přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doubí - pomník obětem 1. světové války

Doubí - pomník obětem 1. světové války

Doubí - pomník obětem 1. světové války | Doubí - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1930 v tehdejším parku před zámkem na severním okraji obce Doubí (Aich). Pomník vytvořili kamenický mistr Josef Böhm a sochař Karl Josef Wilfert ml. podle návrhu architekta Adolfa Mayerla. Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku padlým proběhlo 8. června 1930. Po roce 1945 byla vrcholová plastika vojáka novými osídlenci stržena a pomník postupně chátral. Torzo pomníku bylo nakonec někdy během 2. poloviny 20. století odstraněno.

 

Objekt: portálový pomník s figurální plastikou

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Doubí (Aich)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v bývalém parku u zámku v severní části obce

GPS: 50°12'42.545"N, 12°49'29.994"E

Období vzniku: 1930

Architekt: Johann Adolf Mayerl

Stavitel: Josef Böhm, Karl Josef Wilfert ml. a Karl Fuchs

Stavebník: Výbor pro stavbu válečného pomníku

Slavnostní odhalení: 8. června 1930

Materiál: žlutý trachyt

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 2. polovina 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem první světové války byl postaven v roce 1930 v tehdejším parku před zámkem na severním okraji obce Doubí (Aich). Již dne 22. července 1921 byl utvořen Výbor pro stavbu válečného pomníku v čele s předsedou Franzem Kämpfem, radním a fotografem porcelánu z Doubí. Mezi dalšími spolupracovníky byli místní občané Karl Herold a tajemník výboru Franz Schöttner. Jako odborný konzultant působil sochař Heinrich Kempf z Tuhnic. Po prvotním souhlasu se však místní obecní zastupitelstvo s převahou sociálně-demokratických radních postavilo proti zbudování pomníku. Dopisem ze dne 3. října 1921 byla obecním zastupitelstvem zamítnuta žádost Výboru o schválení daru na postavení pomníku.

Výbor pro stavbu válečného pomníku zamýšlel využít k vytvoření pomníku padlým velkého bludného balvanu u dívčí školy. Členové Výboru pro stavbu válečného pomníku následně dvakrát oslovili obecní zastupitelstvo s žádostí o poskytnutí místa před dívčí školou pro zřízení pomníku. Žádost však byla pokaždé zamítnuta. Teprve dopisem ze dne 3. ledna 1928 nabídlo obecní zastupitelstvo výboru zdarma bludný kámen od dívčí školy pro stavbu pomníku, avšak bez poskytnutí pozemku, na kterém ležel. Mezi tím poskytl v roce 1927 tehdejší vlastník zdejšího zámku c. k. dvorní a ministerský rada ve Vídni JUDr. Viktor Riedl von Riedenstein bezplatně pozemek pro zbudování pomníku v parku pod zámeckou kaplí při okresní silnici. Ve vyhlášené sbírce poskytli dobrovolní dárci z Doubí a Tašovic peníze či materiál na stavbu, jiní bezúplatně pracovali na přípravných pracích a úpravě okolí objektu. Finance na výrobu pomníku poskytla místní spořitelna a záložna.

Pomník vytvořili kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova a sochař Karl Josef Wilfert ml. z Chebu podle návrhu akademického sochaře prof. Johanna Adolfa Mayerla z Františkových Lázní. Model postavy umírajícího vojáka na vrcholu pomníku vyhotovil toužimský sochař Karl Fuchs. Jako materiál na vytvoření pomníku byl použit žlutý trachyt z lomu na vrchu Špičák u Heřmanova na Tepelsku. Pomník byl vytvořen na připomínku celkem 77 padlých a zemřelých obyvatel z Doubí a 16 z Tašovic na frontách první světové války.

Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku padlým proběhlo o svatodušní neděli 8. června 1930. Oficiální účastníci oslav se shromáždili u obecního hostince a následně pochodovali průvodem k pomníku, kde již čekal početný zástup místních obyvatel i lidí z širokého okolí na zahájení slavnosti. Mezi zúčastněnými byli zástupci nejrůznějších spolků, Sborů dobrovolných hasičů z Doubí a Tašovic, Podpůrný spolek vysloužilých vojáků z Doubí, německý pěvecký sbor z Nových Tuhnic, německý pěvecký spolek ze Dvorů, mužský pěvecký spolek a německý tělocvičný spolek z Doubí a podpůrný spolek pro vdovy a sirotky z Dalovic, dále pak vedení místní spořitelny a záložny, členové obecního zastupitelstva Doubí, stejně jako zástupci pěšího pluku č. 73 a střeleckého pluku č. 6.

Po představení jednotlivých zúčastněných spolků přednesly tři sbory za doprovodu dechového kvarteta karlovarské lázeňské kapely skladbu „Sláva Boží“ od Ludwiga van Beethovena jako důstojný úvod do celé oslavy. Místní občan a veterán bojů Velké války Karl Herold jako představitel národní frakce obecního zastupitelstva poté pozdravil pozvané hosty a přítomné návštěvníky. Tehdejší sedlecký farář Rudolf Hacker následně celebroval polní mši, během které dechové kvarteto zahrálo úvod „Německé mše“ od Franze Schuberta. Během slavnostní salvy byla z pomníku sejmuta rouška, doprovázená přednesem hornisty skladby „K modlitbě“, načež dechové kvarteto zahrálo píseň "Měl jsem kamaráda".

Průvodní řeč poté pronesl předseda Výboru na postavení pomníku padlým Franz Kämpf, který nastínil stručnou historii vzniku objektu. Po něm se ujal slova sedlecký farář Rudolf Hacker, který odhalený pomník následně posvětil. Přítomní zástupci vojenských pluků, veteránů, spolků a institucí následně položili k pomníku smuteční věnce. Na závěr slavnosti byl odhalený pomník předán do péče místní spořitelny a záložny, zastoupené ředitelem Emilem Schmidtem. Zastupitelstvo obce, tehdy ve většině složené ze sociálních demokratů, však převzetí objektu odmítlo. Všechny zúčastněné spolky a další hosté seřazení v zástupu u pomníku poté naposled zasalutovali a průvodem odešli zpět k obecnímu hostinci, kde se rozešli.

Patrně již krátce po roce 1945 byla z pomníku stržena novými osídlenci vrcholová plastika vojáka. Odsekány byly rovněž všechny německé nápisy. Neudržovaný pomník v parku u zámku následně postupně chátral. Torzo pomníku se stalo častým cílem vandalů. Zbytek objektu byl nakonec někdy v průběhu druhé poloviny 20. století odstraněn.

 

Popis objektu

Portálový pomník v podobě stylizovaného náhrobku ze žlutého trachytu býval tvořen dvojicí hranolových pilířů po stranách s profilovanými hlavicemi, nesoucích mohutné profilované kladí ve formě stříšky, na jehož vrcholu byla umístěna figurální plastika umírajícího klečícího vojáka ve vojenské uniformě a s helmou na hlavě. Postava si levou rukou patrně zakrývala střelné zranění na prsou. Základnu plastiky tvořila nízká hranolová podesta. Ve spodní části přední strany kladí býval vysekán německý věnovací nápis, později zvýrazněný černou barvou: „DIE HEIMAT IHREN HELDEN“ (Vlast svým hrdinů).

Na přední straně pilířů byly vysekány datace „1914“ a „1918“ s výplní černé barvy a pod nimi reliéfy válečných křížů uprostřed vavřínových věnců. Mezi pilíři byla samostatně vložena velká obdélná nápisová deska s profilovanou horní částí. Na přední straně středové desky bylo vysekáno ve třech sloupcích 77 jmen padlých občanů Doubí a pod nimi dalších 16 jmen občanů Tašovic:

 

Aich:

 

Baier Gustav

Kees Anton

Schmieder Ferdinand

Boisitz Josef

Klieber Franz

Schmidt Emil

Bott Wilhwlm

Klieber Franz

Schmidt Franz

Braun Albert

Klieber Karl Theod.

Schmidt Richard

Brautfelder Johann

Körbel Emil

Schmirler Friedrich

Denk Karl

Körbel Julius

Schöttner Josef

Dierl Johann

Lang Johann

Schreiber Albin

Eisselt Wenzl

Lippert Josef

Schuster Anton

Engelhart Josef

Lippert Stefan

Stark Alois

Falb Ferdinand

Lössel Ernst

Stark Josef

Falb Josef

Lumpe Alfred

Stark Julius

Fink Albert

Marterer Karl

Steidl Michael

Fink Johann

Miklos Franz

Stöhr Georg

Friedl Franz

Ott Emil

Süssner Wenzl

Görner Rudolf

Peter Adolf

Teisler Richard

Grund Johann

Peter Paul

Tippmann Ernst

Grund Josef

Pfaff Karl

Ullmann Josef

Hahn Georg

Popp Johann

Waldert Johann

Hahn Wenzl

Reiff Otto

Walter Robert

Hauptmann Andreas

Reim Johann

Walter Rudolf

Hauptmann Alois

Reinhold Anton

Wenzl Franz

Häufer Gustav

Reinl Josef

Wirkner Anton

Häring Karl

Richter August

Wölflik Wenzl

Hippmann Richard

Rohler Josef

Zebisch Emil

Iser Johann

Seifert Anton

Zebisch Franz.

Kämpf Adolf

Scharf Alois

 

 

 

 

 

Taschwitz:

 

Bröck Rudolf

Kohhler Anton

Peter Adolf

Bröck Franz

Langhof Eduard

Riegert Heinrich sen.

Brückner Eduard

Langhof Wenzl

Riegert Heinrich jun.

……... Anton

Pesnicker Franz

Rohm Anton

…….... Josef

Pesnicker Josef

Treffny Martin

 

 

Ullmann Rudolf

Základnu pomníku tvořil jednouchý podélný hranolový podstavec, ve středu jehož pření strany byl vysekán německý nápis: „Errichtet 1930“ (Zřízeno 1930). Pomník býval postaven na dvou větších kamenných stupních. Kolem pomníku bylo vytvořeno ohrazení v podobě železného řetězu, nataženého mezi hranolovými kamennými sloupky.

 

Fotodokumentace

Doubí - pomník obětem 1. světové války | průvod při slavnosti odhalení pomníku obětem 1. světové války v Doubí v neděli 8. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | polní mše sedleckého faráře Rudolfa Hackera při odhalení pomníku v neděli 8. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Doubí v neděli 8. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Doubí v neděli 8. června 1930
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v parku u zámku v Doubí na historickém snímku z 30. let 20. století
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Doubí ve 30. letech 20. století
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Doubí v roce 1934
Doubí - pomník obětem 1. světové války | pietní akt u pomníku obětem 1. světové války v Doubí během německé slavnosti - červen 1936
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 194-195.
Zbyněk ČERNÝ – Tomáš DOSTÁL, Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007, s. 129.
SOkA Cheb, fond OF Cheb, Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu.
SOkA Karlovy Vary, fond AO Doubí, Gemeinde-Gedenkbuch Aich. II. Teil 1925-1939, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 32-36.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 94.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz