přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doupov - socha sv. Jana Nepomuckého

Doupov - socha sv. Jana Nepomuckého

Doupov - socha sv. Jana Nepomuckého |

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora z roku 1731 stávala původně v horní části náměstí uprostřed dnes již zcela zaniklého města Doupov (Duppau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Po začlenění města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 však byla plastika ponechána svému osudu. V roce 1966 byla zchátralá socha přenesena do Manětína, kde byla roku restaurována a osazena poblíž mostu přes Manětínský potok při cestě k hřbitovnímu kostelu sv. Barbory.

 

Objekt: barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Doupov (Duppau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: poblíž mostu u kostela sv. Barbory na východním okraji města Manětín

GPS: 49°59'31.143"N, 13°14'32.833"E

Původní poloha: v horní části náměstí uprostřed města Doupov

Původní GPS: 50°15'25.141"N, 13°8'36.633"E

Období vzniku: 1731

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 34411/4-794

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora byla vztyčena v roce 1731 nedaleko sloupu se sochou Panny Marie v horní části svažitého čtvercového náměstí pod farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie uprostřed dnes již zcela zaniklého města Doupov (Duppau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Socha byla zřízena pouhé dva roky po svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1729.

V průběhu 18. století byly poté v sousedství sochy sv. Jana Nepomuckého postupně vztyčeny další dvě kamenné plastiky, socha sv. Antonína Paduánského z roku 1754 a socha sv. Rocha z roku 1760. Mezi sochami stávaly rovněž dvě kamenné kašny. V roce 1894 byla sešlá socha sloup spolu s ostatními plastikami na náměstí renovována nově založeným okrašlovacím spolkem. Následujícího roku 1895 spolek vysázel kolem plastik uprostřed náměstí dvouřadou lipovou alej. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého byl tehdy zřízen nízký plot, obklopený lavičkami.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a následném začlenění města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 však přestala být socha sv. Jana Nepomuckého udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla socha zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejstř. č. 34411/4-794. Dne 10. března 1966 provedli sochaři Alois Číhal a Jiří Laštovička odborný posudek zchátralé sochy sv. Jana Nepomuckého za dohledu Dr. Judr. nadporučíka Antonína Šimurdy z oblastní správy oblastního úřadu vojenské oblasti Hradiště v Karlových Varech. Vrcholová plastika světce měla tehdy uraženou hlavu.

V roce 1966 byla poté plastika převezena do města Manětín (Manetin) na severním Plzeňsku, kde ležela několik let rozložená na několik kusů. Teprve v roce 1978 byla socha sv. Jana Nepomuckého sestavena zrestaurována Janem Bradnou, který rovněž doplnil chybějící plastiky. Následně byla obnovené plastika instalována poblíž mostu přes Manětínský potok při cestě k hřbitovnímu kostelu sv. Barbory na východním okraji Manětína. V roce 1998 byla socha sv. Jana Nepomuckého restaurována.

 

Popis objektu

Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého na stupňovaném trojbokém podstavci, dosahující celkové výšky kolem 4 metrů. Vrcholová figurální plastika světce, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě. V pravé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si levou rukou podpírá na prsou. Světec má mírně pokrčenou levou nohu. Socha je postavena na nízké stupňované profilované trojboké podestě.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu nízkého profilovaného trojbokého volutového podstavce s profilovanou horní části, mohutnější profilovanou patkou a plastickými volutami v nárožích. V obdélném rámci s projmutými horními hranami na přední straně podstavce je vysekán německý věnovací nápis: „ALLES / ZU DEINER / EHRE“ (Všechno ke Tvé Poctě).

Socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci je postavena na vrcholu mohutného profilovaného trojbokého volutového podstavce s mohutnou profilovanou vysazenou horní krycí deskou, profilovanou patkou a mohutnými plastickými volutami v nárožích. V obdélném vpadlém rámci s polokruhovým štítem na přední straně podstavce je vysekán německý věnovací nápis: „JOHANES / NEPOMUCENE / HISLLIG BIST / HÜLFEST VNS ZV / SEDER FRIST / ERBITTE VNS DEN / FRIEDEN ALLEZEIT / HIER VND IN DER / EWIGKEIT / ANNO 1731“ (Jane Nepomucký, pomáhej nám v každé době, vypros za nás mír na všechny časy zde a na věčnosti. Roku 1731). Spodní část podstavce je tvořena profilovaným trojbokým soklem s barokně projmutými stranami. Podstavec je postaven na dvou trojbokých kamenných stupních s barokně projmutými stranami.

 

Fotodokumentace

Doupov (Duppau) | náměstí v Doupově s kamennými plastikami a kostelem na kresbě A. Lewyho z roku 1896
Doupov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého před bývalou radnicí na náměstí ve vysídleném Doupově ve filmu Pět hříšníků z roku 1964
Manětín - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v Mantíně - květen 1998
Manětín - socha sv. Jana Nepomuckého | renovace doupovské sochy sv. Jana Nepomuckého v Mantíně - květen 1998
Manětín - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Barbory v Manětíně - červenec 2010
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 9/14
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 17/21
Bukačová, I.-Fák, J. 2006: Paměť krajiny - Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu, Mariánská Týnice, 88
Neznámý: Johannes von Nepomuk, Maria, Antonius und Rochus - die Heiligen auf dem Duppauer Marktplatz, Kaadner Heimatbrief

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz