přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doupov - busta Antona Josefa Klementa

Doupov - busta Antona Josefa Klementa

Doupov - busta Antona Josefa Klementa | Doupov - busta Antona Josefa Klementa

Busta Antona Josefa Klementa, zakladatele zdejšího jezuitského gymnázia byl zřízen v roce 1930 na schodišti do budovy starého konviktu na jihovýchodním okraji města Doupov (Duppau). Autorem pomníku se stal akademický sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer, podstavec vytvořil kamenický mistr Peter Wolff. Slavnostní odhalení busty proběhlo 7. září 1930. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátrala. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století byl nakonec odstraněn či zničen.

 

Objekt: bronzová busta na podstavci

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Doupov (Duppau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na schodišti do budovy starého konviktu na jihovýchodním okraji města

GPS: 50°15'22.050"N, 13°8'45.624"E

Období vzniku: 1930

Architekt: Wilhelm Srb-Schlossbauer

Stavitel: Wilhelm Srb-Schlossbauer a Peter Wolff

Stavebník: Výbor pro stavbu pomníku

Slavnostní odhalení: 7. září 1930

Materiál: bronz / pískovec

Období devastace: po roce 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Busta místního rodáka Antona Josefa Klementa (1701-1783), zakladatele zdejšího jezuitského gymnázia a chlapeckého semináře s klášterním kostelem sv. Alžběty, byla zřízena v roce 1930 na schodišti do budovy starého konviktu na severozápadní straně klášterního areálu na jihovýchodním okraji města Doupov (Duppau). Již v roce 1913 byl ustanoven Výbor pro stavbu pomníku (Denkmal-Ausschuss), ve kterém zasedli starosta města Dr. Haberzettl, prof. Jul. Schnorrer, prof. Franz Tippmann, vrchní učitel K. Kühnl, gymnaziální učitel Dr. A. Lachmann a lékárník R. Klitzner. Jejích činností se podařilo na stavbu sehnat 1.585 korun. Realizaci záměru však přerušila 1. světová válka.

U příležitosti oslav 25. výročí otevření nového gymnázia byla v roce 1921 obnovena činnost Výboru pro stavbu pomníku v čele s prof. Franzem Klementem. Dalšími členy Výboru byli prof. Dr. A. Klitzner, pokladní E. Hackenschmidt, účetní A. Mahr, městský radní L. Kühnl a představitel města A. Ott. Díky opakovaným výzvám zasílaným všem bývalým i současným studentům gymnázia a představitelům měst a obcí v okolí se podařilo ve sbírce vybrat celkem 10. 636 korun. Vytvořením pomníku byl následně pověřen akademický sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer z Karlových Varů. Náklady na bronzový odlitek činily 4.000 korun. Kamenický mistr Peter Wolff z Karlových Varů vytvořil za cenu 2.100 korun pískovcový podstavec, který následně na místo zdarma převezl doupovský povozník Grössl. Budova starého konviktu za pomníkem byla nově omítnuta.

Slavnostní odhalení busty proběhlo v neděli 7. září 1930 u příležitosti 230. výročí narození Antona Josefa Edlera von Klement za účasti vedení Výboru pro stavbu pomníku, členů městské rady, učitelského sboru a členů všech městských spolků a hojné účasti místních obyvatel. V 10 hodin dopoledne se pozvaní hosté shromáždili v klášterním kostele sv. Alžběty. Po mši svaté a modlitbě za klid duše zakladatele gymnázia byl na květinami bohatě vyzdobený hrob Antona Josefa Klementa položen sekudány Grundem a Küstnerem na znamení nejhlubší vděčnosti a tiché vzpomínky velkolepý věnec.

Následně se průvod z kostela vydal za zvuků hudby na prostranství před budovou starého konviktu k slavnostnímu odhalení nového pomníku. Akt uvedl slavnostní chorál „Brüder, reicht euch die Hand zum Bunde“ v podání školního sboru pod vedením učitele zpěvu prof. Enderse. Následně vystoupal na schodiště předseda Výboru pro stavbu pomníku prof. Franz Klement a pronesl pamětní řeč. Poté byla za hudebního doprovodu stržena plenta ze vkusně vyzdobené busty a přítomní zástupci spolků se poklonili. Oktavián Anton Rohl poté přednesl oslavnou báseň napsanou prof. Köchlingem. Autor busty, sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer pronesl několik slov a poté předal Výboru pro stavbu pomníku prof. Franz Klement nový pomník starostovi Karlu Schierlovi do péče obce. Na závěr slavnosti prošly za zvuků pochodů kapely Pobitschka kolem odhaleného pomníku členové spolků, kteří postupně stáhli své vlajky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 však přestala být busta udržována a postupně chátrala. Někdy poté byla plastika, nejpozději na počátku sedmdesátých let 20. století během celkové demolice areálu bývalého klášterního areálu, odstraněna či zničena.

 

Popis objektu

Busta na podstavci dosahovala celkové výšky 2,8 metru. Bronzová busta Antona Josefa Klementa v mírně nadživotní velikosti představovala plastický portrét zakladatele v barokních formách podle historické olejomalby s charakteristickými rysy jako prostovlasého muže s protáhlým, kulatým obličejem, nízkým čelem, očima posazenými blízko u sebe, výrazným nosem a dvojitou bradou. Oproti předloze jsou nevýrazná ústa vyvedena na plastice více maskulinně. Celý obličej je malebně orámován kadeřemi barokního účesu. Výška samotné hlavy dosahovala 33 cm. S podstavcem byla busta spojena hmotnou bronzovou koulí s plastickým dedikačním textem na čelní pohledové straně se jménem a datací narození a úmrtí: „Anton Josef / Edler von / KLEMENT / 10. 2. 1701 / 8. 4. 1873“.

Busta byla postavena na pískovcovém podstavci z hrubě opracovaných pískovcových kvádrů v čele schodiště, završeném zprohýbanou kamennou krycí deskou o rozměrech 100 x 50 cm, ladící s barokní architekturou vstupního portálu za plastikou. Zužující se deska stoupala k horní horizontální ploše, na které byla postavena bronzová busta. Na čelní pohledové straně podstavce byl vyveden masivní pískovcový štít s lalokovitými výstupky po stranách, na kterém byl vysekán německý pamětní nápis: „Errichtet / 1930“ (Zřízeno v roce 1930).

 

Fotodokumentace

Doupov - busta Antona Josefa Klementa | Anton Josef Edler von Klement, zakladatel jezuitského gymnázia v Doupově na pohlednici z počátku 20. století
Doupov - busta Antona Josefa Klementa | slavnostní odhalení busty Antona Josefa Klementa v Doupově dne 7. září 1930 - 1) ak. sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer, 2) starosta Karl Schierl, 3) majitel velkostatku Kurt Zedtwitz, 4) pokladník v penzi Johann Tippmann, 5) předseda Výboru pro stavbu pomníku prof. Franz Klement
Doupov - busta Antona Josefa Klementa | nově odhalená busta Antona Josefa Klementa v Doupově dne 7. září 1930
Doupov - busta Antona Josefa Klementa | busta Antona Josefa Klementa před budovou starého konventu v Doupově na pohlednici z roku 1937
Doupov - busta Antona Josefa Klementa | busta Antona Josefa Klementa v Doupově před rokem 1945
 

Použitá literatura

SOkA Karlovy Vary, fond AM Doupov, Gedenkbuch der Gemeinde Duppau 1924-1938, Státní okresní archiv v Karlových Varech.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz