - pomník obětem 1. světové války | průvod při slavnosti odhalení pomníku dne 10. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | polní mše sedleckého faráře Hackera dne 10. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku padlým dne 10. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku padlým dne 10. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války před rokem 1945
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pietní akt u pomníku během německé slavnosti - červen 1938
 

Použitá literatura

Černý Z., Dostál T. 2007 : Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 129
Wieser, S. 2009 : Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, 94, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 89/99

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz